รายงานแผ่นดินไหวนอกประเทศประจำเดือน สิงหาคม 2561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  Date Time   Location Depth Magnitude Region Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
     ( Local )   Lat Long   ( Km )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  แผ่นดินไหวเดือนที่ผ่านมา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
    18 AUG 18 14:28:31 23.48 N 143.43 E 18.4 mb 5.2 Volcano Islands, Japan Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    18 AUG 18 07:15:17 23.99 N 121.00 E 21.1 mb 4.6 Taiwan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    18 AUG 18 06:43:28 43.89 N 86.42 E 10.0 mb 5.0 Northern Xinjiang, China                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  18 AUG 18 06:22:24 8.79 N 83.14 W 15.9 ms 6.1 Costa Rica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    18 AUG 18 05:48:22 23.43 N 143.39 E 10.0 mb 4.8 Volcano Islands, Japan Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    18 AUG 18 05:44:47 23.52 N 143.44 E 10.0 mb 5.0 Volcano Islands, Japan Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    18 AUG 18 05:06:56 23.51 N 143.35 E 8.3 mb 5.6 Volcano Islands, Japan Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  18 AUG 18 02:29:26 18.82 S 169.17 E 188.0 mb 5.1 Vanuatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  18 AUG 18 02:24:02 1.97 S 139.67 E 44.9 mb 4.5 Near The North Coast Of Papua, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  18 AUG 18 00:36:42 27.59 N 104.02 E 15.6 mb 4.7 Sichuan-Yunnan-Guizhou Region, China                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  17 AUG 18 22:35:02 7.41 S 119.82 E 538.7 mb 6.5 Flores Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  17 AUG 18 11:35:30 51.34 N 178.18 W 24.6 ms 5.1 Andreanof Islands, Aleutian Islands, Alaska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  17 AUG 18 01:22:54 23.44 N 143.34 E 11.5 mb 6.4 Volcano Islands, Japan Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  17 AUG 18 01:21:31 23.34 N 143.39 E 1.8 mb 6.0 Volcano Islands, Japan Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  16 AUG 18 18:55:19 24.00 N 94.76 E 10.0 mb 4.7 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  16 AUG 18 13:50:14 16.04 N 96.75 E 10.0 mb 4.5 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  16 AUG 18 10:10:25 0.45 N 98.21 E 35.0 mb 5.0 Nias Region, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  16 AUG 18 06:43:59 1.40 N 87.92 W 26.5 mb 5.2 Near The Coast Of Nicaragua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  16 AUG 18 04:56:54 51.43 N 178.05 W 20.0 ms 6.6 Andreanof Islands, Aleutian Islands, Alaska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  16 AUG 18 01:25:42 21.04 N 100.27 E 10.0 mb 3.7 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  15 AUG 18 20:28:15 27.52 N 104.03 E 10.0 mb 4.8 Sichuan-Yunnan-Guizhou Region, China                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  15 AUG 18 01:13:28 58.05 S 25.09 W 35.0 mb 5.4 South Sandwich Islands Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  14 AUG 18 10:29:53 58.11 S 25.25 W 35.0 ms 6.1 South Sandwich Islands Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  14 AUG 18 02:50:41 24.22 N 102.91 E 10.0 mb 4.8 Yunnan, China                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  13 AUG 18 23:07:10 14.18 N 93.08 E 10.0 mb 4.6 Andaman Islands, India Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  13 AUG 18 11:04:26 7.49 S 122.62 E 545.0 mb 4.5 Flores Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  13 AUG 18 04:15:03 69.55 N 144.33 W 11.7 ms 6.2 Northern Alaska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  13 AUG 18 00:44:25 24.32 N 102.94 E 10.0 mb 5.0 Yunnan,China                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  13 AUG 18 00:23:15 2.72 N 128.06 E 47.8 mb 4.5 Halmahera,Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  12 AUG 18 21:58:56 69.62 N 145.25 W 9.9 ms 6.5 Northern Alaska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  12 AUG 18 17:46:18 1.31 S 138.59 E 36.5 mb 4.7 Near The North Coast Of Papua, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  12 AUG 18 16:38:00 2.58 N 96.23 E 37.8 mb 4.6 Simeulue, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  12 AUG 18 16:04:29 2.39 N 96.19 E 10.0 mb 4.5 Simeulue, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    11 AUG 18 23:41:48 6.88 S 126.84 E 411.4 mb 4.7 Banda Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    11 AUG 18 19:15:37 55.12 S 146.53 E 10.0 mb 5.4 West of Macquarie Island                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    11 AUG 18 16:45:48 20.48 S 176.24 W 173.3 mb 5.1 Fiji Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    11 AUG 18 11:54:50 71.79 N 2.24 W 10.0 mb 5.3 Jan Mayen