<
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    รายงานแผ่นดินไหวนอกประเทศประจำเดือน กันยายน 2563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  Date Time   Location Depth Magnitude Region Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
     ( Local )   Lat Long   ( Km )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    แผ่นดินไหวเดือนที่ผ่านมา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
    22 SEP 20 08:19:04 6.86 S 129.39 E 173.9 mb 4.9 Banda Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
    21 SEP 20 20:37:15 4.05 S 104.36 W 10.0 mb 5.9 Central East Pacific Rise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    21 SEP 20 05:21:46 9.41 N 126.94 E 10.0 mb 5.3 Mindanao, Philippines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    21 SEP 20 05:13:15 9.22 N 126.73 E 11.9 mb 5.8 Mindanao, Philippines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    21 SEP 20 02:08:07 38.00 N 34.03 E 10.0 mb 5.3 Central Turkey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    20 SEP 20 20:28:27 6.67 N 125.56 E 182.8 mb 5.0 Mindanao, Philippines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    20 SEP 20 16:42:16 2.60 N 95.23 W 10.0 mb 5.4 Galapagos Islands, Ecuador Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    20 SEP 20 08:59:05 22.97 N 93.71 E 56.7 mb 5.0 Myanmar-India Border Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    20 SEP 20 04:09:31 37.56 S 77.86 E 10.0 mb 5.8 Mid-Indian Ridge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    19 SEP 20 04:44:00 0.94 N 26.85 W 10.0 mb 6.9 Central Mid-Atlantic Ridge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    19 SEP 20 01:43:26 2.39 N 126.80 E 22.3 mb 5.2 Molucca Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    18 SEP 20 23:28:17 35.00 N 25.33 E 44.5 mb 5.9 Crete, Greece                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    17 SEP 20 17:32:26 6.78 S 129.36 E 182.8 mb 5.6 Banda Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    16 SEP 20 08:13:59 15.23 N 92.39 W 91.3 mb 5.2 Mexico-Guatemala Border Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    16 SEP 20 21:48:21 38.59 N 42.17 E 10.0 mb 4.5 Eastern Turkey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    16 SEP 20 15:44:30 22.32 S 171.50 E 118.8 mb 5.6 Southeast of The Loyalty Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    16 SEP 20 10:45:50 19.53 N 101.34 E 5.0 mb 3.3 Laos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    16 SEP 20 06:34:03 27.87 N 85.89 E 10.0 mb 5.3 Nepal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    16 SEP 20 01:11:36 22.10 N 99.92 E 10.0 mb 4.5 Myanmar - China Border Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    15 SEP 20 11:12:16 15.14 S 179.79 E 10.0 mb 6.1 Fiji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    15 SEP 20 10:41:28 55.96 N 158.49 E 329.7 mb 6.4 Kamchatka Peninsula, Russia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    14 SEP 20 18:30:19 24.94 N 124.38 E 82.7 mb 4.5 Southwestern Ryukyu Islands, Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    14 SEP 20 17:08:41 51.10 N 157.14 E 90.3 mb 4.5 Near The East Coast of The Kamchatka Peninsula, Russia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    14 SEP 20 15:07:11 10.54 N 145.85 E 10.0 mb 5.0 South of The Mariana Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    14 SEP 20 03:41:55 4.33 N 126.85 E 10.0 mb 4.8 Pulau-Pulau Talaud, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    14 SEP 20 01:28:52 4.23 N 96.70 E 131.3 mb 5.0 Northern Sumatra, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    13 SEP 20 23:59:56 2.09 S 119.24 E 23.2 mb 4.8 Sulawesi, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    13 SEP 20 23:50:30 4.22 N 126.97 E 35.0 mb 4.9 Pulau-Pulau Talaud, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    13 SEP 20 23:16:41 6.42 N 60.29 E 10.0 mb 4.6 Carlsberg Ridge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    13 SEP 20 22:22:02 16.06 N 96.62 E 16.0 mb 3.4 Near South Coast of Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    13 SEP 20 22:10:45 15.76 N 96.43 E 14.0 mb 4.5 Near South Coast of Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    13 SEP 20 21:09:02 48.89 N 142.18 E 10.0 mb 4.6 Sakhalin, Russia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    13 SEP 20 20:42:26 48.93 N 142.07 E 10.0 mb 5.0 Sakhalin, Russia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    13 SEP 20 17:44:41 40.73 N 142.60 E 34.3 mb 4.8 Near The East Coast of