รายงานแผ่นดินไหวนอกประเทศประจำเดือน กันยายน 2562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  Date Time   Location Depth Magnitude Region Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
     ( Local )   Lat Long   ( Km )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    แผ่นดินไหวเดือนที่ผ่านมา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  16 SEP 19 13:33:16 17.65 S 178.67 E 540.3 mb 4.6 Fiji Region  
  16 SEP 19 07:29:31 25.94 N 143.05 E 10.0 mb 5.2 Volcano Islands, Japan Region  
   
  15 SEP 19 13:59:18 13.69 N 91.42 W 35.0 mb 5.2 Near the coast of Guatemala  
   
  14 SEP 19 23:21:29 0.97 S 128.55 E 10.0 mb 5.7 Halmahera, Indonesia  
  14 SEP 19 20:25:54 53.98 N 165.92 W 73.1 mb 5.3 Fox Islands, Aleutian Islands, Alaska   
  14 SEP 19 12:15:31 31.38 S 68.63 W 109.0 mb 5.0 San Juan, Argentina  
  14 SEP 19 10:42:06 0.37 S 132.43 E 10.0 mb 5.1 Near the north coast of Papua, Indonesia  
  14 SEP 19 05:53:32 15.38 S 173.17 W 10.0 mb 5.4 Tonga  
   
  13 SEP 19 23:27:19 14.92 N 61.54 W 162.7 mb 4.8 Windward Islands  
  13 SEP 19 17:35:04 25.72 N 102.68 E 10.0 mb 3.8 Yunnan, China  
  13 SEP 19 16:18:19 14.94 N 122.15 E 24.2 mb 4.7 Luzon, Philippines   
  13 SEP 19 15:28:17 14.98 N 122.20 E 32.3 mb 5.2 Luzon, Philippines   
  13 SEP 19 11:29:48 50.61 N 87.23 E 10.0 mb 4.7 Southwestern Siberia, Russia   
  13 SEP 19 11:08:06 50.57 N 87.38 E 10.0 mb 4.9 Southwestern Siberia, Russia   
   
  12 SEP 19 23:53:18 44.46 S 81.55 W 10.0 mb 4.9 West Chile Rise  
  12 SEP 19 22:36:33 27.89 S 74.14 E 10.0 mb 5.2 Mid-Indian Ridge   
  12 SEP 19 21:08:54 27.89 S 74.06 E 10.0 mb 5.1 Mid-Indian Ridge   
  12 SEP 19 19:06:14 30.42 N 138.04 E 468.3 mb 4.1 Izu Islands, Japan Region   
  12 SEP 19 16:22:33 36.66 N 40.69 E 258.8 mb 4.6 Hindu Kush Region, Afghanistan  
  12 SEP 19 03:59:09 47.18 N 152.43 E 122.2 mb 5.0 Kuril Islands  
  12 SEP 19 03:06:42 13.88 N 95.89 E 10.0 mb 4.3 Andaman Sea  
  12 SEP 19 00:51:55 25.58 S 178.32 E 598.6 mb 5.5 South of the Fiji Islands  
   
  11 SEP 19 06:32:34 4.00 N 126.69 E 23.6 mb 5.7 Pulau-Pulau Talaud, Indonesia  
  11 SEP 19 03:32:12 57.08 N 139.48 W 11.9 mb 5.5 off the coast of Southeastern Alaska  
  11 SEP 19 03:18:47 16.27 N 95.12 E 10.0 mb 4.3 near the south coast of Myanmar  
  11 SEP 19 00:45:44 13.64 N 120.98 E 135.8 mb 4.5 Mindoro, Philippines  
   
