แผ่นดินไหวในประเทศ เดือน มกราคม 2562
Date Time   Location Depth Magnitude Region Name
( Local )     Lat  Long ( Km )
แผ่นดินไหวเดือนที่ผ่านมา  
                                                 
  19 JAN 19 18:26:47 18.94 N 99.06 E 2.0 mb 1.9 อ.สันทราย จว.เชียงใหม่  
     
  18 JAN 19 21:19:06 19.66 N 99.41 E 7.0 mb 1.5 อ.แม่สรวย จว.เชียงราย  
  18 JAN 19 04:23:48 18.43 N 98.46 E 3.0 mb 2.0 อ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่  
     
  15 JAN 19 22:53:57 19.66 N 99.34 E 3.0 mb 2.1 อ.แม่สรวย จว.เชียงราย  
  15 JAN 19 17:09:41 17.87 N 99.91 E 2.0 mb 2.2 อ.วังชิ้น จว.แพร่  
     
  14 JAN 19 22:22:50 17.89 N 99.93 E 2.0 mb 2.1 อ.เด่นชัย จว.แพร่  
     
  10 JAN 19 14:09:06 14.90 N 99.15 E 5.0 mb 3.3 อ.ศรีสวัสดิ์ จว.กาญจนบุรี  
                                                 
  3 JAN 19 08:38:08 19.71 N 99.57 E 5.0 mb 2.0 อ.แม่สรวย จว.เชียงราย  
                                                 
  กลับสู่หน้าหลัก                          
             
 
       
  แผนกปฏิบัติการข้อมูลแผ่นดินไหว  
  อีเมล์  :  hdrtnsrs@gmail.com  
  อัพเดทล่าสุด  :  วันเสาร์ที่ 19 มกราคม  2562