รายงานแผ่นดินไหวนอกประเทศในรอบ 7 วัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  Date Time   Location Depth Magnitude Region Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
     ( Local )   Lat Long   ( Km )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    แผ่นดินไหวเดือนปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  17 JUN 19 06:00:03 36.49 N 140.81 E 35.0 mb 4.9 Near the East coast of Honshu, Japan   
  17 JUN 19 03:13:57 10.35 S 120.05 W 52.1 mb 5.0 Sumba Region, Indonesia  
               
  16 JUN 19 19:39:08 34.58 N 72.29 E 10.0 mb 4.7 Pakistan  
  16 JUN 19 05:55:02 30.80 S 178.09 W 34.4 ms 7.4 Kermadec Islands, New Zealand  
  16 JUN 19 04:56:11 21.14 S 174.03 W 10.0 mb 6.2 Tonga  
               
  15 JUN 19 03:10:52 5.89 S 130.72 E 109.2 mb 5.6 Banda Sea  
               
  14 JUN 19 14:50:56 13.57 N 145.35 E 59.6 mb 5.3 Guam Region  
  14 JUN 19 13:54:57 11.19 S 118.47 E 10.0 mb 5.1 South of Sumbawa, Indonesia  
  14 JUN 19 10:53:17 21.18 S 174.04 E 10.0 mb 5.2 Tonga  
  14 JUN 19 07:19:13 30.04 S 72.10 W 9.1 mb 6.4 Off the Coast of Coquimbo, Chile  
               
  13 JUN 19 07:56:13 41.04 N 144.13 E 11.1 mb 4.8 Hokkaido, Japan Region  
               
  12 JUN 19 10:10:27 34.67 N 72.91 E 30.7 mb 5.2 Pakistan  
               
  11 JUN 19 00:14:54 17.40 N 147.77 E 21.7 mb 5.5 Mariana Islands Region  
               
  10 JUN 19 23:00:01 17.38 N 147.81 E 24.9 mb 5.0 Mariana Islands Region  
  10 JUN 19 21:30:02 21.40 N 97.81 E 6.0 mb 3.2 Myanmar  
  10 JUN 19 21:07:21 20.32 N 99.01 E 10.0 mb 3.9 Myanmar  
               
  กลับสู่หน้าหลัก
   
 
   แผนกปฏิบัติการข้อมูลแผ่นดินไหว  
     อีเมล์  :  hdrtnsrs@Gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   อัพเดทล่าสุด  :  17/6/2019