รายงานแผ่นดินไหวนอกประเทศ เดือน กรกฏาคม 2565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  Date Time   Location Depth Magnitude Region Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
     ( Local )   Lat Long   ( Km )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    แผ่นดินไหวเดือนที่ผ่านมา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    7 JUL 22 13:21:13 22.47 N 101.57 E 10.0 mb 4.3 Yunnan, China                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    7 JUL 22 11:58:21 20.91 N 98.27 E 10.0 mb 4.5 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    7 JUL 22 07:23:48 20.07 N 97.93 E 10.0 mb 3.7 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
    6 JUL 22 20:02:23 26.93 N 126.43 E 10.0 mb 5.0 Ryukyu Islands, Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    6 JUL 22 12:10:17 5.15 S 101.04 E 2.0 mb 5.2 Southwest of Sumatra, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    6 JUL 22 07:26:15 10.44 N 94.10 E 10.0 mb 4.9 Andaman Islands, India Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    6 JUL 22 03:10:24 38.39 N 142.11 E 59.9 mb 5.3 Near The East Coast of Honshu, Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
    5 JUL 22 09:35:01 10.36 N 94.51 E 5.0 mb 4.5 Andaman Islands, India Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    5 JUL 22 07:26:57 10.33 N 94.23 E 10.0 mb 5.4 Andaman Islands, India Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
    4 JUL 22 16:55:19 10.33 N 94.18 E 10.0 mb 5.0 Andaman Islands, India Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    4 JUL 22 16:17:43 56.63 N 169.09 W 9.4 mb 5.3 Pribilof Islands, Alaska Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    4 JUL 22 16:07:04 10.32 N 94.20 E 10.0 mb 5.0 Andaman Islands, India Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    4 JUL 22 15:36:20 10.43 N 94.19 E 10.0 mb 5.1 Andaman Islands, India Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    4 JUL 22 03:07:44 21.14 N 99.93 E 1.0 mb 3.2 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
    3 JUL 22 22:40:15 21.19 N 99.95 E 1.0 mb 3.7 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    3 JUL 22 09:26:13 19.46 N 94.79 E 10.0 mb 5.3 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    3 JUL 22 07:11:06 4.05 N 96.28 E 10.0 mb 4.8 Northern Sumatra, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    3 JUL 22 06:49:15 0.99 N 126.13 E 33.0 mb 5.4 Molucca Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    3 JUL 22 05:02:12 40.97 N 78.09 E 11.6 mb 5.3 Southern Xinjiang, China                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
    2 JUL 22 22:01:27 21.12 N 99.89 E 3.0 mb 4.1 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    2 JUL 22 08:59:45 45.88 N 142.13 E 321.6 mb 5.8 Hokkaido, Japan Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    2 JUL 22 06:25:15 26.89 N 55.28 E 10.0 mb 6.0 Southern Iran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    2 JUL 22 04:32:08 26.94 N 55.23 E 10.0 mb 6.1 Southern Iran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    2 JUL 22 03:13:12 37.49 N 78.63 E 10.0 mb 5.0 Southern Xinjiang, China                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
    1 JUL 22 20:05:06 21.21 N 99.99 E 1.0 mb 3.4 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    1 JUL 22 18:13:42 21.12 N 99.92 E 1.0 mb 3.9 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    1 JUL 22 03:49:59 21.17 N 99.89 E 2.0 mb 4.0 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    1 JUL 22 01:40:38 19.06 N 121.30 E 36.2 mb 5.9 Babuyan Islands Region, Philippines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    1 JUL 22 00:51:31 21.17 N 99.90 E 1.0 mb 3.6 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
    กลับสู่หน้าหลัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
     แผนกวิเคราะห์ข้อมูลแผ่นดินไหว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     อีเมล์ :  hdrtnsrs@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     อัพเดทล่าสุด :  7/7/2022