รายงานแผ่นดินไหวนอกประเทศประจำเดือน มิถุนายน 2562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  Date Time   Location Depth Magnitude Region Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
     ( Local )   Lat Long   ( Km )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    แผ่นดินไหวเดือนที่ผ่านมา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  17 JUN 19 06:00:03 36.49 N 140.81 E 35.0 mb 4.9 Near the East coast of Honshu, Japan   
  17 JUN 19 03:13:57 10.35 S 120.05 W 52.1 mb 5.0 Sumba Region, Indonesia  
               
  16 JUN 19 19:39:08 34.58 N 72.29 E 10.0 mb 4.7 Pakistan  
  16 JUN 19 05:55:02 30.80 S 178.09 W 34.4 ms 7.4 Kermadec Islands, New Zealand  
  16 JUN 19 04:56:11 21.14 S 174.03 W 10.0 mb 6.2 Tonga  
               
  15 JUN 19 03:10:52 5.89 S 130.72 E 109.2 mb 5.6 Banda Sea  
               
  14 JUN 19 14:50:56 13.57 N 145.35 E 59.6 mb 5.3 Guam Region  
  14 JUN 19 13:54:57 11.19 S 118.47 E 10.0 mb 5.1 South of Sumbawa, Indonesia  
  14 JUN 19 10:53:17 21.18 S 174.04 E 10.0 mb 5.2 Tonga  
  14 JUN 19 07:19:13 30.04 S 72.10 W 9.1 mb 6.4 Off the Coast of Coquimbo, Chile  
               
  13 JUN 19 07:56:13 41.04 N 144.13 E 11.1 mb 4.8 Hokkaido, Japan Region  
               
  12 JUN 19 10:10:27 34.67 N 72.91 E 30.7 mb 5.2 Pakistan  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  11 JUN 19 00:14:54 17.40 N 147.77 E 21.7 mb 5.5 Mariana Islands Region  
               
  10 JUN 19 23:00:01 17.38 N 147.81 E 24.9 mb 5.0 Mariana Islands Region  
  10 JUN 19 21:30:02 21.40 N 97.81 E 6.0 mb 3.2 Myanmar  
  10 JUN 19 21:07:21 20.32 N 99.01 E 10.0 mb 3.9 Myanmar  
               
  09 JUN 19 18:53:53 2.89 S 139.35 E 18.9 mb 5.2 Near the North Coast of Papua, Indonesia  
  09 JUN 19 15:32:25 8.23 S 108.98 E 80.4 mb 5.3 Java, Indonesia  
  09 JUN 19 01:10:44 45.30 N 150.09 E 54.5 mb 4.9 Kuril Islands   
               
  08 JUN 19 21:19:04 25.20 S 177.01 W 113.3 mb 5.3 South of the Fiji Islands  
  08 JUN 19 20:23:36 9.78 N 126.53 E 10.0 mb 4.6 Mindanao, Philippines  
  08 JUN 19 17:49:21 3.75 S 149.53 E 10.0 mb 4.8 Bismarck Sea  
  08 JUN 19 17:19:56 6.24 S 154.81 E 68.2 mb 5.0 Bougainville Region, Papua New Guinea  
               
  06 JUN 19 03:41:50 6.48 N 124.16 E 466.1 mb 5.5 Mindanao, Philippines  
               
  05 JUN 19 23:19:43 27.39 S 70.22 W 83.8 mb 5.3 Atacama, Chile  
  05 JUN 19 17:57:55 54.76 N 164.40 E 10.0 mb 5.1 Komandorskiye Ostrova, Russia Region  
  05 JUN 19 10:36:15 34.54 N 45.77 E 10.0 mb 4.7 Iran-Iraq border Region  
               
  04 JUN 19 21:33:11 1.83 S 122.60 E 12.8 mb 4.8 Sulawesi, Indonesia   
  04 JUN 19 20:27:43 24.85 N 94.66 E 45.0 mb 4.6 Myanmar  
  04 JUN 19 16:46:20 22.88 N 121.67 E 10.0 mb 5.8 Taiwan Region  
  04 JUN 19 11:39:17 29.06 N 139.29 E 430.3 mb 6.3 Izu Islands, Japan Region  
               
  03 JUN 19 15:42:17 19.70 S 70.38 W 57.8 mb 5.2 Near the Coast of Tarapaca, Chile  
  03 JUN 19 13:26:30 6.89 S 129.49 E 188.4 mb 5.2 Banda Sea  
  03 JUN 19 13:04:35 0.35 N 97.74 E 10.0 mb 5.4 Nias Region, Indonesia  
  03 JUN 19 12:57:08 0.35 N 97.72 E 15.9 mb 5.8 Nias Region, Indonesia  
  03 JUN 19 10:31:41 20.14 N 98.76 E 10.0 mb 2.5 Myanmar  
  03 JUN 19 07:42:59 3.62 N 96.88 E 46.3 mb 4.5 Northern Sumatra, Indonesia  
               
  02 JUN 19 19:05:25 8.33 S 119.69 E 173.3 mb 4.8 Flores region, Indonesia  
  02 JUN 19 17:36:31 21.22 S 173.89 W 10.0 mb 6.1 Tonga  
  02 JUN 19 16:08:31 20.83 N 100.20 E 10.0 mb 3.4 Myanmar  
  02 JUN 19 10:03:09 0.65 N 98.44 E 49.4 mb 5.0 Nias Region, Indonesia  
  02 JUN 19 03:13:58 23.48 N 142.82 E 48.8 mb 5.0 Volcano Islands, Japan Region  
               
  01 JUN 19 23:14:07 1.75 S 122.65 E 35.0 mb 5.0 Sulawesi, Indonesia   
  01 JUN 19 16:45:29 6.21 N 126.58 E 94.1 mb 5.3 Mindanao, Philippines  
  01 JUN 19 02:59:54 6.65 S 142.98 E 10.0 mb 4.9 New Guinea, Papua New Guinea  
  01 JUN 19 01:32:46 20.24 N 98.76 E 10.0 mb 2.9 Myanmar  
  01 JUN 19 00:50:35 4.95 S 151.44 E 24.4 mb 5.5 New Britain Region, Papua New Guinea    
               
  กลับสู่หน้าหลัก  
 
 
 แผนกปฏิบัติการข้อมูลแผ่นดินไหว  
 อีเมล์  :  hdrtnsrs@Gmail.com  
 อัพเดทล่าสุด  :  17/6/2019