รายงานแผ่นดินไหวนอกประเทศ เดือน มกราคม 2565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  Date Time   Location Depth Magnitude Region Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
     ( Local )   Lat Long   ( Km )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    แผ่นดินไหวเดือนที่ผ่านมา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    23 JAN 22 13:23:45 6.96 N 127.13 E 10.0 mb 5.1 Philippine Islands region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    23 JAN 22 13:15:58 6.99 N 127.12 E 10.0 mb 4.9 Philippine Islands region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    23 JAN 22 09:21:19 38.50 N 97.39 E 10.0 mb 5.3 Northern Qinghai, China                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    23 JAN 22 05:07:17 13.74 N 120.83 E 133.9 mb 4.9 Mindoro, Philippines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    22 JAN 22 20:49:49 2.82 N 127.48 E 61.7 mb 4.9 Molucca Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    22 JAN 22 12:49:37 29.39 N 142.37 E 10.0 mb 4.9 Izu Islands, Japan Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    22 JAN 22 12:17:07 53.32 N 166.75 W 42.8 mb 6.2 Fox Islands, Aleutian Islands, Alaska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    22 JAN 22 09:26:13 3.70 N 126.68 E 24.0 mb 6.0 Pulau-Pulau Talaud, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    22 JAN 22 03:43:45 7.62 N 126.66 E 113.5 mb 5.4 Mindanao, Philippines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    21 JAN 22 23:08:39 32.77 N 132.04 E 41.8 mb 6.3 Shikoku, Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    21 JAN 22 17:12:31 23.07 N 93.74 E 56.8 mb 5.4 Myanmar-India Border Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    21 JAN 22 06:59:36 44.06 N 148.08 E 38.3 mb 5.2 Kuril Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    20 JAN 22 17:58:09 14.94 S 167.94 E 8.1 mb 5.3 Vanuatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    20 JAN 22 17:44:15 2.45 S 140.05 E 14.1 mb 5.4 Near The North Coast of Papua, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    20 JAN 22 13:52:21 58.90 S 23.91 W 10.0 mb 5.6 South Sandwich Islands Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    20 JAN 22 08:37:19 34.24 N 51.76 E 10.0 mb 4.6 Central Iran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    19 JAN 22 22:53:27 4.75 S 124.05 E 11.0 mb 4.9 Banda Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    19 JAN 22 21:29:45 3.50 S 130.89 E 19.8 mb 5.5 Seram, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    19 JAN 22 02:10:06 21.23 N 122.01 E 191.1 mb 5.0 Taiwan Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    18 JAN 22 23:49:44 57.41 S 147.79 E 8.3 mb 5.1 West of Macquarie Island                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    18 JAN 22 09:22:20 23.75 N 94.11 E 10.0 mb 4.1 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    18 JAN 22 05:59:23 29.32 N 94.22 E 10.0 mb 4.9 Eastern Xizang-India border Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    17 JAN 22 22:04:45 44.81 N 95.09 E 10.0 mb 5.6 Mongolia - China Border Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    17 JAN 22 18:40:07 34.95 N 63.57 E 10.0 mb 5.6 Western Afghanistan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    17 JAN 22 07:25:57 7.52 S 105.85 E 35.0 mb 5.0 Java, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    16 JAN 22 19:52:10 6.45 S 154.82 E 408.1 mb 6.1 Bougainville Region, Papua New Guinea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    16 JAN 22 18:48:05 40.03 N 24.37 E 9.3 mb 5.5 Aegean Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    16 JAN 22 15:15:41 24.19 N 122.27 E 52.7 mb 5.2 Taiwan Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    16 JAN 22 13:52:30 3.45 N 96.54 E 10.0 mb 4.7 Northern Sumatra, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    16 JAN 22 07:11:48 13.47 N 144.54 E 121.6 mb 4.9 Guam Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    15 JAN 22 07:51:13 5.20 S 146.31 E 10.0 mb 5.4 Eastern New Guinea Region, Papua New Guinea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  14 JAN 22 23:43:21 7.87 S 118.61 E 10.0 mb 5.1 Flores Sea  
  14 JAN 22 23:13:03 36.57 N 71.50 E 103.0 mb 5.1 Afghanistan-Tajikistan-Pakistan Region  
  14 JAN 22 17:07:33 7.51 S 128.59 E 101.0 mb 4.6 Kepulauan Barat Daya, Indonesia  
  14 JAN 22 16:49:21 7.07 S 105.18 E 32.9 mb 5.4 Sunda Strait, Indonesia  
    14 JAN 22 16:05:42 6.93 S 105.25 E 37.2 mb 6.6 Sunda Strait, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
   
