รายงานแผ่นดินไหวนอกประเทศประจำเดือน กันยายน 2561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  Date Time   Location Depth Magnitude Region Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
     ( Local )   Lat Long   ( Km )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  แผ่นดินไหวเดือนที่ผ่านมา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
    14 SEP 18 04:54:24 42.67 N 141.96 E 30.0 mb 4.5 Hokkaido, Japan Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    14 SEP 18 04:31:11 36.49 N 71.23 E 229.6 mb 4.6 Hindu Kush Region, Afghanistan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    14 SEP 18 00:34:13 34.87 S 179.37 W 30.1 mb 5.3 South Of The Kermadec Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    13 SEP 18 23:49:16 3.20 N 128.11 E 137.4 mb 5.0 North Of Halmahera, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    13 SEP 18 05:51:05 39.93 S 44.52 E 10.0 mb 5.2 Southwest Indian Ridge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    13 SEP 18 05:32:40 3.77 S 151.66 E 10.0 mb 5.4 New Ireland Region, Papua New Guinea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    13 SEP 18 01:07:50 0.07 N 123.70 E 121.4 mb 4.7 Minahasa ,Sulawesi, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    12 SEP 18 18:06:33 32.75 N 105.68 E 10.0 mb 5.1 Sichuan-Gansu Border Region, China                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    12 SEP 18 14:27:50 5.20 S 102.40 E 46.7 mb 5.1 Southern Sumatra, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    12 SEP 18 13:21:48 36.13 N 31.11 E 58.8 mb 5.2 Western Turkey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    12 SEP 18 12:50:00 54.72 N 142.87 E 10.0 mb 4.7 Sakhalin, Russia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    12 SEP 18 11:50:44 26.40 N 90.16 E 10.0 mb 5.3 Assam, India                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    11 SEP 18 23:34:49 36.56 N 71.16 E 145.0 mb 4.3 Afghanistan-Tajikistan Border Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    11 SEP 18 22:14:09 54.21 S 146.71 W 10.0 mb 5.5 Pacific-Antarctic Ridge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    11 SEP 18 22:09:27 54.23 S 146.64 W 10.0 mb 5.3 Pacific-Antarctic Ridge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    11 SEP 18 20:28:59 41.24 N 142.44 E 43.9 mb 4.6 Hokkaido, Japan Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    11 SEP 18 03:24:42 17.98 S 177.94 W 581.2 mb 5.1 Fiji Islands Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    11 SEP 18 03:22:26 8.21 S 116.52 E 10.0 mb 5.2 Lombok Region, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    11 SEP 18 02:31:39 22.06 S 170.08 E 10.0 mb 6.3 Southeast Of The Loyalty Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    10 SEP 18 23:57:39 23.15 N 94.66 E 10.0 mb 4.1 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    10 SEP 18 18:57:02 10.81 N 126.31 E 10.0 mb 5.3 Philippine Islands Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    10 SEP 18 15:49:17 8.13 S 116.43 E 35.0 mb 4.7 Lombok Region, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    10 SEP 18 15:24:12 28.75 S 71.81 W 10.0 mb 5.0 Offshore Atacama, Chile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    10 SEP 18 11:19:02 31.84 S 179.33 W 111.0 mb 6.9 The Kermadec Islands Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    10 SEP 18 09:43:06 10.67 N 126.24 E 35.0 mb 4.8 Philippine Islands Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    10 SEP 18 06:34:20 22.45 S 170.18 E 31.0 mb 5.0 Southeast Of The Loyalty Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    10 SEP 18 03:28:49 52.25 N 157.10 E 144.5 mb 4.9 Kamchatka Peninsula, Russia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    10 SEP 18 02:31:36 10.04 S 161.48 E 83.2 mb 6.5 Solomon Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    9 SEP 18 20:55:14 42.79 N 141.97 E 31.2 mb 4.7 Hokkaido, Japan Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    9 SEP 18 08:11:51 25.00 S 179.88 E 491.5 mb 4.6 South Of The Fiji Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    9 SEP 18 07:06:25 25.02 S 179.94 E 478.9 mb 5.5 South Of The Fiji Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    9 SEP 18 05:27:30 24.47 S 175.56 W 10.0 mb 5.5 South of Tonga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    9 SEP 18 03:18:47 2.35 N 96.09 E 26.0 mb 4.6 Northern Sumatra, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    8 SEP 18 21:38:56 4.39 S 81.54 W 10.0 mb 5.0 Near The Coast Of Northern Peru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    8 SEP 18 18:36:50 19.31 N 95.84 E 10.0 mb 3.5 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    8 SEP 18 17:02:50 22.22 S 170.15 E 10.0 mb 5.7 Southeast Of The Loyalty Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    8 SEP 18 14:16:51 7.24 N 126.46 E 10.0 mb 6.2 