รายงานแผ่นดินไหวนอกประเทศประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  Date Time   Location Depth Magnitude Region Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
     ( Local )   Lat Long   ( Km )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  แผ่นดินไหวเดือนที่ผ่านมา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    22 FEB 19 11:50:09 21.16 N 101.63 E 10.0 mb 3.8 Laos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    22 FEB 19 05:17:31 15.32 S 73.08 W 59.0 mb 5.2 Southern Peru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    21 FEB 19 19:22:42 42.81 N 141.95 E 41.2 mb 5.5 Ryukyu Islands, Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    21 FEB 19 17:50:47 11.19 S 162.07 E 40.1 mb 5.1 Solomon Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    21 FEB 19 13:34:41 20.86 S 178.83 W 616.5 mb 5.6 Fiji region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    21 FEB 19 09:11:42 28.54 N 129.99 E 35.0 mb 4.9 Ryukyu Islands, Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    21 FEB 19 01:23:28 39.70 N 26.38 E 10.0 mb 5.1 Near the Coast of Western Turkey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    20 FEB 19 19:33:17 14.67 N 53.71 E 10.0 mb 4.9 Owen Fracture Zone region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    20 FEB 19 10:40:14 38.54 N 97.15 E 10.7 mb 4.8 Northern Qinghai, China                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    20 FEB 19 10:18:42 28.28 N 130.20 E 10.0 mb 4.8 Ryukyu Islands, Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    20 FEB 19 07:10:39 0.74 N 126.18 E 36.4 mb 5.6 Molucca Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    20 FEB 19 01:46:41 6.60 S 101.76 E 10.0 mb 4.9 Southwest of Sumatra, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    19 FEB 19 23:55:22 7.52 S 130.36 E 49.4 mb 4.5 Pulau Pulau Tanimbar, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    19 FEB 19 19:56:57 4.11 N 128.28 E 10.0 mb 4.9 North of Halmahera, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    19 FEB 19 12:23:47 4.94 S 153.38 E 50.6 mb 5.0 New Ireland Region, Papua New Guinea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    19 FEB 19 09:05:95 21.54 S 174.11 W 10.0 mb 5.4 Tonga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    19 FEB 19 03:31:27 20.87 N 98.65 E 10.0 mb 4.3 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    19 FEB 19 02:30:24 9.51 S 112.86 E 21.6 mb 5.6 South of Java, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    18 FEB 19 22:16:32 50.04 N 154.62 E 144.5 mb 4.6 Kuril Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    18 FEB 19 11:15:52 0.90 S 127.31 E 32.3 mb 4.9 Halmahera, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    18 FEB 19 07:03:57 30.85 N 137.08 E 490.1 mb 4.9 Izu Islands, Japan Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    18 FEB 19 05:23:40 0.66 S 124.42 E 70.6 mb 4.6 Molucca Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    18 FEB 19 03:36:58 20.67 N 122.14 E 171.2 mb 4.7 Batan Islands Region, Philippines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    18 FEB 19 02:22:28 20.34 N 177.70 E 539.6 mb 5.0 Fiji Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    18 FEB 19 02:21:26 36.42 N 141.93 E 36.9 mb 4.8 Near the East Coast of Honshu, Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    17 FEB 19 21:35:57 3.39 S 152.11 E 367.9 mb 6.4 New Ireland Region Papua New Guinea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    17 FEB 19 15:37:32 21.26 N 101.70 E 10.0 mb 3.7 Yunnan, China                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    17 FEB 19 15:23:08 18.03 N 95.96 E 10.0 mb 4.0 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    17 FEB 19 09:58:35 22.40 N 92.91 E 10.0 mb 4.8 India-Bangladesh Border Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    17 FEB 19 04:41:23 14.34 N 95.87 E 10.0 mb 3.9 Andaman Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    17 FEB 19 03:07:03 19.76 N 98.63 E 1.0 mb 2.9 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    16 FEB 19 18:01:56 2.50 S 142.17 E 33.6 ms 4.5 Near the north coast of Papua, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    16 FEB 19 17:01:29 25.29 N 125.02 E 10.0 ms 5.2 Southwestern Ryukyu Islands, Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    16 FEB 19 16:06:35 25.31 N 124.93 E 18.4 mb 4.8 Northeast of Taiwan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    16 FEB 19 13:39:53 2.44 S 140.12 E 26.7 mb 5.4 Near The North Coast of Papua, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    15 FEB 19 23:20:55 6.79 N 126.82 E 82.2 mb 5.2 