รายงานแผ่นดินไหวนอกประเทศประจำเดือน มีนาคม 2563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  Date Time   Location Depth Magnitude Region Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
     ( Local )   Lat Long   ( Km )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    แผ่นดินไหวเดือนที่ผ่านมา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  28 MAR 20 07:57:52 41.96 N 142.39 E 59.9 mb 5.1 Hokkaido, Japan Region  
  28 MAR 20 04:18:38 19.52 N 101.47 E 1.0 mb 3.2 Laos  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  27 MAR 20 21:32:47 0.21 N 133.61 E 10.0 mb 5.6 Papua Region, Indonesia  
  27 MAR 20 13:40:41 28.25 N 57.12 E 10.0 mb 5.3 Southern Iran  
  27 MAR 20 12:07:28 22.59 N 100.93 E 10.0 mb 4.4 Myanmar-China Border Region  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  26 MAR 20 04:36:42 2.95 S 139.09 E 38.0 mb 5.8 Near The North Coast of Papua, Indonesia  
  26 MAR 20 03:24:50 56.60 S 26.88 W 67.8 mb 5.3 South Sandwich Islands region  
  26 MAR 20 22:38:03 5.70 N 125.17 E 54.3 mb 6.1 Mindanao, Philippines  
  26 MAR 20 14:16:59 49.72 N 154.35 E 146.8 mb 4.7 Kuril Islands  
  26 MAR 20 12:52:48 22.71 N 143.20 E 105.1 mb 5.4 Volcano Islands, Japan Region  
  26 MAR 20 12:39:20 38.45 N 44.39 E 10.0 mb 4.4 Tutkey-Iran Border Region  
  26 MAR 20 02:56:08 55.90 N 160.22 E 182.1 mb 5.0 Kamchatka Peninsula, Russia  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  25 MAR 20 17:54:36 4.59 S 139.06 E 48.8 mb 4.5 Papua, Indonesia  
  25 MAR 20 09:49:21 48.99 N 157.69 E 56.7 mb 7.5 East of The Kuril Islands  
  25 MAR 20 09:20:06 2.87 N 128.11 E 127.2 mb 4.7 Halmahera, Indonesia  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  24 MAR 20 22:00:32 7.90 N 92.23 E 10.0 mb 4.4 Nicobar Islands, India Region  
  24 MAR 20 21:39:44 38.16 N 94.67 E 10.0 mb 4.7 Qinghai, China  
  24 MAR 20 02:33:38 25.28 S 179.70 E 497.6 mb 5.4 South of The Fiji Islands  
  24 MAR 20 00:43:29 2.05 S 140.61 E 10.0 mb 4.6 Near The North Coast of Papua, Indonesia  
  24 MAR 20 00:28:14 2.11 S 140.73 E 10.0 mb 4.6 Near The North Coast of Papua, Indonesia  
  24 MAR 20 00:25:50 2.19 S 140.62 E 10.0 mb 4.6 Near The North Coast of Papua, Indonesia  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  23 MAR 20 19:25:55 51.93 N 177.75 W 97.8 mb 4.9 Andreanof Islands, Aleutian Islands, Alaska  
  23 MAR 20 19:21:23 24.93 N 95.66 E 10.0 mb 4.1 Myanmar  
  23 MAR 20 18:04:34 6.20 S 130.72 E 109.3 mb 4.7 Banda Sea  
  23 MAR 20 08:30:42 22.88 N 144.23 E 28.5 mb 5.0 Volcano Islands, Japan Region  
  23 MAR 20 05:38:05 4.69 S 105.06 W 10.0 mb 6.1 Central East Pacific Rise  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  22 MAR 20 13:48:43 10.99 S 115.20 E 10.0 mb 5.0 South of Bali, Indonesia  
  22 MAR 20 12:51:48 3.08 S 135.63 E 36.1 mb 5.1 Papua, Indonesia  
  22 MAR 20 12:24:02 45.90 N 15.97 E 10.0 mb 5.2 Slovenia-Croatia Border Region  
  22 MAR 20 10:34:53 1.38 N 121.92 E 10.0 mb 5.1 Minahasa, Sulawesi, Indonesia  
  22 MAR 20 04:19:38 5.31 S 141.36 E 33.2 mb 5.0 New Guinea, Papua New Guinea  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  21 MAR 20 19:33:11 9.13 N 126.83 E 45.5 mb 4.7 Mindanao, Philippines  
  21 MAR 20 18:40:28 11.12 N 138.76 E 48.6 mb 5.0 State of Yap, Federated States of Micronesia  
  21 MAR 20 07:49:51 39.35 N 20.56 E 10.0 mb 5.7 Greece-Albania Border Region  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  20 MAR 20 12:12:39 2.85 S 129.82 E 10.0 mb 4.7 Seram, Indonesia  
