รายงานแผ่นดินไหวนอกประเทศประจำเดือน เมษายน 2562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  Date Time   Location Depth Magnitude Region Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
     ( Local )   Lat Long   ( Km )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  แผ่นดินไหวเดือนที่ผ่านมา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  26 APR 19 06:37:58 23.37 N 95.06 E 19.8 mb 4.3 Myanmar  
  26 APR 19 04:57:46 1.91 S 122.50 E 10.0 mb 5.3 Sulawesi, Indonesia  
  26 APR 19 03:23:26 37.42 N 135.06 E 387.0 mb 4.7 Sea of Japan  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  25 APR 19 18:02:09 7.72 N 126.56 E 73.7 mb 4.8 Mindanao, Philippines  
  25 APR 19 01:57:31 21.51 S 68.52 W 149.9 mb 5.7 Chile-Bolivia Border Region  
  25 APR 19 01:42:12 0.37 S 125.90 E 42.7 mb 5.1 Molucca Sea  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  24 APR 19 18:56:43 34.89 N 82.60 E 10.0 mb 4.5 Western Xizang  
  24 APR 19 10:43:54 7.99 N 126.72 E 59.5 mb 4.9 Mindanao, Philippines  
  24 APR 19 10:28:27 2.31 N 128.31 E 109.2 mb 4.9 Halmahera, Indonesia  
  24 APR 19 09:17:21 2.33 N 128.28 E 108.3 mb 5.0 Halmahera, Indonesia  
  24 APR 19 09:04:06 6.12 S 149.68 E 61.4 mb 4.9 New Britain Region, Papua New Guinea  
  24 APR 19 07:44:34 27.80 N 85.03 E 28.7 mb 4.7 Nepal   
  24 APR 19 03:15:52 28.44 N 94.60 E 14.0 mb 6.0 Arunachal Pradesh, India  
  24 APR 19 01:03:00 14.92 N 120.59 E 60.7 mb 4.7 Luzon, Philippines  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  23 APR 19 21:20:17 24.78 S 178.80 W 372.5 mb 5.9 South of the Fiji Islands  
    23 APR 19 13:41:14 11.75 N 125.18 E 56.3 mb 4.8 Samar, Philippines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  23 APR 19 12:37:55 11.83 N 125.19 E 70.2 mb 6.3 Samar, Philippines   
  23 APR 19 11:52:01 20.04 S 173.07 W 10.0 mb 5.2 Tonga  
  23 APR 19 07:36:53 21.55 N 61.98 E 10.0 mb 4.7 Owen Fracture Zone Region  
  23 APR 19 01:29:55 24.74 S 67.09 W 159.0 mb 5.1 Chile-Argentina border Region  
  23 APR 19 01:22:10 24.42 N 103.29 E 10.0 mb 3.9 Yunnan, China  
  23 APR 19 00:45:19 40.64 N 143.78 E 10.0 mb 5.4 Off the east coast of Honshu, Japan  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  22 APR 19 21:49:06 56.27 S 27.40 W 95.8 mb 6.0 South Sandwich Islands Region  
  22 APR 19 13:52:18 1.79 S 122.63 E 10.0 mb 4.6 Sulawesi, Indonesia  
  22 APR 19 16:11:09 14.93 N 120.47 E 20.0 mb 6.1 Luzon, Philippines  
  22 APR 19 13:49:53 9.18 S 117.50 E 97.0 mb 5.0 Sumbawa Region, Indonesia  
  22 APR 19 07:47:44 43.10 N 133.67 E 457.4 mb 4.5 Primor'ye, Russia  
  22 APR 19 04:09:51 4.62 S 153.04 E 56.2 mb 4.8 New Ireland Region, Papua New Guinea  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  21 APR 19 17:00:11 35.76 S 71.95 W 78.9 mb 4.9 Maule, Chile  
