รายงานแผ่นดินไหวนอกประเทศในรอบ 7 วัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  Date Time   Location Depth Magnitude Region Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
     ( Local )   Lat Long   ( Km )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    แผ่นดินไหวเดือนปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  5 JUL 20 02:09:22 9.04 S 112.32 E 93.1 mb 5.4 South of Java, Indonesia  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  4 JUL 20 16:52:59 39.03 N 70.90 E 10.0 mb 5.4 Kyrgyzstan-Tajikistan Border Region  
  4 JUL 20 08:34:44 9.64 S 154.99 E 10.0 mb 5.6 D'Entrecasteaux Islands Region  
  4 JUL 20 04:51:26 15.76 N 97.89 E 10.0 mb 2.5 Myanmar  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  3 JUL 20 16:05:43 23.08 N 93.26 E 10.0 mb 4.6 Myanmar-India Border Region  
  3 JUL 20 12:12:56 37.54 N 141.60 E 49.8 mb 4.9 Near The East Coast of Honshu, Japan  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  2 JUL 20 19:35:45 34.12 S 72.24 W 10.0 mb 5.1 Near the Coast of Libertador O'Higgins, Chile  
  2 JUL 20 14:07:23 43.72 N 148.03 E 35.0 mb 5.2 East of the Kuril Islands  
  2 JUL 20 10:11:39 27.24 N 104.67 E 10.0 mb 4.6 Sichuan-Yunnan-Guizhou Region, China  
  2 JUL 20 05:42:54 7.53 S 67.98 E 10.0 mb 4.9 Mid-Indian Ridge  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  30 JUN 20 19:56:53 33.86 N 141.60 E 10.0 mb 4.9 Off the East Coast of Honshu, Japan  
  30 JUN 20 13:27:12 8.43 S 121.45 E 191.6 mb 4.9 Flores Region, Indonesia  
  30 JUN 20 08:58:30 6.95 N 116.39 E 636.0 mb 4.8 Borneo  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  29 JUN 20 23:25:18 20.41 N 97.93 E 10.0 mb 3.9 Myanmar  
  29 JUN 20 19:52:50 24.33 N 122.40 E 66.0 mb 4.6 Taiwan Region  
  29 JUN 20 16:52:48 33.87 N 141.73 E 10.0 mb 5.4 Off The East Coast of Honshu, Japan  
  29 JUN 20 00:43:29 36.58 N 28.26 E 78.0 mb 5.4 Dodecanese Islands, Greece  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    กลับสู่หน้าหลัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
   
 
   แผนกปฏิบัติการข้อมูลแผ่นดินไหว  
   อีเมล์  :  hdrtnsrs@Gmail.com  
     อัพเดทล่าสุด  :  5/7/2020