  20 MAR 20 12:02:11 3.41 N 126.45 E 72.9 mb 4.9 Pulau-Pulau Talaud, Indonesia  
  20 MAR 20 10:03:13 46.06 N 93.96 E 10.0 mb 5.5 Western Mongolia  
  20 MAR 20 08:33:15 28.60 N 87.32 E 10.0 mb 5.6 Western Xizang  
  20 MAR 20 03:08:21 14.50 N 124.07 E 9.2 mb 5.4 Catanduanes, Philippines  
  20 MAR 20 00:53:34 38.41 N 39.10 E 10.0 mb 5.2 Turkey  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  19 MAR 20 20:52:55 20.70 N 143.47 E 10.0 mb 5.4 Mariana Islands Region  
  19 MAR 20 19:58:54 8.86 N 93.96 E 10.0 mb 4.9 Nicobar Islands, India Region  
  19 MAR 20 06:54:49 6.85 S 109.43 E 248.4 mb 4.5 Java, Indonesia  
  19 MAR 20 00:45:37 11.11 S 115.06 E 10.4 mb 6.3 South of Bali, Indonesia  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  18 MAR 20 20:09:31 40.75 N 112.08 W 10.1 mb 5.7 Utah  
  18 MAR 20 10:13:46 13.14 S 167.07 E 178.8 mb 6.2 Vanuatu  
  18 MAR 20 10:13:29 3.01 N 128.09 E 100.2 mb 5.3 North of Halmahera, Indonesia  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  17 MAR 20 23:06:24 16.02 S 172.12 W 10.0 mb 5.9 Samoa Islands Region  
  17 MAR 20 22:10:32 42.50 N 138.77 E 227.1 mb 5.0 Eastern Sea of Japan  
  17 MAR 20 15:12:03 36.16 S 73.16 W 28.5 mb 5.4 Near The Coast of Bio-Bio, Chile  
  17 MAR 20 12:06:31 13.60 N 120.93 E 142.9 mb 4.5 Mindoro,Philippines   
  17 MAR 20 09:30:34 29.12 N 105.52 E 10.0 mb 4.1 China  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  16 MAR 20 22:09:16 6.22 S 151.44 E 10.0 mb 5.0 New Britain Region, Papua New Guinea  
  16 MAR 20 17:59:12 1.19 S 126.50 E 39.1 mb 5.0 Pulau-Pulau Sula, Indonesia  
  16 MAR 20 07:09:14 10.36 N 62.59 W 35.9 mb 4.7 Near The Coast of Venezuela  
  16 MAR 20 05:04:24 27.39 N 55.34 E 8.0 mb 5.3 Southern Iran  
  16 MAR 20 04:05:33 10.35 S 118.26 E 10.0 mb 5.2 South of Sumbawa, Indonesia  
  16 MAR 20 02:27:13 12.39 N 144.24 E 48.9 mb 4.2 Guam Region  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  15 MAR 20 19:42:45 6.66 S 127.57 E 409.9 mb 4.5 Banda Sea  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  14 MAR 20 17:50:58 11.58 N 126.78 E 10.0 mb 5.2 Philippine Islands Region  
  14 MAR 20 17:01:17 27.42 S 175.86 W 10.0 mb 6.1 Kermadec Islands Region  
  14 MAR 20 07:13:48 14.65 N 119.90 E 25.0 mb 4.6 Luzon, Philippines  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  13 MAR 20 14:02:05 32.68 N 47.36 E 10.0 mb 4.8 Iran-Iraq Border Region  
  13 MAR 20 11:46:38 8.20 N 82.83 W 10.0 mb 5.2 Panama-Costa Rica Border Region  
  13 MAR 20 09:08:02 19.98 S 69.36 W 108.0 mb 5.2 Tarapaca, Chile  
  13 MAR 20 05:00:47 14.65 N 119.15 E 10.0 mb 5.2 Luzon, Philippines  
  13 MAR 20 00:18:46 37.27 N 136.85 E 10.0 mb 5.3 Near The West Coast of Honshu, Japan  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  12 MAR 20 22:44:05 32.77 N 85.41 E 10.0 mb 4.8 Western Xizang  
  12 MAR 20 19:50:31 19.31 S 173.19 W 10.0 mb 5.3 Tonga  
  12 MAR 20 15:03:18 8.87 S 110.57 E 88.3 mb 5.1 Java, Indonesia   
  12 MAR 20 12:20:12 52.63 N 158.76 E 73.8 mb 4.8 Near The East Coast of The Kamchatka Peninsula, Russia  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  11 MAR 20 22:16:59 6.97 S 155.46 E 49.8 mb 5.4 Bougainville Region, Papua New Guinea  
  11 MAR 20 20:03:07 20.83 N 99.99 E 6.0 mb 2.9 Myanmar  
  11 MAR 20 06:08:34 3.89 N 97.27 E 108.8 mb 5.2 Northern Sumatra, Indonesia  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  10 MAR 20 21:06:26 5.88 S 102.93 E 25.9 mb 5.5 Southern Sumatra, Indonesia  
