แผ่นดินไหวในประเทศ เดือน กันยายน 2561
Date Time   Location Depth Magnitude Region Name
( Local )     Lat  Long ( Km )
แผ่นดินไหวเดือนที่ผ่านมา  
  10 SEP 18 03:00:41 19.59 N 98.91 E 5.0 2.1 อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  9 SEP 18 12:27:54 19.73 N 99.56 E 1.0 2.6 อ.แม่สรวย จว.เชียงราย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  กลับสู่หน้าหลัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
             
 
       
  แผนกปฏิบัติการข้อมูลแผ่นดินไหว  
  อีเมล์  :  hdrtnsrs@gmail.com  
  อัพเดทล่าสุด  :  วันจันทร์ที่ 10 กันยายน  2561