แผ่นดินไหวในประเทศ เดือน สิงหาคม 2561
Date Time   Location Depth Magnitude Region Name
( Local )     Lat  Long ( Km )
แผ่นดินไหวเดือนที่ผ่านมา  
  18 AUG 18 15:41:58 17.68 N 100.89 E 4.0 2.4 อ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  5 AUG 18 19:42:03 19.00 N 99.05 E 0.0 1.8 อ.สันทราย จว.เชียงใหม่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  กลับสู่หน้าหลัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
             
 
       
  แผนกปฏิบัติการข้อมูลแผ่นดินไหว  
  อีเมล์  :  hdrtnsrs@gmail.com  
  อัพเดทล่าสุด  :  วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม  2561