รายงานแผ่นดินไหวนอกประเทศประจำเดือน กรกฎาคม 2561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  Date Time   Location Depth Magnitude Region Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
     ( Local )   Lat Long   ( Km )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  แผ่นดินไหวเดือนที่ผ่านมา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
    20 JUL 18 19:32:02 10.32 S 161.23 E 90.0 mb 5.0 Solomon Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    20 JUL 18 17:24:55 28.07 S 63.25 W 587.8 mb 5.6 Santiago Del Estero, Argentina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    20 JUL 18 13:36:35 15.06 N 96.69 E 10.0 mb 3.9 Andaman Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    20 JUL 18 08:39:10 20.56 N 121.76 E 10.0 mb 4.7 Philippine Islands Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    20 JUL 18 02:41:36 21.34 N 102.13 E 1.0 mb 3.4 Laos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    20 JUL 18 01:30:34 6.14 S 148.69 E 31.2 mb 6.0 New Britain Region, Papua New Guinea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    19 JUL 18 21:16:26 54.48 N 160.90 W 17.1 mb 6.0 Alaska Peninsula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    19 JUL 18 20:31:53 17.81 N 97.78 W 55.4 mb 5.7 Oaxaca, Mexico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    19 JUL 18 19:23:37 9.56 S 112.84 E 43.4 mb 5.4 South Of Java, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    19 JUL 18 02:06:04 54.45 N 160.80 W 28.0 mb 5.6 Alaska Peninsula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    18 JUL 18 19:27:11 13.34 N 144.40 E 100.1 mb 4.5 Guam Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    18 JUL 18 16:28:11 3.45 S 145.25 E 10.0 mb 5.3 Near The Coast Of New Guinea, Papua New Guinea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    18 JUL 18 11:37:27 19.00 N 97.55 E 2.0 mb 2.6 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    18 JUL 18 09:05:30 22.42 N 95.48 E 10.0 mb 3.6 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    17 JUL 18 14:02:51 11.68 S 166.13 E 59.0 mb 5.9 Santa Cruz lslands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    17 JUL 18 10:58:34 37.59 N 57.03 E 10.0 mb 4.9 Turkmenistan-Iran Border Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    17 JUL 18 04:17:19 20.11 N 98.07 E 5.0 mb 2.4 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    17 JUL 18 02:34:19 14.45 N 146.93 E 21.2 mb 5.0 Rota Region Northern Mariana Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    17 JUL 18 02:34:11 36.44 N 140.80 E 46.4 mb 4.9 Near The East Coast of Honshu, Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    16 JUL 18 22:18:41 61.40 S 154.84 E 10.0 mb 5.4 Balleny Islands Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    16 JUL 18 21:03:12 30.79 S 177.95 W 22.4 mb 5.2 Kermadec Islands, New Zealand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    16 JUL 18 05:48:56 15.65 S 177.78 W 410.4 mb 5.2 Fiji Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    16 JUL 18 00:13:39 42.24 N 143.00 E 62.5 mb 5.0 Hokkaido, Japan Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    15 JUL 18 20:09:15 13.82 N 51.65 E 10.0 mb 5.8 Gulf Of Aden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    15 JUL 18 08:57:18 14.07 N 51.73 E 10.0 mb 5.4 Gulf Of Aden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    14 JUL 18 08:55:02 7.40 S 128.81 E 134.2 mb 4.9 Kepulauan Barat Daya, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    13 JUL 18 19:08:00 18.87 N 94.85 E 10.0 mb 4.5 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    13 JUL 18 17:44:01 7.29 S 128.61 E 153.2 mb 4.7 Kepulauan Barat Daya, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    13 JUL 18 16:46:50 18.93 S 169.02 E 169.2 mb 6.4 Vanuatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    13 JUL 18 10:13:36 21.50 S 174.34 W 10.0 mb 5.2 Tonga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    13 JUL 18 02:46:48 38.41 N 73.45 E 129.4 mb 5.2 Tajikistan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    12 JUL 18 15:39:24 38.21 N 142.18 E 35.4 mb 4.7 Near The East Coast of Honshu, Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    12 JUL 18 13:51:22 23.35 S 179.91 W 539.6 mb 5.5 South Of The Fiji Islands   SOUTH OF THE FIJI ISLANDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    12 JUL 18 09:40:16 15.48 N 94.43 E 34.9 mb 4.4 Andaman Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    12 JUL 18 04:09:29 23.59 N 143.85 E 38.9 mb 5.0 Volcono Islands Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    12 JUL 18 01:18:37 7.65 S 121.65 E 426.0 mb 4.4 Flores Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    