รายงานแผ่นดินไหวนอกประเทศ เดือน เมษายน 2564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  Date Time   Location Depth Magnitude Region Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
     ( Local )   Lat Long   ( Km )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    แผ่นดินไหวเดือนที่ผ่านมา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    30 APR 21 23:43:24 5.30 N 94.19 E 30.3 mb 5.1 Northern Sumatra, Indonesia    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    29 APR 21 21:35:41 21.88 N 121.81 E 10.0 mb 4.5 Taiwan Region    
    29 APR 21 21:33:00 21.97 N 121.69 E 10.0 mb 4.7 Taiwan Region    
    29 APR 21 19:25:28 29.60 S 176.85 W 11.0 mb 5.1 Kermadec Islands Region    
    29 APR 21 13:50:22 29.55 S 175.48 W 10.0 mb 5.9 Kermadec Islands Region    
    29 APR 21 10:58:46 37.58 S 179.37 W 10.0 mb 5.4 Off The East Coast of The North Island of New Zealand    
    29 APR 21 09:17:16 37.27 S 70.79 W 136.7 mb 5.7 Neuquen, Argentina    
    29 APR 21 07:54:59 2.35 N 126.68 E 46.0 mb 4.9 Molucca Sea    
    29 APR 21 02:50:54 26.74 N 92.46 E 46.6 mb 4.8 Assam, India    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    28 APR 21 18:33:14 1.03 N 96.51 E 10.0 mb 4.7 Nias Region, Indonesia    
    28 APR 21 09:57:22 5.10 S 131.95 E 10.0 mb 4.7 Banda Sea    
    28 APR 21 09:21:26 26.79 N 92.42 E 28.9 mb 6.0 Assam, India    
    28 APR 21 05:10:53 23.13 N 120.96 E 10.0 mb 4.5 Taiwan    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    27 APR 21 23:33:33 29.14 S 176.83 W 10.0 mb 5.9 Kermadec Islands Region    
    27 APR 21 18:04:24 3.40 S 145.69 E 10.0 mb 5.3 Near The North Coast of New Guinea, Papua New Guinea    
    27 APR 21 17:40:50 3.38 S 145.54 E 10.0 mb 5.4 Near The North Coast of New Guinea, Papua New Guinea    
    27 APR 21 16:23:39 7.46 S 106.96 E 57.4 mb 4.9 Java, Indonesia    
    27 APR 21 15:05:31 3.41 S 145.49 E 10.0 mb 5.9 Near The North Coast of New Guinea, Papua New Guinea    
    27 APR 21 15:03:50 3.61 S 145.71 E 10.0 mb 5.1 Near The North Coast of New Guinea, Papua New Guinea    
    27 APR 21 10:40:01 14.29 N 145.47 E 105.8 mb 5.0 Rota Region, Northern Mariana Islands    
    27 APR 21 09:12:50 3.40 S 145.52 E 10.0 mb 5.7 Near The North Coast of New Guinea, Papua New Guinea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    27 APR 21 02:13:10 56.14 S 27.50 W 100.2 mb 5.5 South Sandwich Islands Region    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    26 APR 21 22:23:15 18.19 N 97.60 E 6.0 mb 2.8 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    26 APR 21 20:42:22 29.21 S 177.55 W 60.0 mb 5.5 Kermadec Islands, New Zealand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    26 APR 21 17:09:55 34.03 N 45.77 E 10.0 mb 4.6 Iran-Iraq Border Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    26 APR 21 06:50:34 15.58 S 74.48 W 35.0 mb 5.3 Near The Coast of Southern Peru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    26 APR 21 05:28:00 21.69 S 177.06 W 234.0 mb 6.4 Fiji Region    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    25 APR 21 22:57:16 20.93 N 101.44 E 5.0 mb 3.2 Laos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    25 APR 21 08:52:47 1.80 S 134.34 E 36.5 mb 5.0 Near The North Coast of Papua, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    25 APR 21 01:00:32 13.80 N 57.11 E 10.0 mb 5.6 Owen Fracture Zone region    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    24 APR 21 16:30:41 52.00 N 178.45 E 110.2 mb 5.0 Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    24 APR 21 10:15:16 19.37 N 120.18 E 10.0 mb 4.5 Babuyan Islands Region, Philippines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    24 APR 21 07:23:36 18.92 S 176.23 W 289.3 mb 6.4 Fiji Region    
    24 APR 21 06:11:55 20.50 S 177.64 W 498.5 mb 5.1 Fiji Region    
    24 APR 21 01:45:31 5.18 N 126.55 E 48.2 mb 5.0 Mindanao, Philippines    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    23 APR 21 09:14:47 23.35 S 179.78 W 550.5 mb 4.9 South of The Fiji Islands    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    22 APR 21 07:17:14 33.99 S 72.34 W 7.5 mb 5.5 Off The Coast of Valparaiso, Chile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    22 APR 21 02:34:47 10.48 N 94.63 E 10.0 mb 4.5 Andaman Islands, India Region    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    21 APR 21 20:28:27 29.83 N 89.53 E 10.0 mb 4.4 Xizang    