  10 MAR 20 17:27:43 19.84 N 102.31 E 9.0 mb 3.7 Laos  
  10 MAR 20 17:18:04 6.80 S 106.68 E 25.0 mb 5.2 Java, Indonesia  
  10 MAR 20 07:20:22 33.43 N 87.76 E - mb 4.1 Shuanghu County, Tibet, China  
  10 MAR 20 01:12:09 32.79 N 85.53 E 10.0 mb 4.9 Western Xizang  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  9 MAR 20 21:13:06 24.87 N 142.71 E 10.0 mb 4.7 Volcano Islands, Japan Region  
  9 MAR 20 16:45:48 10.96 N 138.60 E 39.6 mb 5.4 State of Yap, Federated States of Micronesia  
  9 MAR 20 06:39:09 11.85 N 125.55 E 35.0 mb 4.9 Samar, Philippines  
  9 MAR 20 02:28:46 33.31 N 131.98 E 57.8 mb 4.9 Kyushu, Japan  
  9 MAR 20 01:03:23 11.90 N 125.69 E 35.0 mb 4.5 Samar, Philippines  
  9 MAR 20 00:04:33 11.78 N 125.56 E 42.0 mb 4.7 Samar, Philippines  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  8 MAR 20 23:59:17 32.69 N 85.47 E 10.0 mb 4.2 Western Xizang  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  7 MAR 20 18:35:25 7.39 S 128.71 E 159.1 mb 5.2 Kepulauan Barat Daya, Indonesia  
  7 MAR 20 12:43:47 17.91 S 167.85 E 10.0 mb 5.5 Vanuatu  
  7 MAR 20 11:05:42 23.24 N 96.08 E 10.0 mb 4.9 Myanmar  
  7 MAR 20 02:52:58 5.22 S 102.22 E 30.4 mb 4.9 Southern Sumatra, Indonesia  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  6 MAR 20 18:17:11 24.67 N 94.35 E 17.0 mb 3.8 Myanmar-India Border Region  
  6 MAR 20 17:28:42 31.35 S 58.33 E 10.0 mb 5.9 Southwest Indian Ridge  
  6 MAR 20 09:44:49 10.98 N 62.34 W 91.2 mb 5.0 Near The Coast of Venezuela  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  5 MAR 20 21:58:45 48.82 S 8.80 W 10.0 mb 5.4 Southern Mid-Atlantic Ridge  
  5 MAR 20 21:48:16 3.33 S 145.16 E 10.0 mb 4.8 Near The North Coast of New Guinea, Papua New Guinea  
  5 MAR 20 20:11:48 29.77 S 176.27 W 10.0 mb 5.6 Kermadec Islands Region  
  5 MAR 20 17:05:05 3.32 S 145.32 E 10.0 mb 5.2 Near The North Coast of New Guinea, Papua New Guinea  
  5 MAR 20 13:57:42 28.41 N 64.91 E 115.3 mb 4.6 Catamarca-La Rioja Region, Argentina  
  5 MAR 20 13:59:57 25.71 N 96.80 E 10.0 mb 4.4 Myanmar  
  5 MAR 20 08:57:23 13.14 N 143.73 E 149.1 mb 4.5 Guam Region  
  5 MAR 20 02:37:13 13.32 N 145.05 E 52.7 mb 4.6 Guam Region  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  4 MAR 20 20:36:46 3.45 S 99.61 E 10.0 mb 4.9 Southwest of Sumatra, Indonesia  
  4 MAR 20 19:46:22 28.62 N 142.63 E 10.0 mb 4.9 Bonin Islands, Japan Region  
  4 MAR 20 07:20:04 24.42 N 96.12 E 10.0 mb 4.4 Myanmar  
  4 MAR 20 00:31:18 4.04 S 68.40 E 33.7 mb 4.8 Chagos Archipelago Region  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  3 MAR 20 21:55:38 7.71 N 121.98 E 34.7 mb 5.0 Mindanao, Philippines  
  3 MAR 20 06:07:53 18.14 S 70.58 W 65.4 mb 4.8 Near The Coast of Tarapaca, Chile  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  2 MAR 20 07:31:15 51.14 N 179.86 W 23.2 mb 5.7 Andreanof Islands, Aleutian Islands, Alaska  
  2 MAR 20 04:19:25 11.33 N 124.61 E 7.0 mb 5.3 Leyte, Philippines  
  2 MAR 20 01:13:02 20.69 N 178.24 E 541.4 mb 4.7 Fiji Region  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  1 MAR 20 18:03:52 19.76 N 121.27 E 26.2 mb 4.9 Babuyan Islands Region, Philippines  
  1 MAR 20 12:04:32 21.88 N 144.07 E 153.0 mb 4.9 Mariana Islands Region  
  1 MAR 20 09:05:41 19.73 N 121.36 E 35.1 mb 4.7 Babuyan Islands Region, Philippines  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  กลับสู่หน้าหลัก