  10 SEP 19 12:39:24 6.70 N 126.47 E 55.5 mb 5.6 Mindanao, Philippines  
  10 SEP 19 04:24:19 50.46 N 177.20 W 10.0 mb 5.2 Andreanof Islands, Aleutian Islands, Alaska   
  10 SEP 19 01:05:18 10.51 N 64.41 W 10.0 mb 5.5 Near the Coast of Venezuela  
  10 SEP 19 00:17:08 13.51 N 120.96 E 191.0 mb 4.9 Mindoro, Philippines  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  09 SEP 19 16:37:59 19.49 S 168.43 E 20.9 mb 5.2 Vanuatu  
  09 SEP 19 13:40:32 32.99 N 76.18 E 35.0 mb 4.9 Himachal Pradesh, India  
  09 SEP 19 12:07:49 20.89 N 121.64 E 54.2 mb 4.7 Batan Islands Region, Philippines  
  09 SEP 19 10:54:09 51.54 N 178.64 W 35.0 mb 5.3 Andreanof Islands, Aleutian Islands, Alaska  
  09 SEP 19 07:38:44 6.44 S 30.76 E 10.0 mb 5.4 Lake Tanganyika Region, Tanzania  
  09 SEP 19 01:10:36 6.49 S 155.06 E 404.0 mb 4.6 Solomon Islands  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  08 SEP 19 20:49:19 6.12 N 125.50 E 35.0 mb 5.1 Mindanao, Philippines  
  08 SEP 19 17:53:29 26.92 N 55.64 E 10.0 mb 4.6 Southern Iran  
  08 SEP 19 10:34:20 26.04 S 68.74 E 10.0 mb 5.2 Indian Ocean Triple Junction  
  08 SEP 19 09:36:22 29.47 N 104.63 E 10.0 mb 4.9 Eastern Sichuan, China  
  08 SEP 19 05:42:16 29.57 N 105.06 E 10.0 mb 5.1 Sichaun-Chongqing Border Region, China  
  08 SEP 19 01:50:38 58.98 S 26.63 W 144.6 mb 5.4 South Sandwich Islands Region  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  07 SEP 19 21:16:16 27.84 N 142.76 E 12.9 mb 4.7 Bonin Island, Japan Region  
  07 SEP 19 16:35:51 41.59 N 142.06 E 52.6 mb 5.1 Hokkaido, Japan Region  
  07 SEP 19 04:14:28 0.14 S 130.55 E 10.0 mb 5.3 Papua Region, Indonesia  
  07 SEP 19 01:35:13 18.99 N 145.53 E 227.2 mb 4.5 Pagan Region, Northern Mariana Islands  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  06 SEP 19 22:27:57 20.17 S 168.99 E 25.6 mb 5.7 Loyalty Islands, New Caledonia   
  06 SEP 19 17:33:00 13.82 N 120.56 E 139.1 mb 4.9 Mindoro, Philippines  
  06 SEP 19 17:09:48 21.18 N 94.65 E 98.9 mb 5.0 Myanmar  
  06 SEP 19 14:25:36 28.66 N 104.81 E 10.0 mb 4.3 Sichuan, China  
  06 SEP 19 11:26:07 16.21 N 122.37 E 52.4 mb 4.7 Luzon, Philippines  
  06 SEP 19 03:43:32 2.81 S 138.80 E 10.0 mb 4.6 Irian Jaya, Indonesia  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  05 SEP 19 20:58:35 14.73 N 116.17 E 12.7 mb 5.3 South China Sea  
  05 SEP 19 18:56:18 6.38 S 103.61 E 35.0 mb 5.0 Southwest of Sumatra, Indonesia  
  05 SEP 19 18:01:35 47.23 N 155.76 E 34.8 mb 4.7 East of the Kuril Islands  
  05 SEP 19 16:12:20 2.51 S 68.52 E 10.0 mb 5.0 Carlsberg Ridge  
  05 SEP 19 10:23:24 46.40 N 152.88 E 10.0 mb 5.2 Kuril Island  
  05 SEP 19 02:27:41 20.22 S 178.44 W 594.5 mb 4.9 Fiji Region  
  05 SEP 19 01:09:40 0.30 N 126.18 E 6.5 mb 4.9 Molucca Sea  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  04 SEP 19 23:02:56 27.86 N 142.55 E 20.9 mb 4.9 Bonin Islands, Japan Region  
  04 SEP 19 20:33:42 2.30 N 126.89 E 29.9 mb 4.9 Molucca Sea  
  04 SEP 19 16:48:23 18.95 S 176.24 W 10.0 mb 5.7 Fiji Region  
  04 SEP 19 14:02:53 38.75 S 175.94 E 10.0 mb 5.1 North Island of New Zealand  
  04 SEP 19 02:18:37 25.09 N 95.04 E 10.0 mb 4.6 India-Myanmar Border Region  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  03 SEP 19 19:34:31 36.50 N 70.65 E 206.6 mb 5.0 Hindu Kush Region, Afghanistan   
  03 SEP 19 05:45:48 23.77 N 45.23 W 10.0 mb 5.9 Northern Mid-Atlantic Ridge  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  02 SEP 19 20:02:45 80.30 N 0.94 W 10.0 mb 5.2 North of Svalbard  
  02 SEP 19 13:41:49 12.32 N 144.85 E 10.0 mb 5.0 Guam Region  
  02 SEP 19 05:41:22 2.21 N 96.66 E 37.1 mb 4.9 Simeulue, Indonesia  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  01 SEP 19 22:54:22 20.36 S 178.59 W 604.1 mb 6.6 Fiji Region  
  01 SEP 19 18:57:36 5.38 N 126.76 E 90.8 mb 4.9 Mindanao, Philippines  
  01 SEP 19 08:11:57 22.60 N 95.63 E 5.0 mb 3.7 Myanmar  
  01 SEP 19 06:48:39 9.36 N 126.34 E 73.7 mb 4.6 Mindanao, Philippines  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  กลับสู่หน้าหลัก  
 
 
 แผนกปฏิบัติการข้อมูลแผ่นดินไหว  
 อีเมล์  :  hdrtnsrs@Gmail.com  
 อัพเดทล่าสุด  :  16/9/2019  
                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                     <