รายงานแผ่นดินไหวนอกประเทศในรอบ 7 วัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  Date Time   Location Depth Magnitude Region Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
     ( Local )   Lat Long   ( Km )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    แผ่นดินไหวเดือนปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  26 APR 19 06:37:58 23.37 N 95.06 E 19.8 mb 4.3 Myanmar  
  26 APR 19 04:57:46 1.91 S 122.50 E 10.0 mb 5.3 Sulawesi, Indonesia  
  26 APR 19 03:23:26 37.42 N 135.06 E 387.0 mb 4.7 Sea of Japan  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  25 APR 19 18:02:09 7.72 N 126.56 E 73.7 mb 4.8 Mindanao, Philippines  
  25 APR 19 01:57:31 21.51 S 68.52 W 149.9 mb 5.7 Chile-Bolivia Border Region  
  25 APR 19 01:42:12 0.37 S 125.90 E 42.7 mb 5.1 Molucca Sea  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  24 APR 19 10:28:27 2.31 N 128.31 E 109.2 mb 4.9 Halmahera, Indonesia  
  24 APR 19 09:17:21 2.33 N 128.28 E 108.3 mb 5.0 Halmahera, Indonesia  
  24 APR 19 09:04:06 6.12 S 149.68 E 61.4 mb 4.9 New Britain Region, Papua New Guinea  
  24 APR 19 07:44:34 27.80 N 85.03 E 28.7 mb 4.7 Nepal   
  24 APR 19 03:15:52 28.44 N 94.60 E 14.0 mb 6.0 Arunachal Pradesh, India  
  24 APR 19 01:03:00 14.92 N 120.59 E 60.7 mb 4.7 Luzon, Philippines  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  23 APR 19 21:20:17 24.78 S 178.80 W 372.5 mb 5.9 South of the Fiji Islands  
    23 APR 19 13:41:14 11.75 N 125.18 E 56.3 mb 4.8 Samar, Philippines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  23 APR 19 12:37:55 11.83 N 125.19 E 70.2 mb 6.3 Samar, Philippines   
  23 APR 19 11:52:01 20.04 S 173.07 W 10.0 mb 5.2 Tonga  
  23 APR 19 07:36:53 21.55 N 61.98 E 10.0 mb 4.7 Owen Fracture Zone Region  
  23 APR 19 01:29:55 24.74 S 67.09 W 159.0 mb 5.1 Chile-Argentina border Region  
  23 APR 19 01:22:10 24.42 N 103.29 E 10.0 mb 3.9 Yunnan, China  
  23 APR 19 00:45:19 40.64 N 143.78 E 10.0 mb 5.4 Off the east coast of Honshu, Japan  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  22 APR 19 21:49:07 56.27 S 27.40 W 95.8 mb 6.0 South Sandwich Islands Region  
  22 APR 19 13:52:18 1.79 S 122.63 E 10.0 mb 4.6 Sulawesi, Indonesia  
  22 APR 19 16:11:09 14.93 N 120.47 E 20.0 mb 6.1 Luzon, Philippines  
  22 APR 19 13:49:53 9.18 S 117.50 E 97.0 mb 5.0 Sumbawa Region, Indonesia  
  22 APR 19 07:47:44 43.10 N 133.67 E 457.4 mb 4.5 Primor'ye, Russia  
  22 APR 19 04:09:51 4.62 S 153.04 E 56.2 mb 4.8 New Ireland Region, Papua New Guinea  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  21 APR 19 17:00:11 35.76 S 71.95 W 78.9 mb 4.9 Maule, Chile  
  21 APR 19 16:24:43 22.11 S 174.90 E 10.0 mb 5.4 Southeast of the Loyalty Islands  
  21 APR 19 15:21:49 3.41 S 127.30 E 78.3 mb 4.9 Seram, Indonesia  
  21 APR 19 14:27:05 18.13 S 177.98 E 618.2 mb 4.8 Fiji Region  
  21 APR 19 11:02:43 39.22 N 140.45 E 137.1 mb 4.2 Eastern Honshu,Japan  
  21 APR 19 08:10:07 7.27 S 124.02 E 554.9 mb 4.6 Banda Sea  
  21 APR 19 05:34:41 54.87 N 164.65 E 10.0 mb 5.3 Komandorskiye Ostrova, Russia Region  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  20 APR 19 22:27:25 28.49 N 139.33 E 479.8 mb 4.4 Bonin Islands ,Japan Region  
  20 APR 19 07:04:10 5.82 S 154.41 E 398.4 mb 4.9 Bougainville Region, Papua New Guinea  
  20 APR 19 06:02:55 18.40 S 177.71 W 452.4 mb 4.9 Fiji Region  
  20 APR 19 01:13:07 21.22 N 95.97 E 6.0 mb 4.0 Myanmar  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  19 APR 19 14:29:57 5.46 N 126.85 E 54.1 mb 5.2 Mindanao ,Philippines  
  19 APR 19 04:57:58 7.62 N 94.38 E 10.0 mb 4.9 Nicobar Islands, India Region  
  19 APR 19 04:52:12 7.60 N 94.37 E 10.0 mb 5.0 Nicobar Islands, India Region  
  19 APR 19 01:54:56 4.07 S 152.10 E 204.6 mb 4.7 New Britain Region, Papua New Guinea  
               
  กลับสู่หน้าหลัก  
   
 
 แผนกปฏิบัติการข้อมูลแผ่นดินไหว  
 อีเมล์  :  hdrtnsrs@Gmail.com  
 อัพเดทล่าสุด  :  26/4/2019