11 JUL 18 22:34:16 19.67 S 169.30 E 104.4 mb 4.8 Vanuatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    11 JUL 18 19:58:26 17.44 N 94.93 E 10.0 mb 3.6 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    11 JUL 18 15:22:58 0.20 S 124.60 E 68.3 mb 4.9 Molucca Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    10 JUL 18 23:24:23 9.76 N 125.31 E 56.1 mb 5.0 Mindanao, Philippines   MINDANAO, PHILIPPINES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    10 JUL 18 22:33:23 0.30 N 122.10 E 197.2 mb 5.2 Minahasa, Sulawesi, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    10 JUL 18 19:29:06 7.43 S 154.46 E 52.2 mb 5.1 Bougainville Region, Papua New Guinea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    10 JUL 18 17:26:22 31.59 S 58.35 E 10.0 mb 5.4 Southwest Indian Ridge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    10 JUL 18 15:44:15 31.69 S 58.21 E 10.0 mb 5.3 Southwest Indian Ridge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    10 JUL 18 11:55:57 41.57 N 142.08 E 51.6 mb 5.0 Hokkaido, Japan Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    10 JUL 18 08:08:20 62.99 N 150.64 W 114.6 mb 4.9 Central Alaska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    9 JUL 18 12:40:26 2.36 N 99.05 E 151.0 mb 5.0 Northern Sumatra, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    9 JUL 18 09:42:29 51.45 N 174.78 W 39.3 mb 5.2 Andeanof Islands, Aleutian Islands, Alaska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    9 JUL 18 04:04:37 19.04 S 169.51 E 258.3 mb 5.6 Vanuatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    9 JUL 18 02:58:24 21.37 N 99.47 E 7.0 mb 2.7 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    9 JUL 18 02:46:35 5.88 S 103.36 E 39.2 mb 5.2 Southern Sumatra, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    8 JUL 18 16:54:25 7.22 N 94.29 E 9.4 mb 4.7 Nicobar Islands India Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    8 JUL 18 08:08:29 21.31 S 168.41 E 10.0 mb 5.4 Loyalty Islands, New Caledonia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    8 JUL 18 04:33:50 30.61 S 178.02 W 34.5 mb 5.9 Kermadec Islands, New Zealand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    7 JUL 18 18:23:47 35.09 N 140.65 E 39.4 mb 5.9 Near The East Coast Of Honshu, Japan   NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    7 JUL 18 15:51:32 55.61 N 133.22 E 10.0 mb 5.2 Khabarovskiy Kray, Russia   KHABAROVSKIY KRAY, RUSSIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    7 JUL 18 15:18:39 6.53 S 154.74 E 10.0 mb 4.6 Bougainville Region, Papua New Guinea   BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    7 JUL 18 12:42:18 48.35 N 146.33 E 487.3 mb 4.7 Sea of Okhotsk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    7 JUL 18 07:44:29 14.71 N 96.67 E 23.0 mb 4.2 Andaman Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    7 JUL 18 06:35:43 49.66 S 125.71 E 10.0 mb 4.7 Western Indian-Antarctic Ridge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    7 JUL 18 00:40:57 3.88 S 146.87 E 10.0 mb 5.4 Bismarck Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    6 JUL 18 11:32:23 52.95 N 160.16 E 36.0 mb 5.4 Off The East Coast Of The Kamchatka Peninsula, Russia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    6 JUL 18 11:21:25 7.16 S 147.16 E 76.3 mb 4.7 Eastern New Guinea Region, Papua New Guinea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    6 JUL 18 08:40:09 51.61 N 157.85 E 79.8 mb 6.1 Near The East Coast Of The Kamchatka Peninsula, Russia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    6 JUL 18 05:37:06 5.70 S 11.43 E 534.6 mb 4.6 Java Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    5 JUL 18 18:12:46 14.54 N 96.45 E 10.0 mb 4.8 Andaman Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    5 JUL 18 06:44:44 13.82 N 95.90 E 10.0 mb 4.4 Andaman Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    5 JUL 18 06:14:30 13.83 N 95.89 E 10.0 mb 4.9 Andaman Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    5 JUL 18 04:17:00 14.58 N 96.47 E 10.0 mb 3.8 Andaman Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    5 JUL 18 03:52:39 14.54 N 96.46 E 10.0 mb 4.0 Andaman Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    5 JUL 18 03:34:52 14.54 N 96.47 E 13.3 mb 5.1 Andaman Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    4 JUL 18 23:37:03 14.90 S 167.42 E 118.5 mb 5.5 Vanuatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    4 JUL 18 18:43:17 3.85 S 151.63 E 10.0 mb 5.4 New Ireland Region, Papua New Guinea   NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    4 JUL 18 18:08:17 15.05 N 94.90 E 10.0 mb 5.0 Andaman Sea