    21 APR 21 03:01:28 17.57 N 147.37 E 10.0 mb 5.0 Mariana Islands Region    
    21 APR 21 00:39:58 36.35 N 138.53 E 169.5 mb 4.8 Eastern Honshu, Japan    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    20 APR 21 06:58:22 0.18 N 96.54 E 10.0 mb 6.0 Nias Region, Indonesia    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    19 APR 21 20:23:45 18.33 N 95.53 E 10.0 mb 3.7 Myanmar    
    19 APR 21 18:35:57 1.04 S 146.82 E 10.0 mb 4.9 Admiralty Islands Region, Papua New Guinea    
    19 APR 21 18:13:28 33.97 S 72.36 W 10.0 mb 5.3 Off The Coast of Valparaiso, Chile    
    19 APR 21 14:07:37 7.80 S 127.72 E 84.7 mb 5.1 Kepulauan Barat Daya, Indonesia    
    19 APR 21 10:18:58 33.97 S 72.44 W 10.9 mb 5.2 Off the Coast of Valparaiso, Chile    
    19 APR 21 03:18:39 7.15 S 129.42 E 144.0 mb 4.8 Kepulauan Babar, Indonesia    
    19 APR 21 01:26:49 5.37 S 129.11 E 255.0 mb 4.6 Banda Sea    
    19 APR 21 00:03:39 30.38 S 177.08 W 10.0 mb 5.2 Kermadec Islands, New Zealand    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    18 APR 21 21:11:38 23.79 N 121.55 E 10.0 mb 5.9 Taiwan     
    18 APR 21 21:11:38 23.79 N 121.55 E 10.0 mb 5.4 Taiwan     
    18 APR 21 20:24:35 22.50 N 94.24 E 10.0 mb 5.2 Myanmar    
    18 APR 21 18:12:51 1.69 N 126.41 E 49.9 mb 4.7 Molucca Sea    
    18 APR 21 13:41:50 29.79 N 50.67 E 10.0 mb 5.8 Southern Iran    
    18 APR 21 09:02:40 13.22 N 50.45 E 10.0 mb 4.7 Gulf of Aden    
    18 APR 21 07:29:12 38.36 N 141.91 E 51.7 mb 5.6 Near The East Coast of Honshu, Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    18 APR 21 00:08:01 36.43 N 27.12 E 9.9 mb 5.0 Dodecanese Islands, Greece    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    17 APR 21 22:45:23 54.22 N 160.31 E 89.6 mb 5.1 Near The East Coast of The Kamchatka Peninsula, Russia    
    17 APR 21 08:27:21 21.51 N 145.98 E 10.0 mb 5.3 Mariana Islands Region    
    17 APR 21 08:04:53 5.12 N 95.45 E 100.7 mb 5.0 Northern Sumatra, Indonesia    
    17 APR 21 05:13:09 28.57 S 176.25 W 10.0 mb 5.2 Kermadec Islands Region    
    17 APR 21 03:55:09 3.58 N 126.83 E 18.9 mb 5.4 Pulau-Pulau Talaud, Indonesia    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    16 APR 21 23:40:30 21.73 S 179.30 W 579.8 mb 5.4 Fiji Region    
    16 APR 21 19:17:53 4.79 N 125.52 E 163.2 mb 4.5 Pulau-Pulau Sangihe, Indonesia    
    16 APR 21 10:42:05 10.33 S 116.95 E 22.7 mb 5.4 South of Lombok, Indonesia    
    16 APR 21 07:23:21 17.87 N 147.23 E 43.5 mb 5.1 Mariana Islands Region    
    16 APR 21 05:26:24 32.49 N 78.72 E 10.0 mb 4.6 Kashmir-Xizang Border Region    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    15 APR 21 17:36:19 10.59 S 117.05 E 10.0 mb 5.4 South of Sumbawa, Indonesia    
    15 APR 21 15:33:41 53.54 N 171.60 E 16.7 mb 5.3 Near Islands, Aleutian Islands, Alaska    
    15 APR 21 11:44:47 12.38 N 141.59 E 10.0 mb 5.3 Mariana Islands Region    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    14 APR 21 18:09:39 9.97 N 126.35 E 80.9 mb 4.8 Mindanao, Philippines    
    14 APR 21 17:55:16 0.21 N 96.65 E 10.0 mb 5.5 Nias Region, Indonesia    
    14 APR 21 13:28:42 7.09 S 106.02 E 47.0 mb 5.1 Java, Indonesia    
    14 APR 21 11:33:29 1.84 N 101.00 W 10.0 mb 5.7 Galapagos Triple Junction Region    
    14 APR 21 10:27:45 41.60 N 141.89 E 57.8 mb 4.7 Hokkaido, Japan Region    
    14 APR 21 07:25:28 0.14 S 125.24 E 48.1 mb 5.1 Molucca Sea    
    14 APR 21 03:28:02 36.48 N 27.08 E 7.9 mb 5.4 Dodecanese Islands, Greece    
    14 APR 21 01:38:48 5.94 N 126.75 E 48.1 mb 5.0 Mindanao, Philippines    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    13 APR 21 22:47:33 0.61 N 126.11 E 42.9 mb 5.1 Molucca Sea    
    13 APR 21 16:07:53 22.88 N 102.10 E 24.0 mb 4.3 Yunnan, China    
    13 APR 21 12:42:49 36.51 N 70.87 E 180.9 mb 4.5 Hindu Kush Region, Afghanistan    
    13 APR 21 05:44:33 22.75 S 172.14 E 10.0 mb 5.2 Southeast of The Loyalty Islands    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    12 APR 21 21:01:47 29.33 N 129.48 E 10.0 mb 5.1 Ryukyu Islands, Japan