รายงานแผ่นดินไหวนอกประเทศประจำเดือน ธันวาคม 2561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  Date Time   Location Depth Magnitude Region Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
     ( Local )   Lat Long   ( Km )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  แผ่นดินไหวเดือนที่ผ่านมา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    09 DEC 18 22:20:42 33.19 N 137.93 E 343.0 mb 5.0 Near the South Coast of Honshu, Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    09 DEC 18 22:15:42 23.98 N 121.59 E 16.6 mb 5.1 Taiwan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    09 DEC 18 00:45:52 3.56 S 101.47 E 46.6 mb 5.2 Southern Sumatra, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    08 DEC 18 05:39:27 43.87 N 86.56 E 10.0 mb 4.6 Northern Xinjiang, China                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    07 DEC 18 18:14:49 21.96 S 170.07 E 10.0 mb 5.0 Southeast of the Loyalty Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    07 DEC 18 15:40:03 19.46 N 144.54 E 10.0 mb 4.7 Maug Islands region, Northern Mariana Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    07 DEC 18 06:27:00 22.36 S 169.59 E 10.0 mb 5.7 Southeast of the Loyalty Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    06 DEC 18 21:13:43 6.67 N 125.66 E 185.1 mb 5.3 Mindanao, Philippines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    06 DEC 18 20:44:36 6.52 S 128.50 E 338.0 mb 4.5 Banda Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    06 DEC 18 13:07:30 21.97 S 168.99 E 10.0 mb 5.3 Southeast of the Loyalty Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    06 DEC 18 08:02:46 8.54 S 116.04 E 10.0 ms 5.5 Lombok Region, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    06 DEC 18 03:25:19 21.76 S 169.73 E 10.0 mb 5.5 Southeast of the Loyalty Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    06 DEC 18 03:01:27 22.01 S 169.14 E 10.0 mb 5.0 Southeast of the Loyalty Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    06 DEC 18 02:16:57 19.68 N 96.16 E 10.0 mb 3.8 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    06 DEC 18 00:12:13 33.66 S 71.65 W 36.4 mb 5.5 Near the Coast of Central Chile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    05 DEC 18 23:35:05 22.31 S 169.09 E 10.0 mb 5.2 Southeast of the Loyalty Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    05 DEC 18 23:05:12 12.80 S 168.51 E 625.1 mb 5.3 Santa Cruz Islands Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    05 DEC 18 22:40:12 21.79 N 169.24 E 10.0 mb 5.5 Southeast of the Loyalty Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    05 DEC 18 20:09:40 9.46 N 126.36 E 10.0 mb 4.6 Mindanao, Philippines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    05 DEC 18 17:14:30 22.16 S 169.42 E 10.0 mb 4.9 Southeast of the Loyalty Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    05 DEC 18 13:43:04 22.05 S 169.67 E 10.0 mb 6.6 Southeast of the Loyalty Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    05 DEC 18 12:53:08 22.38 S 169.58 E 10.0 mb 5.1 Southeast of the Loyalty Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    05 DEC 18 11:54:26 22.21 S 169.67 E 10.0 mb 5.2 Southeast of the Loyalty Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    05 DEC 18 11:50:22 21.89 S 169.25 E 10.0 mb 5.3 Southeast of the Loyalty Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    05 DEC 18 11:30:25 21.83 S 169.11 E 10.0 mb 5.9 Southeast of the Loyalty Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    05 DEC 18 11:18:09 21.97 S 169.45 E 10.0 mb 7.5 Southeast of the Loyalty Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    05 DEC 18 11:14:38 21.99 S 169.32 E 10.0 mb 6.0 Southeast of the Loyalty Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    05 DEC 18 05:29:59 0.31 N 97.16 E 10.0 mb 5.1 Nias Region, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    05 DEC 18 03:49:06 7.47 S 120.02 E 421.4 mb 4.8 Flores Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
04 DEC 18 21:22:55 19.54 N 144.53 E 11.6 mb 5.0 Maug Islands Region, Northern Mariana Islands  
04 DEC 18 13:52:59 2.32 N 126.84 E 50.7 mb 5.4 Molucca Sea  
04 DEC 18 05:27:51 2.07 N 126.63 E 45.5 mb 4.8 Molucca Sea  
04 DEC 18 03:05:46 0.48 S 67.29 E 10.0 mb 5.2 Carlsberg Ridge  
04 DEC 18 00:16:19 32.59 N 49.70 E 10.0 mb 4.5 Western Iran  
   
    03 DEC 18 21:00:08 7.38 S 128.76 E 140.5 mb 5.7 Kepulauan Barat Daya, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    03 DEC 18 05:32:49 21.28 S 171.44 E 10.0 mb 5.2 Southeast of the Loyalty Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    02 DEC 18 18:08:47 22.06 S 170.43 E 22.3 mb 4.7 Southeast of the Loyalty Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    02 DEC 18 17:21:27 18.15 S 178.25 W 522.7 mb 5.0 Fiji Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    02 DEC 18 09:50:13 0.01 N 123.54 E 159.6 mb 4.5 Minahasa, Sulawesi, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    02 DEC 18 09:36:05 23.89 S 179.93 E 502.0 mb 4.6 South of Fiji Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    02 DEC 18 06:55:24 33.94 S 72.34 W 10.0 mb 5.5 Off the coast of Valparaiso, Chile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    02 DEC 18 05:36:09 6.85 S 104.98 E 38.5 mb 4.9 Sunda Strait, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    02 DEC 18 01:39:30 24.72 S 179.94 E 478.3 mb 4.8 South of the Fiji Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
   
01 DEC 18 22:07:29 27.99 N 92.65 E 10.0 mb 4.9 Eastern Xizang-India Border Region  
01 DEC 18 20:27:21 7.40 S 128.71 E 140.6 mb 6.3 Kepulauan Barat Daya, Indonesia  
01 DEC 18 12:49:17 20.94 S 178.58 W 561.5 mb 5.0 Fiji Region  
01 DEC 18 00:29:26 61.32 N 149.92 E 44.0 mb 7.0 Southern Alaska  
    1 AUG 18 15:42:20 37.18 N 141.17 E 10.2 mb 5.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  กลับสู่หน้าหลัก  
   
   
   แผนกปฏิบัติการข้อมูลแผ่นดินไหว    
 อีเมล์  :  hdrtnsrs@Gmail.com  
     อัพเดทล่าสุด  :  10/12/2018