Mindanao, Philippines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    8 SEP 18 09:31:31 23.33 N 101.55 E 10.0 mb 5.6 Yunnan, China                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    8 SEP 18 03:44:10 2.72 N 124.96 E 199.8 mb 5.2 Celebes Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    8 SEP 18 00:14:38 8.42 S 116.64 E 13.0 mb 4.8 Lombok Region, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    7 SEP 18 20:43:49 42.70 N 142.07 E 53.0 mb 5.0 Hokkaido, Japan Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    7 SEP 18 20:07:15 3.28 N 146.57 E 10.0 mb 5.4 Bismarck Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    7 SEP 18 13:30:29 20.96 N 100.01 E 31.0 mb 3.6 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    7 SEP 18 13:23:38 28.34 N 59.32 E 10.0 mb 5.5 Southeastern Iran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    7 SEP 18 12:10:12 18.17 S 178.01 W 582.9 mb 5.2 Fiji Islands Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    7 SEP 18 11:25:26 42.74 N 141.88 E 40.9 mb 4.8 Hokkaido, Japan Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    7 SEP 18 09:39:17 28.89 S 69.95 W 92.4 mb 5.8 Atacama Chile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    7 SEP 18 09:12:04 2.35 S 78.90 W 93.5 mb 6.2 Ecuador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    7 SEP 18 08:51:29 12.60 N 142.46 E 134.4 mb 5.2 Mariana, Islands Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    7 SEP 18 08:47:23 8.05 N 77.60 W 10.0 mb 5.6 Panama-Colombia Border Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    7 SEP 18 01:47:15 22.05 N 100.35 E 10.0 mb 3.8 Yunnan, China                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    6 SEP 18 23:31:33 18.17 S 179.72 W 643.6 mb 5.5 Fiji Islands Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    6 SEP 18 22:49:14 18.49 S 179.33 E 608.6 mb 7.8 Fiji Islands Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    6 SEP 18 13:43:10 8.33 S 117.02 E 10.0 mb 5.0 Sumbawa Region,Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    6 SEP 18 12:13:41 17.98 S 178.53 W 531.1 mb 5.5 Fiji Islands Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    6 SEP 18 07:13:51 0.84 N 96.91 E 10.0 mb 5.3 Nias Region, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    6 SEP 18 04:11:30 42.67 N 141.96 E 36.0 mb 5.4 Hokkaido, Japan Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    6 SEP 18 01:20:13 42.63 N 141.92 E 37.7 mb 5.3 Hokkaido, Japan Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    6 SEP 18 01:07:58 42.71 N 141.93 E 31.0 mb 6.6 Hokkaido, Japan Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    5 SEP 18 23:05:46 23.95 S 174.80 W 10.0 mb 5.3 Tonga Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    5 SEP 18 06:22:54 28.89 S 74.50 E 10.0 mb 5.3 Mid-Indain Ridge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    5 SEP 18 05:58:20 54.79 N 57.97 E 10.0 mb 5.4 Ural Mountians Region,Russia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    5 SEP 18 03:11:19 36.45 N 141.54 E 39.1 mb 5.2 Near The East Coast Of Honshu,Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    5 SEP 18 01:38:03 58.31 S 24.86 W 10.0 mb 5.0 South Sandwich Islands Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    4 SEP 18 18:32:14 19.78 N 95.96 E 10.0 mb 3.5 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    4 SEP 18 09:51:25 39.44 N 76.82 E 10.0 mb 4.7 Southern Xinjiang,China                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    4 SEP 18 06:35:47 17.60 N 145.96 E 190.1 mb 5.1 Alamagan Region,Northern Mariana Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    4 SEP 18 04:51:45 39.47 N 76.90 E 10.0 mb 4.5 Southern Xinjiang,China                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    4 SEP 18 03:35:51 58.02 S 25.30 W 35.0 mb 5.7 South Sandwich Islands Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    4 SEP 18 02:38:00 52.96 N 156.72 E 240.4 mb 4.7 Kamchatka Peninsula,Russia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    4 SEP 18 00:18:13 15.89 N 98.08 E 10.0 mb 3.3 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    3 SEP 18 14:15:31 3.83 S 150.19 E 10.0 mb 5.5 New Ireland Region, Papua New Guinea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    3 SEP 18 09:16:20 3.87 S 150.26 E 10.0 mb 5.2 New Ireland Region, Papua New Guinea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    3 SEP 18 07:58:39 17.53 N 147.53 E 8.8 mb 5.3 Mariana Islands Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    3 SEP 18 00:56:43 7.02 S 155.40 E 35.0 mb 5.1 Solomon Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    2 SEP 18 11:11:49 5.65 S 131.03 E 109.9 mb 5.0 Banda Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    2 SEP 18 07:15:46 8.14 S 116.44 E 8.7 mb 5.3 Lombok Region, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    2 SEP 18 02:19:46 24.75 N 95.36 E 149.0 mb 4.5 Myanmar