    13 JAN 22 03:46:59 25.29 N 93.99 E 10.0 mb 4.6 Assam-Nagaland-Manipur Region, India                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    12 JAN 22 20:16:21 6.60 S 147.33 E 70.5 mb 5.6 Eastern New Guinea Region, Papua New Guinea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    12 JAN 22 20:01:55 37.72 N 101.51 E 10.0 mb 5.0 Northern Qinghai, China                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    12 JAN 22 19:16:19 37.79 N 101.36 E 10.0 mb 4.9 Northern Qinghai, China                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    12 JAN 22 17:49:35 39.31 S 174.47 E 191.0 mb 5.7 North Island oF New Zealand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    12 JAN 22 17:20:43 37.70 N 101.41 E 10.0 mb 5.3 Northern Qinghai, China                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    12 JAN 22 03:52:44 14.90 N 108.11 E 10.0 mb 4.8 Vietnam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    11 JAN 22 19:53:49 52.61 N 168.08 W 41.9 mb 5.8 Fox Islands, Aleutian Islands, Alaska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    11 JAN 22 19:39:36 52.50 N 168.08 W 37.0 mb 6.5 Fox Islands, Aleutian Islands, Alaska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    11 JAN 22 18:35:46 52.66 N 167.92 W 22.3 mb 6.8 Fox Islands, Aleutian Islands, Alaska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    11 JAN 22 08:07:47 35.15 N 31.91 E 19.6 mb 6.6 Cyprus Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    11 JAN 22 07:26:30 0.17 N 96.72 E 10.0 mb 5.2 Nias Region, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    11 JAN 22 06:26:45 28.47 N 43.62 W 10.0 mb 5.8 Northern Mid-Atlantic Ridge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    11 JAN 22 04:05:21 17.38 S 178.72 W 548.2 mb 4.9 Fiji Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    11 JAN 22 03:03:03 25.00 S 179.89 E 489.1 mb 5.7 South of the Fiji Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    10 JAN 22 15:36:04 26.16 S 65.45 W 10.0 mb 5.6 Tucuman, Argentina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    10 JAN 22 07:06:31 33.79 S 179.55 E 10.0 mb 5.7 South of The Kermadec Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    10 JAN 22 06:46:50 2.76 N 128.48 E 238.0 mb 4.7 Halmahera, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    10 JAN 22 04:59:05 1.49 N 127.87 E 10.0 mb 5.6 Halmahera, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    10 JAN 22 04:43:47 40.83 N 21.37 E 13.7 mb 5.5 Greece                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    10 JAN 22 04:27:51 1.41 N 127.85 E 11.8 mb 5.3 Halmahera, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    9 JAN 22 09:35:46 0.32 N 122.06 E 195.4 mb 4.8 Minahasa, Sulawesi, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    9 JAN 22 09:05:47 7.18 S 152.58 E 20.0 mb 5.9 New Britain region, Papua New Guinea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    9 JAN 22 02:56:19 38.70 N 73.73 E 104.2 mb 4.7 Tajikistan-Xinjiang Border Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    8 JAN 22 17:30:43 5.73 N 127.01 E 115.2 mb 5.0 Philippine Islands Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    8 JAN 22 12:42:01 10.96 N 93.23 E 70.0 mb 4.5 Andaman Island, India Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    8 JAN 22 10:24:08 26.67 S 71.17 W 13.0 mb 5.9 Off The Coast of Atacama, Chile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    8 JAN 22 04:46:19 3.50 S 68.46 E 10.0 mb 5.1 Chagos Archipelago Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    8 JAN 22 00:45:30 37.81 N 101.28 E 10.0 mb 6.6 Northern Qinghai, China                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
    7 JAN 22 17:27:05 11.91 S 76.63 W 71.2 mb 5.2 Central Peru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    7 JAN 22 13:21:38 22.92 N 96.15 E 10.0 mb 4.1 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    7 JAN 22 06:24:48 13.19 N 51.00 E 10.0 mb 4.8 Gulf of Aden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    7 JAN 22 05:24:51 27.44 N 128.61 E 41.8 mb 4.8 Ryukyu Islands, Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
    6 JAN 22 23:25:08 11.98 N 87.12 W 21.6 mb 6.1 Near The Coast of Nicaragua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    6 JAN 22 19:33:28 2.14 S 138.15 E 45.3 mb 4.8 Papua, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    6 JAN 22 06:24:39 65.37 S 71.52 W 10.0 mb 5.8 Southern Pacific Ocean                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
    5 JAN 22 02:52:03 54.42 N 168.89 E 10.0 mb 5.0 Komandorskiye Ostrova, Russia Region