  21 APR 19 16:24:43 22.11 S 174.90 E 10.0 mb 5.4 Southeast of the Loyalty Islands  
  21 APR 19 15:21:49 3.41 S 127.30 E 78.3 mb 4.9 Seram, Indonesia  
  21 APR 19 14:27:05 18.13 S 177.98 E 618.2 mb 4.8 Fiji Region  
  21 APR 19 11:02:43 39.22 N 140.45 E 137.1 mb 4.2 Eastern Honshu,Japan  
  21 APR 19 08:10:07 7.27 S 124.02 E 554.9 mb 4.6 Banda Sea  
  21 APR 19 05:34:41 54.87 N 164.65 E 10.0 mb 5.3 Komandorskiye Ostrova, Russia Region  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  20 APR 19 22:27:25 28.49 N 139.33 E 479.8 mb 4.4 Bonin Islands ,Japan Region  
  20 APR 19 07:04:10 5.82 S 154.41 E 398.4 mb 4.9 Bougainville Region, Papua New Guinea  
  20 APR 19 06:02:55 18.42 S 177.71 W 452.4 mb 4.9 Fiji Region  
  20 APR 19 01:13:07 21.22 N 95.97 E 6.0 mb 4.0 Myanmar  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  19 APR 19 14:29:57 5.46 N 126.85 E 54.1 mb 5.2 Mindanao ,Philippines  
  19 APR 19 04:57:58 7.62 N 94.38 E 10.0 mb 4.9 Nicobar Islands, India Region  
  19 APR 19 04:52:12 7.60 N 94.37 E 10.0 mb 5.0 Nicobar Islands, India Region  
  19 APR 19 01:54:56 4.07 S 152.10 E 204.6 mb 4.7 New Britain Region, Papua New Guinea  
               
  18 APR 19 21:46:01 51.06 S 139.49 E 10.0 mb 6.5 Western Indian-Antarctic Ridge  
  18 APR 19 18:07:24 20.51 N 97.97 E 2.0 mb 4.8 Myanmar  
  18 APR 19 12:01:08 23.99 N 121.69 E 20.0 mb 6.1 Taiwan  
  18 APR 19 11:06:34 29.37 S 71.60 W 48.2 mb 5.6 The Coast of Coquimbo ,Chile  
  18 APR 19 06:26:37 9.60 S 150.86 E 10.0 mb 5.2 Eastern New Guinea Region, Papua New Guinea  
  18 APR 19 03:02:50 33.10 N 46.46 E 10.0 mb 4.3 Iran-Iraq Border Region  
               
  17 APR 19 15:21:59 9.49 S 150.97 E 37.2 mb 4.7 Eastern New Guinea region, Papua New Guinea  
               
  16 APR 19 23:59:16 58.74 S 23.60 W 10.0 mb 5.4 South Sandwich Islands Region  
  16 APR 19 23:01:15 32.37 S 179.57 W 10.5 mb 5.5 South of Kermadec Islands  
  16 APR 19 22:44:26 0.05 S 122.48 E 258.1 mb 4.4 Sulawesi, Indonesia  
  16 APR 19 16:39:22 30.68 S 176.78 W 10.0 mb 5.7 Kermadec Islands Region  
  16 APR 19 16:22:32 31.18 S 179.09 W 10.0 mb 5.8 Kermadec Islands Region  
  16 APR 19 10:19:30 8.10 S 71.67 W 548.0 mb 4.8 Acre,Brazil  
               
  15 APR 19 13:49:38 9.13 S 120.58 E 110.0 mb 4.6 Sumba Region, Indonesia  
  15 APR 19 08:39:43 22.64 N 93.27 E 10.0 mb 4.7 Myanmar-India Border Region  
  15 APR 19 08:33:02 19.27 N 121.09 E 17.4 mb 5.1 Babuyan Islands Region, Philippines  
  15 APR 19 03:25:14 23.64 N 94.31 E 10.0 mb 3.9 Myanmar  
