รายงานแผ่นดินไหวนอกประเทศ เดือน พฤษภาคม 2564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  Date Time   Location Depth Magnitude Region Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
     ( Local )   Lat Long   ( Km )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    แผ่นดินไหวเดือนที่ผ่านมา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    17 MAY 21 19:21:56 0.09 N 96.65 E 10.0 mb 4.7 Off West Coast of Northern Sumatra    
    17 MAY 21 18:01:32 24.36 N 123.47 E 10.0 mb 4.8 Southwestern Ryukyu Islands, Japan    
    17 MAY 21 08:09:56 49.15 S 127.05 E 10.0 mb 5.2 Western Indian-Antarctic Ridge    
    17 MAY 21 07:54:01 37.26 N 56.71 E 10.0 mb 5.3 Northeastern Iran    
    17 MAY 21 07:31:14 21.71 S 177.14 W 258.2 mb 5.1 Fiji Region    
    17 MAY 21 06:04:57 37.38 N 56.79 E 10.0 mb 5.3 Northeastern Iran    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    16 MAY 21 14:28:53 5.55 S 151.94 E 35.0 mb 5.3 New Britain Region, Papua New Guinea    
  16 MAY 21 10:23:54 42.04 N 144.47 E 16.9 mb 5.7 Hokkaido, Japan Region   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    15 MAY 21 19:52:49 11.86 S 166.48 E 69.1 mb 5.2 Santa Cruz Islands    
  15 MAY 21 08:58:43 21.82 S 170.10 E 19.7 mb 5.5 Southeast of The Loyalty Islands  
    15 MAY 21 00:10:54 20.00 N 98.27 E 1.0 mb 3.0 Myanmar    
    15 MAY 21 00:02:09 0.26 N 96.78 E 10.0 mb 4.6 Nias Region,Indonesia    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    14 MAY 21 23:42:03 25.10 N 95.17 E 84.0 mb 4.2 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    14 MAY 21 16:16:34 0.06 N 96.60 E 10.0 mb 4.9 Nias Region, Indonesia    
  14 MAY 21 13:33:09 0.12 N 96.78 E 10.0 mb 6.6 Off West Coast of Northern Sumatra  
  14 MAY 21 06:58:14 37.71 N 141.78 E 32.0 mb 6.0 Near The East Coast of Honshu, Japan  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    13 MAY 21 23:43:55 44.37 N 148.51 E 44.7 mb 5.0 Kuril Islands    
  13 MAY 21 20:31:33 15.97 S 177.30 W 416.9 mb 5.7 Fiji Region  
    13 MAY 21 18:32:12 5.60 S 145.40 E 107.0 mb 5.1 Eastern New Guinea Region, Papua New Guinea    
    13 MAY 21 16:42:12 6.75 N 82.40 W 10.0 mb 6.0 South of Panama    
    13 MAY 21 10:42:42 24.13 N 99.35 E 10.0 mb 5.3 Yunnan, China    
    13 MAY 21 06:44:34 49.02 N 154.21 E 107.0 mb 5.1 Kuril Islands     
  13 MAY 21 01:20:29 3.95 N 128.59 E 60.2 mb 5.7 North of Halmahera, Indonesia  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    12 MAY 21 22:56:57 14.18 S 75.62 W 40.2 mb 5.6 Near The Coast of Central Peru    
    12 MAY 21 22:45:25 4.05 N 128.69 E 10.0 mb 5.3 North of Halmahera, Indonesia    
    12 MAY 21 21:05:16 17.25 S 66.38 E 10.0 mb 6.7 Mauritius - Reunion Region    
    12 MAY 21 15:45:26 13.33 N 90.21 W 46.0 mb 5.9 Near The Coast of Guatemala    
    12 MAY 21 13:17:09 13.34 N 90.34 W 51.3 mb 5.6 Near The Coast of Guatemala    
    12 MAY 21 08:09:26 13.56 N 120.90 E 109.9 mb 5.7 Mindoro, Philippines    
    12 MAY 21 04:31:01 40.53 N 21.00 E 10.0 mb 4.9 Greece-Albania Border Region    
    12 MAY 21 03:44:39 1.75 S 99.23 E 10.0 mb 4.5 Southern Sumatra, Indonesia    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    11 MAY 21 22:27:34 5.43 S 151.03 E 109.1 mb 5.4 New Britain Region, Papua New Guinea    
    11 MAY 21 03:44:35 2.42 N 96.15 E 10.0 mb 4.7 Simeulue, Indonesia    
    11 MAY 21 00:25:59 5.73 N 126.23 E 96.2 mb 5.1 Mindanao, Philippines    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    10 MAY 21 21:36:02 13.96 N 144.90 E 180.6 mb 4.4 Guam Region    
