รายงานแผ่นดินไหวนอกประเทศประจำเดือน มกราคม 2563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  Date Time   Location Depth Magnitude Region Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
     ( Local )   Lat Long   ( Km )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    แผ่นดินไหวเดือนที่ผ่านมา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  29 JAN 20 09:44:45 54.72 N 158.53 E 209.9 mb 4.6 Kamchatka Peninsula, Russia   
  29 JAN 20 04:56:16 18.95 N 80.71 W 10.0 mb 6.1 Cayman Islands Region  
  29 JAN 20 03:37:19 33.58 N 45.70 E 10.0 mb 4.7 Iran-Iraq Border Region  
  29 JAN 20 03:29:39 7.30 N 92.06 E 10.0 mb 5.0 Nicobar Islands, India region  
  29 JAN 20 02:10:24 19.44 N 78.75 W 10.0 mb 7.7 Cuba Region  
        .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  28 JAN 20 18:26:14 39.10 N 27.86 E 6.3 mb 5.1 Western Turkey  
  28 JAN 20 08:36:02 43.56 N 145.95 E 79.0 mb 5.5 Hokkaido, Japan Region   
  28 JAN 20 02:13:27 6.28 S 152.56 E 30.4 mb 4.9 New Britain Region, Papua New Guinea  
        .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  27 JAN 20 22:51:50 51.23 N 179.87 W 35.0 mb 5.2 Andreanof Islands, Aleutian Islands, Alaska  
  27 JAN 20 20:28:27 29.58 N 52.05 E 10.0 mb 5.2 Southern Iran  
  27 JAN 20 15:03:12 1.19 N 96.74 E 10.0 mb 4.9 Off West Coast of Northern Sumatra  
  27 JAN 20 14:11:07 23.89 N 93.67 E 23.6 mb 4.0 India - Myanmar Border Region  
  27 JAN 20 12:02:01 10.11 S 161.02 E 17.7 mb 6.3 Solomon Islands   
  27 JAN 20 05:33:40 51.31 N 179.99 W 35.0 mb 5.7 Andreanof Islands, Aleutian Islands, Alaska  
  27 JAN 20 03:01:58 4.24 N 97.06 E 10.0 mb 4.1 Northern Sumatra, Indonesia  
  27 JAN 20 01:44:07 22.04 S 65.92 W 277.6 mb 5.3 Jujuy, Argentina   
        .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  26 JAN 20 18:36:39 48.49 N 154.72 E 60.4 mb 4.7 Kuril Islands  
  26 JAN 20 16:43:36 35.65 N 179.81 W 10.0 mb 5.2 East of the North Island of New Zealand   
  26 JAN 20 16:12:08 51.23 N 179.80 W 23.6 mb 5.6 Andreanof Islands, Aleutian Islands, Alaska  
  26 JAN 20 10:57:22 51.15 N 180.00 W 34.3 mb 5.2 Andreanof Islands, Aleutian Islands, Alaska  
  26 JAN 20 04:20:02 35.46 S 179.06 W 10.0 mb 5.1 East of the North Island of New Zealand   
  26 JAN 20 02:24:52 35.45 S 179.65 W 10.0 mb 5.3 East of the North Island of New Zealand   
  26 JAN 20 01:04:47 6.30 S 130.45 E 102.0 mb 5.0 Banda Sea  
        .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  25 JAN 20 05:56:05 31.98 N 95.01 E 10.0 mb 5.5 Xizang - Qinghai Border Region  
  25 JAN 20 02:20:23 21.71 N 96.98 E 10.0 mb 4.1 Myanmar  
  25 JAN 20 00:55:13 38.33 N 39.08 E 10.0 mb 6.7 Eastern Turkey  
        .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  24 JAN 20 14:09:15 39.14 N 71.52 E 10.0 mb 5.5 Kyrgyzstan-Tajikistan Border Region  
  24 JAN 20 12:13:50 17.42 S 71.01 W 81.6 mb 5.4 Near the Coast of Southern Peru  
  24 JAN 20 07:50:44 9.89 S 116.98 E 44.0 mb 4.7 Lombok Region, Indonesia  
  24 JAN 20 04:11:30 27.02 S 63.39 W 560.4 mb 5.5 Santiago del Estero, Argentina  
  24 JAN 20 01:21:18 19.48 N 101.34 E 5.0 mb 2.4 Laos  
        .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  23 JAN 20 21:26:33 33.07 N 98.96 E 10.0 mb 4.5 Qinghai, China  
  23 JAN 20 16:48:04 20.44 N 93.38 E 10.0 mb 5.7 Myanmar  
  23 JAN 20 12:53:02 51.92 N 177.83 W 10.0 mb 6.2 Andreanof Islands, Aleutian Islands, Alaska  
  23 JAN 20 10:50:58 21.06 N 144.93 E 97.0 mb 5.1 Mariana Islands Region  
  23 JAN 20 02:22:16 39.08 N 27.85 E 8.6 mb 5.6 Western Turkey  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
  22 JAN 20 18:04:12 54.87 N 161.51 E 55.2 mb 5.6 Off The East Coast of The Kamchatka Peninsula, Russia  
  22 JAN 20 14:08:36 31.80 N 103.23 E 10.0 mb 4.7 Eastern Sichuan, China  
  22 JAN 20 07:57:22 16.50 S 177.82 E 10.0 mb 5.5 Fiji  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  21 JAN 20 18:25:36 9.09 N 83.99 W 17.8 mb 5.0 Costa Rica   
