แผ่นดินไหวในประเทศ เดือน กันยายน 2563
Date Time   Location Depth Magnitude Region Name
( Local )     Lat  Long ( Km )
แผ่นดินไหวเดือนที่ผ่านมา  
                                                 
14 SEP 20 09:09:02 19.32 N 98.39 E 4.0 mb 2.2 อ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน  
14 SEP 20 01:48:49 19.25 N 99.60 E 2.0 mb 1.5 อ.วังเหนือ จว.ลำปาง  
                                                 
9 SEP 20 14:02:55 19.29 N 98.97 E 1.0 mb 3.2 อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่  
                                                 
8 SEP 20 02:39:55 19.74 N 99.55 E 2.0 mb 2.0 อ.แม่สรวย จว.เชียงราย  
                                                 
7 SEP 20 20:11:43 19.71 N 99.56 E 1.0 mb 2.1 อ.แม่สรวย จว.เชียงราย  
                                                 
6 SEP 20 04:58:16 19.13 N 99.98 E 1.0 mb 1.5 อ.ดอกคำใต้ จว.พะเยา  
                                                 
  กลับสู่หน้าหลัก                          
             
 
       
  แผนกปฏิบัติการข้อมูลแผ่นดินไหว  
  อีเมล์  :  hdrtnsrs@gmail.com  
  อัพเดทล่าสุด  :  วันจันทร์ที่ 14 กันยายน  2563