Island Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    11 AUG 18 11:03:34 30.16 N 60.67 E 10.0 mb 4.3 Eastern Iran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    11 AUG 18 08:04:42 2.91 S 147.33 E 10.0 ms 4.9 Admiralty Islands Region, Papua New Guinea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    11 AUG 18 08:01:18 2.93 S 147.22 E 10.0 ms 4.8 Admiralty Islands Region, Papua New Guinea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  11 AUG 18 04:11:15 37.10 N 141.32 E 10.0 mb 5.0 Near East Coast of Honshu, Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  11 AUG 18 01:12:06 48.47 N 154.77 E 15.8 mb 5.9 Kuril Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  10 AUG 18 20:36:45 3.32 S 102.20 E 116.0 mb 4.8 Southern Sumatra,Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  10 AUG 18 18:26:41 49.95 N 178.20 W 28.3 mb 4.7 South Of The Aleutian Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  10 AUG 18 17:54:30 7.19 S 129.21 E 160.0 mb 4.5 Kepulauan Babar,Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  9 AUG 18 21:14:20 43.12 N 146.98 E 48.5 mb 5.0 Kuril Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  9 AUG 18 15:01:32 20.97 N 120.06 E 10.0 mb 5.0 Philippine Islands Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    9 AUG 18 12:25:33 8.39 S 116.21 E 10.0 mb 5.9 Lombok Region, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  9 AUG 18 07:26:03 12.32 N 89.36 W 38.3 mb 5.1 Off The Coast Of El Salvador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  8 AUG 18 20:27:04 44.53 N 149.18 E 39.0 mb 4.9 Kuril Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  8 AUG 18 18:19:18 44.22 N 149.29 E 19.6 mb 4.9 Kuril Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  8 AUG 18 15:46:28 11.33 N 125.46 E 93.5 mb 4.6 Samar Philippines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  8 AUG 18 14:31:42 13.75 N 146.38 E 38.6 mb 5.2 Mariana Islands Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  8 AUG 18 13:09:23 8.91 S 112.46 E 75.5 mb 5.0 Java,Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
8 AUG 18 11:36:06 5.88 N 125.91 E 150.9 mb 5.0 Mindanoa,Philippines  
8 AUG 18 09:10:57 8.44 S 116.13 E 35.0 mb 4.3 Lombok Region,Indonesia  
8 AUG 18 07:42:11 15.46 S 176.46 W 360.0 mb 4.7 Fiji Region  
  8 AUG 18 04:39:48 24.40 N 96.49 E 10.0 mb 4.1 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    7 AUG 18 22:54:00 6.79 N 73.00 W 148.4 mb 5.5 Northern Colombia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    7 AUG 18 22:12:58 37.88 N 144.07 E 12.0 mb 5.6 Off The East Cost Of Honshu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    7 AUG 18 20:57:10 74.65 N 8.44 E 10.0 mb 5.7 Greenland Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    7 AUG 18 09:47:39 2.84 S 147.77 E 13.2 mb 4.9 Admiralty Islands Region, Papua New Guinea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    7 AUG 18 04:59:13 20.15 N 97.96 E 4.0 mb 3.3 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    7 AUG 18 01:24:43 3.86 S 151.26 E 10.0 mb 4.8 New Ireland Region, P.N.G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    7 AUG 18 01:21:21 8.30 S 116.38 E 35.0 mb 5.4 Lombok Region, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    6 AUG 18 22:50:57 8.40 S 116.01 E 35.0 mb 5.2 Lombok Region, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    6 AUG 18 19:06:25 11.36 S 118.22 E 10.0 mb 4.9 South Of Sumbawa, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    6 AUG 18 11:35:48 7.39 N 91.77 E 10.0 mb 5.0 Nicobar Islands, India Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    6 AUG 18 07:28:18 8.36 S 116.37 E 10.0 mb 5.3 Lombok Region, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    6 AUG 18 06:22:19 20.63 N 120.15 E 10.0 mb 4.7 Philippine Islands Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    6 AUG 18 05:50:08 40.16 N 143.49 E 21.8 mb 4.7 Off The East Coast Of Honshu, Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    6 AUG 18 03:41:30 8.31 S 116.24 E 35.0 mb 4.7 Lombok Region, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    5 AUG 18 23:49:46 8.29 S 116.26 E 35.0 mb 5.0 Lombok Region, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    5 AUG 18 19:49:57 8.35 S 116.16 E 39.1 mb 5.4 Lombok Region, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    5 AUG 18 18:46:34 8.26 S 116.45 E 10.5 mb 6.9 Lombok Region, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    5 AUG 18 17:50:20 9.48 S 121.27 E 119.8 mb 4.9 Savu Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    5 AUG 18 15:56:22 2.43 S 99.34 E 10.0 mb 5.5 Kepulauan Mentawai Region, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    5 AUG 18 13:11:51 51.28 N 179.16 E 10.0 mb 4.6 Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    5 AUG 18 09:16:31 57.99 N 152.87 E 10.0 mb 5.0 Sea Of Okhotsk