  21 JAN 20 16:33:56 8.99 N 83.95 W 11.3 mb 5.3 Costa Rica   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  20 JAN 20 13:51:37 59.23 S 26.28 W 91.3 mb 6.1 South Sandwich Islands Region  
  20 JAN 20 09:25:45 13.79 N 144.61 E 157.2 mb 5.1 Guam Region  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  19 JAN 20 23:58:20 0.13 S 123.82 E 118.1 mb 6.0 Sulawesi, Indonesia  
  19 JAN 20 20:27:59 39.84 N 77.09 E 10.0 ms 5.9 Southern Xinjiang, China  
  19 JAN 20 19:59:11 18.97 N 121.46 E 20.7 ms 4.0 Luzon Islands, Philippines  
  19 JAN 20 19:37:15 22.00 N 96.32 E 1.0 mb 4.0 Myanmar  
  19 JAN 20 09:52:08 38.22 N 20.74 E 10.0 mb 5.0 Greece  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  18 JAN 20 23:38:13 2.85 S 139.33 E 33.6 mb 6.0 Near the north coast of Papua, Indonesia  
  18 JAN 20 08:55:22 4.51 N 94.95 E 10.0 mb 4.8 Off the West Coast of Northern Sumatra  
  18 JAN 20 08:31:10 6.61 S 132.14 E 10.0 mb 4.8 Pulau Pulau Tanimbar, Indonesia  
  18 JAN 20 23:05:48 39.70 N 77.15 E 9.3 mb 5.3 Southern Xinjiang, China  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  17 JAN 20 18:03:22 5.69 N 126.20 E 104.8 mb 4.8 Mindanao, Philippines  
  17 JAN 20 11:28:08 5.94 N 125.95 E 166.7 mb 4.7 Mindanao, Philippines  
  17 JAN 20 05:09:46 9.69 S 151.06 E 10.0 mb 5.0 D'Entrecasteaux Islands Region  
  17 JAN 20 05:04:25 10.48 S 124.15 E 10.0 mb 4.6 Timor Region, Indonesia  
  17 JAN 20 23:31:15 52.14 N 159.77 E 50.0 mb 5.2 Off The East Coast of The Kamchatka Peninsula, Russia  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  16 JAN 20 15:32:38 41.25 N 83.70 E 10.0 mb 5.5 Southern Xinjiang, China  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  15 JAN 20 23:22:14 9.39 S 123.62 E 85.0 mb 4.7 Timor Region, Indonesia  
  15 JAN 20 19:16:40 10.49 S 124.03 E 10.0 mb 4.4 Timor Region, Indonesia  
  15 JAN 20 18:34:26 25.57 N 103.16 E 10.0 mb 4.6 Sichuan, China  
  15 JAN 20 16:45:18 10.30 S 78.50 W 51.2 mb 5.2 Near the coast of central Peru  
  15 JAN 20 14:55:30 10.38 S 124.10 E 10.0 mb 5.5 Timor Region, Indonesia  
  15 JAN 20 07:14:20 23.72 S 179.99 W 511.5 mb 5.3 South of the Fiji Islands  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  14 JAN 20 08:57:31 21.75 S 68.31 W 122.4 mb 4.9 Chile-Bolivia Border Region  
  14 JAN 20 04:32:10 27.83 N 98.93 E 10.0 mb 4.1 Yunnan, China  
  14 JAN 20 02:53:46 36.08 N 139.99 E 38.7 mb 5.0 Eastern Honshu, Japan  
  14 JAN 20 02:31:17 24.64 S 178.53 E 560.0 mb 5.2 South of the Fiji Islands  
  14 JAN 20 01:12:24 21.11 N 98.69 E 10.0 mb 2.7 Myanmar  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  13 JAN 20 17:28:37 6.20 S 145.58 E 128.5 mb 4.8 New Guinea, Papua New Guinea  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  12 JAN 20 17:53:46 9.53 N 126.16 E 28.9 mb 5.1 Mindanao, Philippines  
  12 JAN 20 17:45:17 2.06 N 97.86 E 60.3 mb 4.8 Northern Sumatra, Indonesia  
  12 JAN 20 12:23:56 35.01 N 74.46 E 10.0 mb 5.0 Northwestern Kashmir  
  12 JAN 20 03:01:26 4.35 S 142.26 E 107.9 mb 4.9 New Guinea, Papua New Guinea  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    11 JAN 20 19:54:45 17.87 N 66.81 W 10.0 mb 6.0 Puerto Rico Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  11 JAN 20 05:54:48 29.96 S 178.86 W 200.0 mb 5.0 Kermadec Islands, New Zealand  
  11 JAN 20 05:26:25 17.94 N 66.88 W 9.0 mb 5.1 Puerto Rico Region  
  11 JAN 20 03:06:44 16.60 S 167.44 E 13.1 mb 5.5 Vanuatu  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  11 JAN 20 05:26:25 17.94 N 66.88 W 9.0 mb 5.1 Off the coast of Central America  
  11 JAN 20 03:06:44 16.60 S 167.44 E 13.1 mb 5.5 Vanuatu  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  10 JAN 20 23:00:05 12.74 N 88.67 W 52.7 mb 4.8 Off the coast of Central America  
  10 JAN 20 22:06:36 8.40 S 128.83 E 39.8 mb 4.9 Timor Sea  
  10 JAN 20 17:10:49 27.65 N 140.02 E 483.4 mb 4.5 Bonin Islands, Japan Region  
  10 JAN 20 08:05:37 21.56 S 175.18 W 10.0 mb 5.2 Tonga  
  10 JAN 20 07:13:11 2.34 N 127.61 E 76.8 mb 5.2 Molucca Sea  
  10 JAN 20 01:52:35 4.71 S 143.72 E 92.5 mb 5.1 New Guinea Region, Papua New Guinea