รายงานแผ่นดินไหวนอกประเทศ ในรอบ 7 วัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  Date Time   Location Depth Magnitude Region Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
     ( Local )   Lat Long   ( Km )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    แผ่นดินไหวเดือนปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  3 DEC 20 12:45:20 37.96 N 41.73 E 10.0 mb 5.0 Eastern Turkey  
  3 DEC 20 10:50:59 4.61 N 97.79 E 10.0 mb 4.8 Northern Sumatra, Indonesia  
  3 DEC 20 03:36:25 3.41 S 123.28 E 19.2 mb 5.2 Sulawesi, Indonesia  
  3 DEC 20 02:40:23 6.15 S 107.42 W 10.0 mb 5.1 Central East Pacific Rise  
  3 DEC 20 00:00:36 24.25 S 69.41 W 73.6 mb 5.2 Antofagasta, Chile  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    2 DEC 20 03:52:58 61.98 S 154.70 E 10.0 mb 6.2 Balleny Islands Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  1 DEC 20 23:35:48 53.71 N 150.60 W 10.0 mb 5.6 South of Alaska  
    1 DEC 20 23:22:40 52.78 N 168.30 W 23.0 mb 6.3 Fox Islands, Aleutian Islands, Alaska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  1 DEC 20 21:09:53 2.70 N 128.50 E 229.9 mb 4.6 Halmahera, Indonesia  
    1 DEC 20 05:54:59 24.38 S 67.05 W 147.8 mb 6.3 Chile-Argentina Border Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    1 DEC 20 05:54:34 48.26 N 140.81 E 587.0 mb 6.4 Tatar Strait, Russia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  1 DEC 20 02:14:17 2.89 S 147.83 E 10.0 mb 4.8 Admiralty Islands Region, Papua New Guinea  
  1 DEC 20 00:14:13 3.04 N 96.14 E 35.0 mb 5.0 Southern Sumatra, Indonesia  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  30 NOV 20 11:59:13 52.91 N 168.47 W 48.6 mb 5.4 Fox Islands, Aleutian Islands, Alaska   
  30 NOV 20 06:56:57 17.75 S 174.80 W 10.0 mb 5.7 Tonga  
  30 NOV 20 03:23:49 12.04 N 124.30 E 10.0 mb 4.9 Samar, Philippines  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  29 NOV 20 23:40:45 23.26 S 65.02 W 10.0 mb 5.8 Jujuy, Argentina  
  29 NOV 20 21:48:28 4.97 S 102.94 E 58.3 mb 4.7 Southern Sumatra, Indonesia  
    29 NOV 20 20:42:15 24.28 N 122.28 E 30.0 mb 4.8 Taiwan Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  29 NOV 20 16:01:35 14.82 S 167.26 E 111.8 mb 5.5 Vanuatu  
  29 NOV 20 11:24:28 27.45 N 54.09 E 10.0 mb 4.9 southern Iran  
  29 NOV 20 04:07:52 7.25 S 106.63 E 55.0 mb 4.6 Java, Indonesia  
  29 NOV 20 03:15:25 17.43 S 66.18 E 10.0 mb 4.8 Mauritius - Reunion Region  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  28 NOV 20 21:50:17 22.33 N 101.00 E 10.0 mb 3.6 Yunnan, China  
  28 NOV 20 01:45:09 50.00 N 156.36 E 45.3 mb 5.3 Kuril Islands  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  27 NOV 20 20:37:46 2.63 S 127.50 E 10.0 mb 4.8 Ceram Sea, Indonesia  
  27 NOV 20 16:47:08 2.79 N 96.28 E 35.0 mb 4.5 Simeulue, Indonesia  
  27 NOV 20 00:27:35 36.57 N 71.25 E 211.0 mb 4.7 Afghanistan-Tajikistan Border Region  
  27 NOV 20 00:03:47 39.41 S 46.17 E 10.0 mb 5.1 Southwest Indian Ridge  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  กลับสู่หน้าหลัก
   
 
     แผนกวิเคราะห์ข้อมูลแผ่นดินไหว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     อีเมล์ :  hdrtnsrs@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
   อัพเดทล่าสุด :  3/12/2020