รายงานแผ่นดินไหวนอกประเทศ ในรอบ 7 วัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  Date Time   Location Depth Magnitude Region Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
     ( Local )   Lat Long   ( Km )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    แผ่นดินไหวเดือนปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    23 JAN 22 13:23:45 6.96 N 127.13 E 10.0 mb 5.1 Philippine Islands region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    23 JAN 22 13:15:58 6.99 N 127.12 E 10.0 mb 4.9 Philippine Islands region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    23 JAN 22 09:21:19 38.50 N 97.39 E 10.0 mb 5.3 Northern Qinghai, China                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    23 JAN 22 05:07:17 13.74 N 120.83 E 133.9 mb 4.9 Mindoro, Philippines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    22 JAN 22 20:49:49 2.82 N 127.48 E 61.7 mb 4.9 Molucca Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    22 JAN 22 12:49:37 29.39 N 142.37 E 10.0 mb 4.9 Izu Islands, Japan Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    22 JAN 22 12:17:07 53.32 N 166.75 W 42.8 mb 6.2 Fox Islands, Aleutian Islands, Alaska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    22 JAN 22 09:26:13 3.70 N 126.68 E 24.0 mb 6.0 Pulau-Pulau Talaud, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    22 JAN 22 03:43:45 7.62 N 126.66 E 113.5 mb 5.4 Mindanao, Philippines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    21 JAN 22 23:08:39 32.77 N 132.04 E 41.8 mb 6.3 Shikoku, Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    21 JAN 22 17:12:31 23.07 N 93.74 E 56.8 mb 5.4 Myanmar-India Border Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    21 JAN 22 06:59:36 44.06 N 148.08 E 38.3 mb 5.2 Kuril Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    20 JAN 22 17:58:09 14.94 S 167.94 E 8.1 mb 5.3 Vanuatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    20 JAN 22 17:44:15 2.45 S 140.05 E 14.1 mb 5.4 Near The North Coast of Papua, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    20 JAN 22 13:52:21 58.90 S 23.91 W 10.0 mb 5.6 South Sandwich Islands Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    20 JAN 22 08:37:19 34.24 N 51.76 E 10.0 mb 4.6 Central Iran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    19 JAN 22 22:53:27 4.75 S 124.05 E 11.0 mb 4.9 Banda Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    19 JAN 22 21:29:45 3.50 S 130.89 E 19.8 mb 5.5 Seram, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    19 JAN 22 02:10:06 21.23 N 122.01 E 191.1 mb 5.0 Taiwan Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    18 JAN 22 23:49:44 57.41 S 147.79 E 8.3 mb 5.1 West of Macquarie Island                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    18 JAN 22 09:22:20 23.75 N 94.11 E 10.0 mb 4.1 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    18 JAN 22 05:59:23 29.32 N 94.22 E 10.0 mb 4.9 Eastern Xizang-India border Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    17 JAN 22 22:04:45 44.81 N 95.09 E 10.0 mb 5.6 Mongolia - China Border Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    17 JAN 22 18:40:07 34.95 N 63.57 E 10.0 mb 5.6 Western Afghanistan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    17 JAN 22 07:25:57 7.52 S 105.85 E 35.0 mb 5.0 Java, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
    กลับสู่หน้าหลัก  
     
   
     แผนกวิเคราะห์ข้อมูลแผ่นดินไหว    
     อีเมล์ :  hdrtnsrs@gmail.com          
     อัพเดทล่าสุด :  23/1/2022