รายงานแผ่นดินไหวนอกประเทศในรอบ 7 วัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  Date Time   Location Depth Magnitude Region Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
     ( Local )   Lat Long   ( Km )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    แผ่นดินไหวเดือนปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  28 MAR 20 07:57:52 41.96 N 142.39 E 59.9 mb 5.1 Hokkaido, Japan Region  
  28 MAR 20 04:18:38 19.52 N 101.47 E 1.0 mb 3.2 Laos  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  27 MAR 20 21:32:47 0.21 N 133.61 E 10.0 mb 5.6 Papua Region, Indonesia  
  27 MAR 20 13:40:41 28.25 N 57.12 E 10.0 mb 5.3 Southern Iran  
  27 MAR 20 12:07:28 22.59 N 100.93 E 10.0 mb 4.4 Myanmar-China Border Region  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  26 MAR 20 04:36:42 2.95 S 139.09 E 38.0 mb 5.8 Near The North Coast of Papua, Indonesia  
  26 MAR 20 03:24:53 56.60 S 26.88 W 67.8 mb 5.3 South Sandwich Islands Region  
  26 MAR 20 22:38:03 5.70 N 125.17 E 54.3 mb 6.1 Mindanao, Philippines  
  26 MAR 20 14:16:59 49.72 N 154.35 E 146.8 mb 4.7 Kuril Islands  
  26 MAR 20 12:52:48 22.71 N 143.20 E 105.1 mb 5.4 Volcano Islands, Japan Region  
  26 MAR 20 12:39:20 38.45 N 44.39 E 10.0 mb 4.4 Tutkey-Iran Border Region  
  26 MAR 20 02:56:08 55.90 N 160.22 E 182.1 mb 5.0 Kamchatka Peninsula, Russia  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  25 MAR 20 17:54:36 4.59 S 139.06 E 48.8 mb 4.5 Papua, Indonesia  
  25 MAR 20 09:49:21 48.99 N 157.69 E 56.7 mb 7.5 East of The Kuril Islands  
  25 MAR 20 09:20:06 2.87 N 128.11 E 127.2 mb 4.7 Halmahera, Indonesia  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  24 MAR 20 22:00:32 7.90 N 92.23 E 10.0 mb 4.4 Nicobar Islands, India Region  
  24 MAR 20 21:39:44 38.16 N 94.67 E 10.0 mb 4.7 Qinghai, China  
  24 MAR 20 02:33:38 25.28 S 179.70 E 497.6 mb 5.4 South of The Fiji Islands  
  24 MAR 20 00:43:29 2.05 S 140.61 E 10.0 mb 4.6 Near The North Coast of Papua, Indonesia  
  24 MAR 20 00:28:14 2.11 S 140.73 E 10.0 mb 4.6 Near The North Coast of Papua, Indonesia  
  24 MAR 20 00:25:50 2.19 S 140.62 E 10.0 mb 4.6 Near The North Coast of Papua, Indonesia  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  23 MAR 20 19:25:55 51.93 N 177.75 W 97.8 mb 4.9 Andreanof Islands, Aleutian Islands, Alaska  
  23 MAR 20 19:21:23 24.93 N 95.66 E 10.0 mb 4.1 Myanmar  
  23 MAR 20 18:04:34 6.20 S 130.72 E 109.3 mb 4.7 Banda Sea  
  23 MAR 20 08:30:42 22.88 N 144.23 E 28.5 mb 5.0 Volcano Islands, Japan Region  
  23 MAR 20 05:38:05 4.69 S 105.06 W 10.0 mb 6.1 Central East Pacific Rise  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  22 MAR 20 13:48:43 10.99 S 115.20 E 10.0 mb 5.0 South of Bali, Indonesia  
  22 MAR 20 12:51:48 3.08 S 135.63 E 36.1 mb 5.1 Papua, Indonesia  
  22 MAR 20 12:24:02 45.90 N 15.97 E 10.0 mb 5.2 Slovenia-Croatia Border Region  
  22 MAR 20 10:34:53 1.38 N 121.92 E 10.0 mb 5.1 Minahasa, Sulawesi, Indonesia  
  22 MAR 20 04:19:38 5.31 S 141.36 E 33.2 mb 5.0 New Guinea, Papua New Guinea  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    กลับสู่หน้าหลัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
   
 
   แผนกปฏิบัติการข้อมูลแผ่นดินไหว  
   อีเมล์  :  hdrtnsrs@Gmail.com  
     อัพเดทล่าสุด  :  28/3/2020