  15 APR 19 03:23:31 42.46 N 144.79 E 45.6 mb 5.0 Hokkaido, Japan Region  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    14 APR 19 22:30:37 52.12 N 178.04 E 10.0 mb 5.3 Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  14 APR 19 15:12:08 7.40 N 94.53 E 10.0 mb 4.7 Nicobar Islands, India Region  
  14 APR 19 13:55:15 26.14 N 129.51 E 10.0 mb 4.9 Ryukyu Islands, Japan  
  14 APR 19 13:33:52 26.31 N 129.29 E 10.0 mb 4.7 Ryukyu Islands, Japan  
  14 APR 19 12:40:28 26.30 N 129.38 E 10.0 mb 4.8 Ryukyu Islands, Japan  
  14 APR 19 12:12:01 26.11 N 129.47 E 10.0 mb 4.8 Ryukyu Islands, Japan  
  14 APR 19 10:26:00 7.19 N 93.97 E 14.0 mb 4.3 Nicobar Islands, India Region  
  14 APR 19 08:53:13 26.25 N 129.52 E 10.0 mb 5.2 Ryukyu Islands, Japan  
  14 APR 19 08:08:48 7.56 N 94.38 E 10.0 mb 4.2 Nicobar Islands, India Region  
  14 APR 19 06:46:52 7.23 N 94.70 E 10.0 mb 4.5 Nicobar Islands, India Region  
  14 APR 19 06:02:55 14.06 N 93.19 E 10.0 mb 4.5 Andaman Islands, India Region  
  14 APR 19 03:46:22 7.36 N 94.42 E 10.0 mb 5.0 Nicobar Islands, India Region  
  14 APR 19 01:23:13 7.32 N 94.49 E 21.0 mb 4.4 Nicobar Islands, India Region  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  13 APR 19 23:53:21 6.44 S 130.04 E 138.8 mb 4.8 Banda Sea  
  13 APR 19 23:20:16 7.33 N 94.46 E 10.0 mb 4.9 Nicobar Islands, India Region  
  13 APR 19 23:12:55 7.39 N 94.55 E 10.0 mb 5.3 Nicobar Islands, India Region  
  13 APR 19 22:07:01 26.23 N 129.52 E 10.0 mb 4.8 Ryukyu Islands, Japan  
  13 APR 19 16:50:45 5.36 S 145.95 E 79.0 mb 5.0 Eastern New Guinea Region, Papua New Guinea  
  13 APR 19 15:44:04 6.52 S 148.69 E 38.5 mb 5.2 New Britain Region, Papua New Guinea  
  13 APR 19 14:14:29 26.29 N 129.52 E 10.0 mb 4.9 Ryukyu Islands, Japan  
  13 APR 19 14:11:02 26.20 N 129.53 E 10.0 mb 4.7 Ryukyu Islands, Japan  
  13 APR 19 14:08:15 26.20 N 129.55 E 10.0 mb 4.9 Ryukyu Islands, Japan  
  13 APR 19 12:26:16 1.82 S 122.60 E 10.0 mb 4.6 Sulawesi, Indonesia  
  13 APR 19 07:21:13 7.04 N 94.07 E 15.0 mb 4.3 Nicobar Islands, India Region  
  13 APR 19 07:11:04 7.05 N 93.76 E 15.0 mb 4.2 Nicobar Islands, India Region  
  13 APR 19 06:14:01 7.28 N 94.40 E 10.0 mb 4.9 Nicobar Islands, India Region  
  13 APR 19 05:59:27 1.92 S 122.62 E 9.7 mb 4.8 Sulawesi, Indonesia  
  13 APR 19 03:15:10 1.85 S 122.62 E 14.8 mb 4.9 Sulawesi, Indonesia  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  12 APR 19 18:40:50 1.85 S 122.55 E 17.5 ms 6.9 Sulawesi, Indonesia  
  12 APR 19 18:23:03 11.90 N 93.25 E 19.0 mb 4.3 Andaman Islands, India Region  
  12 APR 19 17:59:15 6.57 S 150.60 E 10.0 mb 5.0 New Britain Region, Papua New Guinea  
  12 APR 19 17:21:25 3.81 S 131.52 E 10.0 mb 4.7 Irian Jaya Region, Indonesia  
  12 APR 19 14:30:06 25.82 N 141.27 E 542.8 mb 4.7 Volcano Islands, Japan Region