Honshu, Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    13 SEP 20 17:28:18 6.05 S 147.02 E 55.8 mb 5.0 Eastern New Guinea Region, Papua New Guinea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    13 SEP 20 10:04:42 36.29 N 53.56 E 10.0 mb 4.5 Northern Iran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    13 SEP 20 03:26:20 7.31 S 128.46 E 140.8 mb 5.4 Kepulauan Barat Daya, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    12 SEP 20 15:34:27 17.26 S 167.69 E 10.0 mb 5.9 Vanuatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    12 SEP 20 09:44:12 38.76 N 142.25 E 32.1 mb 6.1 Near The East Coast of Honshu, Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    12 SEP 20 04:57:27 28.87 N 139.02 E 484.0 mb 4.2 Bonin Islands, Japan Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    12 SEP 20 01:09:11 24.73 N 96.05 E 10.0 mb 3.7 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    11 SEP 20 23:47:13 6.52 N 60.14 E 10.0 mb 4.3 Carlsberg Ridge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    11 SEP 20 14:35:56 21.38 S 69.92 W 40.4 mb 6.3 Tarapaca-Antofagasta Border Region, Chile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    11 SEP 20 03:31:51 7.24 S 148.01 E 54.6 mb 4.9 Eastern New Guinea Region, Papua New Guinea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    10 SEP 20 15:26:59 8.86 S 110.80 E 98.3 mb 5.0 Java, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    10 SEP 20 00:49:20 21.60 N 101.13 E 10.0 mb 4.0 Myanmar-China Border Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    9 SEP 20 17:57:10 6.22 S 154.47 E 43.3 mb 5.4 Bougainville Region, Papua New Guinea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    9 SEP 20 14:18:42 4.11 N 126.69 E 26.0 mb 5.6 Pulau-Pulau Talaud, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    9 SEP 20 10:41:16 4.17 N 126.75 E 35.0 ms 5.3 Pulau-Pulau Talaud, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    8 SEP 20 09:58:15 27.05 N 127.88 E 59.1 mb 5.2 Ryukyu Islands, Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    8 SEP 20 09:06:16 7.49 S 106.65 E 57.4 mb 4.6 Java, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    8 SEP 20 07:45:21 4.90 S 129.76 E 174.4 mb 5.9 Banda Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    8 SEP 20 04:37:49 13.19 N 93.12 E 29.4 mb 5.0 Andaman Islands, India Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    8 SEP 20 00:49:15 9.22 S 106.95 E 10.0 mb 4.6 South of Java, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    7 SEP 20 23:59:32 7.56 S 128.36 E 171.8 mb 4.6 Kepulauan Barat Daya, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    7 SEP 20 19:14:13 21.94 N 94.38 E 64.0 mb 3.8 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    7 SEP 20 18:34:47 1.72 N 90.95 E 10.0 mb 4.8 North Indian Ocean                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    7 SEP 20 15:06:50 0.11 N 124.37 E 103.7 mb 4.7 Minahasa, Sulawesi, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  7 SEP 20 13:29:15 17.17 S 168.49 E 10.0 mb 5.7 Vanuatu  
    7 SEP 20 13:12:39 17.09 S 168.50 E 10.0 mb 6.2 Vanuatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    6 SEP 20 23:45:25 2.18 S 102.26 E 216.5 mb 4.7 Southern Sumatra, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    6 SEP 20 22:23:40 6.28 N 125.84 E 81.8 mb 6.3 Mindanao, Philippines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    6 SEP 20 21:55:19 20.65 S 173.61 W 10.0 mb 5.7 Tonga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    6 SEP 20 13:51:19 7.70 N 37.24 W 10.0 mb 6.6 Central Mid-Atlantic Ridge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    6 SEP 20 11:39:21 17.14 S 167.81 E 10.0 mb 5.4 Vanuatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    6 SEP 20 09:59:15 17.15 S 167.58 E 8.2 mb 6.2 Vanuatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    6 SEP 20 08:16:58 30.34 S 71.56 W 30.7 mb 6.4 Near The Coast of Coquimbo, Chile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    6 SEP 20 07:21:10 1.68 N 126.58 E 26.6 mb 5.9 Molucca Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    6 SEP 20 06:12:07 14.45 N 96.60 E 10.0 mb 3.8 Andaman Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    5 SEP 20 07:57:44 10.67 N 62.16 W 48.4 mb 4.7 Near The Coast of Venezuela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    5 SEP 20 00:45:20 8.34 N 82.98 W 8.7 mb 5.5 Panama-Costa Rica Border Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    4 SEP 20 15:20:55 11.77 N 142.13 E 10.0 mb 4.9 South of The Mariana Islands