รายงานแผ่นดินไหวนอกประเทศประจำเดือน สิงหาคม 2563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  Date Time   Location Depth Magnitude Region Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
     ( Local )   Lat Long   ( Km )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    แผ่นดินไหวเดือนที่ผ่านมา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
    11 AUG 20 13:57:52 24.21 N 93.88 E 53.0 mb 4.3 Manipur, India region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    11 AUG 20 14:26:41 11.94 N 124.22 E 10.0 mb 4.8 Leyte, Philippines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    10 AUG 20 00:13:33 30.44 N 94.86 E 10.0 mb 4.9 Eastern Xizang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
    9 AUG 20 15:50:14 30.36 N 94.78 E 10.0 mb 4.6 Eastern Xizang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    9 AUG 20 11:52:51 9.70 S 118.89 E 10.0 mb 4.8 Sumbawa Region, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
    8 AUG 20 23:57:03 1.07 N 124.75 E 127.5 mb 4.9 Minahasa, Sulawesi, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    8 AUG 20 23:32:31 9.76 S 118.95 E 10.0 mb 4.9 Sumbawa Region, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    8 AUG 20 19:52:59 54.80 N 158.26 E 24.7 mb 5.3 South of Alaska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    8 AUG 20 17:45:49 9.83 N 118.98 E 10.0 mb 5.3 Sumbawa Region, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    8 AUG 20 17:24:03 9.52 S 118.95 E 10.0 mb 5.0 Sumbawa Region, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    8 AUG 20 17:17:49 9.64 S 119.10 E 10.0 mb 5.1 Sumba Region, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    8 AUG 20 15:44:01 30.41 N 94.78 E 10.0 mb 4.8 Eastern Xizang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    8 AUG 20 07:35:06 43.27 N 87.66 E 10.0 mb 5.3 Northern Xinjiang, China                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    8 AUG 20 00:36:20 24.58 N 94.89 E 104.2 mb 4.3 Myanmar-India Border Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    7 AUG 20 23:33:49 19.57 N 101.34 E 5.0 mb 3.0 Laos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    7 AUG 20 10:00:39 3.82 S 126.27 E 10.0 mb 5.4 Buru, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    7 AUG 20 06:36:43 41.75 S 42.38 E 10.0 mb 6.3 Prince Edward Islands Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    7 AUG 20 05:18:04 15.87 S 74.87 W 10.0 mb 5.5 Near The Coast of Southern Peru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
    6 AUG 20 22:34:43 33.76 N 136.79 E 372.6 mb 5.2 Near The South Coast of Western Honshu, Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    6 AUG 20 10:06:35 37.39 N 138.73 E 177.4 mb 5.1 Near The East Coast of Honshu, Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    6 AUG 20 04:12:06 4.65 S 143.64 E 94.7 mb 5.0 New Guinea, Papua New Guinea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    6 AUG 20 00:53:59 36.10 N 141.88 E 10.0 mb 5.4 Near The East Coast of Honshu, Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  5 AUG 20 19:05:36 16.11 S 168.08 E 174.8 mb 6.4 Vanuatu  
  5 AUG 20 15.27.29 9.69 S 119.09 E 10.0 mb 5.5 Sumba Region, Indonesia  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  4 AUG 20 23:31:21 12.55 S 166.64 E 84.7 mb 5.9 Santa Cruz Islands  
  4 AUG 20 16:37:38 38.20 N 38.70 E 10.0 mb 5.5 Eastern Tutkey  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  3 AUG 20 18:56:52 19.60 S 69.26 W 104.2 mb 5.5 Tarapaca, Chile  
  3 AUG 20 15:31:09 17.07 N 147.33 E 10.0 mb 5.8 Mariana Islands Region  
  3 AUG 20 06:41:29 20.52 N 98.89 E 14.0 mb 3.7 Myanmar  
  3 AUG 20 02:55:41 20.64 N 98.35 E 8.0 mb 3.8 Myanmar  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  2 AUG 20 21:15:47 5.11 S 145.39 E 122.3 mb 5.3 Eastern New Guinea Region, Papua New Guinea  
  2 AUG 20 19:42:23 15.51 N 96.51 E 10.0 mb 4.2 Near South Coast of Myanmar  
  2 AUG 20 16:29:56 3.00 S 148.99 E 10.0 mb 5.8 Bismarck Sea  
  2 AUG 20 00:47:49 39.79 N 77.29 E 10.0 mb 4.6 Southern Xinjiang, China  
  2 AUG 20 02:22:08 3.27 S 148.57 E 10.0 mb 6.0 Bismarck Sea  
  2 AUG 20 02:08:52 3.18 S 148.73 E 10.0 mb 5.7 Bismarck Sea  
  2 AUG 20 00:09:02 7.30 N 124.14 E 479.6 mb 6.1 Mindanao, Philippines  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  1 AUG 20 22:01:02 19.57 N 101.38 E 2.0 mb 3.2 Laos  
  1 AUG 20 15:25:28 16.34 S 72.61 W 84.0 mb 5.1 Near The Coast of Southern Peru  
  1 AUG 20 05:53:59 23.05 N 101.66 E 10.0 mb 4.1 Yunnan, China  
  1 AUG 20 00:06:00 7.51 S 156.81 E 403.8 mb 5.2 Solomon Islands  
  1 AUG 20 00:04:24 26.45 N 130.08 E 14.5 mb 4.7 Southeast of The Ryukyu Islands, Japan  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  กลับสู่หน้าหลัก  
 
 
 แผนกปฏิบัติการข้อมูลแผ่นดินไหว  
 อีเมล์  :  hdrtnsrs@Gmail.com  
 อัพเดทล่าสุด  :  11/8/2020