รายงานแผ่นดินไหวนอกประเทศ เดือน ธันวาคม 2563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  Date Time   Location Depth Magnitude Region Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
     ( Local )   Lat Long   ( Km )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    แผ่นดินไหวเดือนที่ผ่านมา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  3 DEC 20 12:45:20 37.96 N 41.73 E 10.0 mb 5.0 Eastern Turkey  
  3 DEC 20 10:50:59 4.61 N 97.79 E 10.0 mb 4.8 Northern Sumatra, Indonesia  
  3 DEC 20 03:36:25 3.41 S 123.28 E 19.2 mb 5.2 Sulawesi, Indonesia  
  3 DEC 20 02:40:23 6.15 S 107.42 W 10.0 mb 5.1 Central East Pacific Rise  
  3 DEC 20 00:00:36 24.25 S 69.41 W 73.6 mb 5.2 Antofagasta, Chile  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    2 DEC 20 03:52:58 61.98 S 154.70 E 10.0 mb 6.2 Balleny Islands Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  1 DEC 20 23:35:48 53.71 N 150.60 W 10.0 mb 5.6 South of Alaska  
    1 DEC 20 23:22:40 52.78 N 168.30 W 23.0 mb 6.3 Fox Islands, Aleutian Islands, Alaska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  1 DEC 20 21:09:53 2.70 N 128.50 E 229.9 mb 4.6 Halmahera, Indonesia   
    1 DEC 20 05:54:59 24.38 S 67.05 W 147.8 mb 6.3 Chile-Argentina Border Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    1 DEC 20 05:54:34 48.26 N 140.81 E 587.0 mb 6.4 Tatar Strait, Russia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  1 DEC 20 02:14:17 2.89 S 147.83 E 10.0 mb 4.8 Admiralty Islands Region, Papua New Guinea  
  1 DEC 20 00:14:13 3.04 N 96.14 E 35.0 mb 5.0 Southern Sumatra, Indonesia  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    กลับสู่หน้าหลัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
   
 
   แผนกวิเคราะห์ข้อมูลแผ่นดินไหว  
   อีเมล์ :  hdrtnsrs@gmail.com  
     อัพเดทล่าสุด :  3/12/2020