รายงานแผ่นดินไหวนอกประเทศในรอบ 7 วัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  Date Time   Location Depth Magnitude Region Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
     ( Local )   Lat Long   ( Km )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    แผ่นดินไหวเดือนปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  29 FEB 20 01:13:04 20.95 N 101.30 E 17.0 mb 4.5 Laos  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  28 FEB 20 21:02:54 4.21 S 102.92 E 103.6 mb 5.1 Southern Sumatra, Indonesia  
  28 FEB 20 18:53:19 21.21 N 98.74 E 10.0 mb 3.4 Myanmar  
  28 FEB 20 14:41:50 18.89 S 172.92 W 10.0 mb 5.8 Tonga Region  
  28 FEB 20 12:10:05 26.80 N 130.07 E 10.0 mb 4.8 Southeast of the Ryukyu Islands, Japan  
  28 FEB 20 02:13:03 3.78 N 125.78 E 120.4 mb 5.6 Pulau-Pulau Sangihe, Indonesia  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  27 FEB 20 19:43:58 25.30 S 179.90 E 483.0 mb 4.7 South of the Fiji Islands  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  26 FEB 20 22:04:09 33.01 N 76.29 E 10.0 mb 5.0 Kashmir-India Border Region  
  26 FEB 20 21:20:11 34.99 N 27.82 E 10.0 mb 4.5 Eastern Mediterranean Sea  
  26 FEB 20 14:33:13 7.56 S 131.12 E 61.2 mb 5.9 Pulau Pulau Tanimbar, Indonesia  
  26 FEB 20 07:23:32 15.88 N 119.22 E 10.0 mb 5.0 Luzon, Philippines  
  26 FEB 20 06:03:37 38.31 N 38.78 E 10.0 mb 5.0 Eastern Turkey  
  26 FEB 20 04:17:33 9.94 S 161.07 E 10.0 mb 5.2 Solomon Islands  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  25 FEB 20 18:14:05 24.39 N 121.40 E 10.9 mb 5.1 Taiwan  
  25 FEB 20 03:59:24 1.97 S 99.87 E 36.5 mb 4.6 Kepulauan Mentawai Region, Indonesia  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  24 FEB 20 20:12:07 27.12 N 140.26 E 478.6 mb 4.6 Bonin Islands, Japan Region  
  24 FEB 20 05:47:29 2.91 S 130.10 E 12.0 mb 4.7 Ceram Sea, Indonesia  
  24 FEB 20 02:33:38 25.14 N 96.76 E 15.0 mb 3.6 Myanmar  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  23 FEB 20 23:00:30 38.48 N 44.37 E 10.0 mb 6.0 Turkey-Iran Border Region  
  23 FEB 20 20:25:40 28.50 N 142.78 E 10.0 mb 5.0 Bonin Islands, Japan Region  
  23 FEB 20 19:57:10 45.72 N 148.40 E 173.1 mb 5.2 Kuril Islands  
  23 FEB 20 12:53:07 38.45 N 44.47 E 50.4 mb 5.6 Turkey-Iran border Region   
  23 FEB 20 10:39:57 0.20 N 125.28 E 47.6 mb 5.0 Molucca Sea  
  23 FEB 20 09:08:07 0.19 S 125.20 E 48.8 mb 5.2 Molucca Sea  
  23 FEB 20 06:12:36 38.12 S 93.74 W 10.0 mb 5.5 West Chile Rise  
  23 FEB 20 05:26:40 37.42 N 31.45 E 10.7 mb 4.8 Western Turkey  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    กลับสู่หน้าหลัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
   
 
   แผนกปฏิบัติการข้อมูลแผ่นดินไหว  
   อีเมล์  :  hdrtnsrs@Gmail.com  
     อัพเดทล่าสุด  :  29/2/2020