รายงานแผ่นดินไหวนอกประเทศ เดือน กันยายน 2564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  Date Time   Location Depth Magnitude Region Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
     ( Local )   Lat Long   ( Km )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    แผ่นดินไหวเดือนที่ผ่านมา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    20 SEP 21 02:24:04 25.22 N 94.87 E 79.0 mb 5.1 Myanmar-India Border Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    20 SEP 21 01:17:41 20.47 N 93.88 E 30.0 mb 4.0 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    20 SEP 21 00:30:50 20.51 N 94.01 E 40.0 mb 3.8 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    19 SEP 21 16:36:34 28.71 N 96.38 E 38.2 mb 4.6 Eastern Xizang-India Border Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    19 SEP 21 07:19:06 20.07 S 175.62 W 200.9 mb 5.2 Tonga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    19 SEP 21 06:38:48 7.33 S 106.61 E 54.8 mb 4.6 Java, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    19 SEP 21 03:47:09 9.80 S 148.60 E 36.2 mb 5.8 Eastern New Guinea Region, Papua New Guinea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    19 SEP 21 01:29:05 8.62 S 128.13 E 10.0 mb 4.7 Timor Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    18 SEP 21 02:36:06 48.24 N 153.96 E 81.6 mb 5.0 Kuril Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    17 SEP 21 19:43:56 4.93 N 126.27 E 91.3 mb 4.7 Pulau-Pulau Talaud, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    17 SEP 21 17:28:40 13.43 S 167.39 E 10.0 mb 5.8 Vanuatu Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    17 SEP 21 06:05:06 54.91 N 156.28 W 40.9 mb 5.0 South of Alaska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    17 SEP 21 02:42:31 23.82 S 179.72 W 526.4 mb 4.9 South of The Fiji Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    17 SEP 21 00:51:55 55.03 N 156.49 W 36.5 mb 5.6 South of Alaska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    16 SEP 21 16:42:29 37.47 N 137.22 E 10.0 mb 5.4 Near The West Coast of Honshu, Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    16 SEP 21 11:49:43 23.50 N 94.70 E 10.0 mb 4.3 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    16 SEP 21 03:33:32 29.22 N 105.41 E 10.0 mb 5.4 Sichuan-Chongqing Border Region, China                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    15 SEP 21 20:29:43 23.53 N 93.31 E 10.0 mb 4.3 Myanmar-India Border Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    15 SEP 21 07:49:50 1.14 N 122.12 E 62.4 mb 5.2 Minahasa, Sulawesi, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    15 SEP 21 03:13:56 2.97 N 95.41 E 31.5 mb 5.3 Simeulue, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    15 SEP 21 01:47:11 10.23 N 93.09 E 78.0 mb 4.1 Andaman Island, India Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    14 SEP 21 17:40:05 33.27 N 72.22 E 10.0 mb 4.7 Pakistan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    14 SEP 21 05:46:06 32.45 N 137.86 E 368.6 mb 5.8 Izu Islands, Japan Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    14 SEP 21 05:16:41 18.48 N 94.78 E 10.0 mb 3.4 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    13 SEP 21 23:30:44 12.98 N 95.75 E 10.0 mb 4.5 Andaman Islands, India Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    13 SEP 21 17:41:28 24.00 N 121.10 E 43.0 mb 5.1 Taiwan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    13 SEP 21 12:18:13 23.89 S 67.02 W 193.4 mb 6.2 Chile-Argentina Border Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    13 SEP 21 11:02:32 37.28 N 58.89 E 10.0 mb 5.1 Turkmenistan-Iran Border Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    12 SEP 21 16:02:20 0.53 S 99.72 E 86.8 mb 4.9 Southern Sumatra, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    12 SEP 21 12:32:03 29.90 N 139.02 E 436.9 mb 5.1 Izu Islands, Japan Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    