Mindanao, Philippines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    15 FEB 19 21:08:06 23.79 N 121.75 E 46.6 mb 4.9 Taiwan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    15 FEB 19 20:40:53 15.77 S 174.78 W 293.6 mb 5.2 Tonga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    15 FEB 19 04:24:22 9.79 N 126.41 E 35.0 mb 4.8 Mindanao, Philippines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    14 FEB 19 21:33:17 12.19 S 74.33 W 10.0 mb 5.4 Central Peru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    14 FEB 19 10:42:46 2.29 N 128.76 E 45.3 mb 4.9 Halmahera, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    14 FEB 19 08:45:46 33.82 N 137.12 E 362.3 mb 4.5 Near the South Coast of Honshu, Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    14 FEB 19 06:41:54 6.80 S 105.74 E 69.6 mb 4.9 Sunda Strait, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    14 FEB 19 02:58:47 9.16 S 112.57 E 72.0 mb 4.9 South of Java, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    14 FEB 19 01:38:36 2.28 S 138.35 E 10.0 mb 4.8 Irian Jaya, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    13 FEB 19 19:33:14 9.79 N 126.54 E 10.0 mb 4.9 Mindanao, Philippines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    13 FEB 19 18:44:04 45.43 N 151.31 E 35.0 mb 5.1 Kuril Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    13 FEB 19 18:17:57 21.12 N 101.56 E 10.0 mb 3.6 Laos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    13 FEB 19 17:53:51 24.03 S 175.36 W 10.0 mb 5.1 South of Tonga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    13 FEB 19 17:02:54 45.43 N 151.34 E 23.6 mb 4.8 Kuril Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    13 FEB 19 16:32:55 2.40 S 127.33 E 31.4 mb 4.9 Ceram Sea, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    13 FEB 19 13:50:07 9.75 N 126.43 E 55.8 mb 4.8 Mindanao, Philippines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    13 FEB 19 13:34:30 54.67 N 160.67 E 91.5 mb 5.2 near the east coast of the Kamchatka Peninsula, Russia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    13 FEB 19 03:21:33 13.21 N 92.77 E 10.0 mb 4.2 Andaman Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    12 FEB 19 23:39:02 24.84 N 122.58 E 12.0 mb 4.5 Taiwan Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    12 FEB 19 21:55:43 44.48 N 142.22 E 225.0 mb 4.7 Hokkaido, Japan Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    12 FEB 19 21:49:59 22.87 N 101.44 E 10.2 mb 4.5 China-Laos Border Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    12 FEB 19 19:34:15 19.07 N 145.77 E 130.0 mb 5.9 Maug Islands Region, Northern Mariana Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    12 FEB 19 19:34:04 21.12 N 101.63 E 8.0 mb 3.8 Laos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    12 FEB 19 17:05:46 8.37 S 116.79 E 10.0 mb 4.9 Lombok Region, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    12 FEB 19 16:45:52 3.04 S 146.27 E 10.0 mb 4.9 Bismarck Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    12 FEB 19 15:01:23 4.93 N 126.34 E 78.4 mb 5.0 Pulau-Pulau Talaud, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    12 FEB 19 08:32:29 14.46 N 85.73 E 10.0 mb 4.9 Bay of Bengal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    12 FEB 19 00:28:29 51.54 N 156.91 E 136.6 mb 5.0 Kamchatka Peninsula, Russia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    11 FEB 19 18:59:38 14.24 N 96.61 E 10.0 mb 4.4 Andaman Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    10 FEB 19 21:33:35 9.84 N 126.35 E 35.0 mb 5.2 Mindanao, Philippines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    10 FEB 19 21:17:24 4.69 S 101.46 E 33.9 mb 4.6 Southern Sumatra, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    10 FEB 19 21:08:58 4.60 S 101.57 E 35.0 mb 4.6 Southern Sumatra, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    10 FEB 19 17:54:48 27.07 N 55.54 E 10.0 mb 5.3 Southern Iran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    10 FEB 19 12:34:25 28.18 N 129.57 E 39.1 mb 5.1 Ryukyu Islands, Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    10 FEB 19 08:08:48 2.57 N 127.01 E 60.1 mb 5.0 Molucca Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    10 FEB 19 05:21:14 9.93 N 126.38 E 10.0 mb 5.1 Mindanao, Philippines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    10 FEB 19 04:26:22 31.67 N 49.56 E 10.0 mb 4.8 Western Iran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    10 FEB 19 02:23:08 21.67 S 69.39 W 121.6 mb 5.1 Chile-Bolivia Border Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    09 FEB 19 22:03:45 20.71 S 178.21 W 561.1 mb 5.0 Fiji Region