    10 MAY 21 21:10:20 29.19 S 176.09 W 10.0 mb 5.3 Kermadec Islands Region    
    10 MAY 21 06:33:36 46.62 N 152.02 E 60.2 mb 5.0 Kuril Islands    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    9 MAY 21 23:05:01 47.46 N 151.48 E 152.0 mb 4.4 Kuril Islands    
    9 MAY 21 07:00:39 14.90 N 108.35 E 10.0 mb 4.6 Vietnam    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    8 MAY 21 11:19:07 31.98 N 140.32 E 79.9 mb 5.2 Izu Islands, Japan Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    8 MAY 21 07:38:16 50.62 N 154.58 E 192.0 mb 4.9 Kuril Islands    
    8 MAY 21 06:35:13 18.78 S 177.41 E 378.6 mb 6.0 Fiji Region    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    7 MAY 21 22:21:16 54.40 S 143.83 E 10.0 mb 5.6 West of Macquarie Island    
    7 MAY 21 18:45:26 14.03 N 48.30 W 10.0 mb 5.5 North Atlantic Ocean    
    7 MAY 21 15:08:21 49.41 N 156.03 E 10.0 mb 4.9 Kuril Islands    
    7 MAY 21 07:23:39 20.77 N 98.67 E 12.0 mb 3.8 Myanmar    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    6 MAY 21 19:11:08 7.52 S 127.85 E 155.6 mb 4.9 Kepulauan Barat Daya, Indonesia    
    6 MAY 21 13:21:21 6.67 N 125.07 E 10.0 mb 5.1 Mindanao, Philippines    
    6 MAY 21 02:20:09 56.95 S 147.47 E 10.0 mb 5.4 West of Macquarie Island    
    6 MAY 21 01:13:32 0.11 S 123.09 E 114.2 mb 4.9 Sulawesi, Indonesia    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    5 MAY 21 08:24:35 2.01 S 99.72 E 23.1 mb 5.7 Kepulauan Mentawai region, Indonesia    
    5 MAY 21 05:59:11 1.52 N 127.29 E 150.0 mb 5.0 Halmahera, Indonesia    
    5 MAY 21 05:31:16 8.70 N 94.18 E 10.0 mb 4.9 Nicobar Islands, India region    
    5 MAY 21 02:51:43 20.69 S 173.75 W 10.0 mb 5.5 Tonga    
    5 MAY 21 01:10:43 37.23 N 141.81 E 9.4 mb 4.9 Near The East Coast of Honshu, Japan    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    3 MAY 21 23:07:54 21.85 S 177.25 W 354.5 mb 4.8 Fiji region    
    3 MAY 21 17:41:29 25.90 N 95.21 E 54.0 mb 3.5 Myanmar    
    3 MAY 21 15:46:39 51.31 N 100.42 E 17.7 mb 5.6 Russia-Mongolia Border Region    
    3 MAY 21 12:07:29 25.73 N 123.97 E 189.2 mb 5.5 Northeast of Taiwan    
    3 MAY 21 06:24:40 3.23 S 130.51 E 10.0 mb 4.9 Seram, Indonesia      
    3 MAY 21 06:01:21 17.93 N 147.09 E 10.0 mb 5.0 Mariana Islands Region     
    3 MAY 21 03:49:43 5.32 N 94.62 E 64.0 mb 5.0 Northern Sumatra, Indonesia     
    3 MAY 21 00:46:39 2.37 S 99.73 E 16.4 mb 5.6 Kepulauan Mentawai Region, Indonesia    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    2 MAY 21 13:57:38 30.14 S 71.58 W 30.7 mb 5.8 Near The Coast of Coquimbo, Chile    
    2 MAY 21 13:36:04 8.89 S 119.19 E 137.1 mb 4.6 Flores Region, Indonesia     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    1 MAY 21 21:26:45 4.99 N 125.41 E 167.0 mb 5.1 Pulau-Pulau Sangihe, Indonesia    
    1 MAY 21 18:50:26 16.18 S 167.84 E 181.6 mb 5.3 Vanuatu    
    1 MAY 21 15:15:28 15.76 N 96.58 E 12.0 mb 4.1 Near South Coast of Myanmar    
    1 MAY 21 13:13:41 9.70 N 79.16 W 38.5 mb 5.1 Panama    
    1 MAY 21 08:27:27 38.23 N 141.67 E 47.4 mb 6.8 Near The East Coast of Honshu, Japan    
    1 MAY 21 07:10:06 39.46 N 140.59 E 141.6 mb 4.5 Eastern Honshu, Japan    
    1 MAY 21 04:49:38 40.83 S 78.51 E 10.0 mb 5.2 Mid-Indian Ridge    
    1 MAY 21 03:47:34 19.51 N 97.27 E 13.0 mb 4.9 Myanmar    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    กลับสู่หน้าหลัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
   
 
   แผนกวิเคราะห์ข้อมูลแผ่นดินไหว  
   อีเมล์ :  hdrtnsrs@gmail.com