12 SEP 21 09:57:40 12.51 S 166.22 E 29.8 mb 5.3 Santa Cruz Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    12 SEP 21 09:32:26 47.19 N 146.76 E 363.6 mb 5.3 Northwest of The Kuril Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    11 SEP 21 10:20:17 14.13 N 92.91 E 10.0 mb 5.2 Andaman Islands, India Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    9 SEP 21 14:18:09 21.73 S 179.40 W 593.6 mb 5.3 Fiji Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    9 SEP 21 11:59:43 19.15 S 176.45 W 10.0 mb 5.8 Fiji Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    9 SEP 21 11:11:53 29.38 N 142.63 E 32.9 mb 5.4 Izu Islands, Japan Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    8 SEP 21 12:20:07 38.15 N 73.26 E 62.2 mb 5.3 Tajikistan-Xinjiang Border Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    8 SEP 21 08:47:48 16.99 N 99.78 W 20.0 mb 7.0 Near The Coast of Guerrero, Mexico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    8 SEP 21 03:43:16 16.81 N 94.87 E 10.0 mb 3.5 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    7 SEP 21 16:49:57 19.41 S 176.06 W 10.0 mb 5.8 Fiji Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    7 SEP 21 09:29:31 5.52 N 126.74 E 50.2 mb 4.8 Mindanao, Philippines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    6 SEP 21 21:00:25 23.84 N 122.22 E 42.2 mb 5.2 Taiwan, Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    6 SEP 21 17:38:59 5.49 N 126.68 E 62.8 mb 4.9 Mindanao, Philippines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    6 SEP 21 15:19:43 58.82 S 25.21 W 35.0 mb 5.7 South Sandwich Islands Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    6 SEP 21 07:45:10 21.60 N 100.81 E 10.0 mb 4.5 Myanmar - China Border Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    6 SEP 21 00:51:42 22.09 S 174.17 W 10.0 mb 5.9 Tonga Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    5 SEP 21 19:16:56 2.62 S 127.50 E 38.7 mb 4.7 Ceram Sea, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    5 SEP 21 12:09:21 32.14 S 179.79 W 246.9 mb 5.3 South of The Kermadec Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    5 SEP 21 06:03:09 12.25 N 144.34 E 8.7 mb 5.3 Guam Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    4 SEP 21 22:52:50 0.09 S 124.34 E 63.4 mb 4.7 Molucca Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    4 SEP 21 19:05:17 26.38 N 96.51 E 116.0 mb 4.5 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    4 SEP 21 09:15:13 22.39 S 179.58 W 581.9 mb 4.6 South of the Fiji Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    3 SEP 21 20:30:40 28.14 N 105.08 E 10.0 mb 4.9 Sichuan, China                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    3 SEP 21 17:14:26 49.47 N 146.99 E 581.7 mb 5.8 Sea of Okhotsk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    3 SEP 21 14:49:44 59.94 S 26.68 E 13.3 mb 5.7 South Sandwich Islands Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    3 SEP 21 06:20:19 30.07 S 176.97 W 10.0 mb 5.2 Kermadec Islands Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    3 SEP 21 03:26:15 50.44 N 150.56 E 430.2 mb 5.2 Northwest of The Kuril Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    2 SEP 21 17:56:59 23.20 N 120.55 E 5.0 mb 4.7 Taiwan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    2 SEP 21 14:23:32 11.61 N 124.47 E 33.6 mb 4.7 Leyte, Philippines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    2 SEP 21 11:50:06 37.61 N 70.38 E 10.0 mb 5.0 Afghanistan-Tajikistan Border Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    2 SEP 21 01:35:44 27.74 S 71.21 W 17.4 mb 5.8 Near The Coast of Atacama, Chile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    1 SEP 21 16:01:12 59.07 S 25.63 W 30.3 mb 5.6 South Sandwich Islands Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    1 SEP 21 15:21:09 18.73 S 174.09 W 74.8 mb 5.2 Tonga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    กลับสู่หน้าหลัก