รายงานแผ่นดินไหวนอกประเทศในรอบ 7 วัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  Date Time   Location Depth Magnitude Region Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
     ( Local )   Lat Long   ( Km )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    แผ่นดินไหวเดือนปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    22 SEP 20 08:19:04 6.86 S 129.39 E 173.9 mb 4.9 Banda Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    21 SEP 20 20:37:15 4.05 S 104.36 W 10.0 mb 5.9 Central East Pacific Rise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    21 SEP 20 05:21:46 9.41 N 126.94 E 10.0 mb 5.3 Mindanao, Philippines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    21 SEP 20 05:13:15 9.22 N 126.73 E 11.9 mb 5.8 Mindanao, Philippines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    21 SEP 20 02:08:07 38.00 N 34.03 E 10.0 mb 5.3 Central Turkey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    20 SEP 20 20:28:27 6.67 N 125.56 E 182.8 mb 5.0 Mindanao, Philippines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    20 SEP 20 16:42:16 2.60 N 95.23 W 10.0 mb 5.4 Galapagos Islands, Ecuador Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    20 SEP 20 08:59:05 22.97 N 93.71 E 56.7 mb 5.0 Myanmar-India Border Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    20 SEP 20 04:09:31 37.56 S 77.86 E 10.0 mb 5.8 Mid-Indian Ridge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    19 SEP 20 04:44:00 0.94 N 26.85 W 10.0 mb 6.9 Central Mid-Atlantic Ridge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    19 SEP 20 01:43:26 2.39 N 126.80 E 22.3 mb 5.2 Molucca Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    18 SEP 20 23:28:17 35.00 N 25.33 E 44.5 mb 5.9 Crete, Greece                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    17 SEP 20 17:32:26 6.78 S 129.36 E 182.8 mb 5.6 Banda Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    17 SEP 20 08:13:59 15.23 N 92.39 W 91.3 mb 5.2 Mexico-Guatemala Border Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    16 SEP 20 21:48:21 38.59 N 42.17 E 10.0 mb 4.5 Eastern Turkey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    16 SEP 20 15:44:30 22.32 S 171.50 E 118.8 mb 5.6 Southeast of The Loyalty Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    16 SEP 20 10:45:50 19.53 N 101.34 E 5.0 mb 3.3 Laos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    16 SEP 20 06:34:03 27.87 N 85.89 E 10.0 mb 5.3 Nepal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    16 SEP 20 01:11:36 22.10 N 99.92 E 10.0 mb 4.5 Myanmar - China Border Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    กลับสู่หน้าหลัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
   
 
   แผนกปฏิบัติการข้อมูลแผ่นดินไหว  
   อีเมล์  :  hdrtnsrs@Gmail.com  
     อัพเดทล่าสุด  :  22/9/2020