รายงานแผ่นดินไหวนอกประเทศ ในรอบ 7 วัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  Date Time   Location Depth Magnitude Region Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
     ( Local )   Lat Long   ( Km )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    แผ่นดินไหวเดือนปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    20 SEP 21 02:24:04 25.22 N 94.87 E 79.0 mb 5.1 Myanmar-India Border Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    20 SEP 21 01:17:41 20.47 N 93.88 E 30.0 mb 4.0 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    20 SEP 21 00:30:50 20.51 N 94.01 E 40.0 mb 3.8 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    19 SEP 21 16:36:34 28.71 N 96.38 E 38.2 mb 4.6 Eastern Xizang-India Border Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    19 SEP 21 07:19:06 20.07 S 175.62 W 200.9 mb 5.2 Tonga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    19 SEP 21 06:38:48 7.33 S 106.61 E 54.8 mb 4.6 Java, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    19 SEP 21 03:47:09 9.80 S 148.60 E 36.2 mb 5.8 Eastern New Guinea Region, Papua New Guinea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    19 SEP 21 01:29:05 8.62 S 128.13 E 10.0 mb 4.7 Timor Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    18 SEP 21 02:36:06 48.24 N 153.96 E 81.6 mb 5.0 Kuril Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    17 SEP 21 19:43:56 4.93 N 126.27 E 91.3 mb 4.7 Pulau-Pulau Talaud, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    17 SEP 21 17:28:40 13.43 S 167.39 E 10.0 mb 5.8 Vanuatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    17 SEP 21 06:05:06 54.91 N 156.28 W 40.9 mb 5.0 South of Alaska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    17 SEP 21 02:42:31 23.82 S 179.72 W 526.4 mb 4.9 South of The Fiji Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    17 SEP 21 00:51:55 55.03 N 156.49 W 36.5 mb 5.6 South of Alaska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    16 SEP 21 16:42:29 37.47 N 137.22 E 10.0 mb 5.4 Near The West Coast of Honshu, Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    16 SEP 21 11:49:43 23.50 N 94.70 E 10.0 mb 4.3 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    16 SEP 21 03:33:32 29.22 N 105.41 E 10.0 mb 5.4 Sichuan-Chongqing Border Region, China                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    15 SEP 21 20:29:43 23.53 N 93.31 E 10.0 mb 4.3 Myanmar-India Border Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    15 SEP 21 07:49:50 1.14 N 122.12 E 62.4 mb 5.2 Minahasa, Sulawesi, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    15 SEP 21 03:13:56 2.97 N 95.41 E 31.5 mb 5.3 Simeulue, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    15 SEP 21 01:47:11 10.23 N 93.09 E 78.0 mb 4.1 Andaman Island, India Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    14 SEP 21 17:40:05 33.27 N 72.22 E 10.0 mb 4.7 Pakistan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    14 SEP 21 05:46:06 32.45 N 137.86 E 368.6 mb 5.8 Izu Islands, Japan Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    14 SEP 21 05:16:41 18.48 N 94.78 E 10.0 mb 3.4 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    กลับสู่หน้าหลัก  
     
   
     แผนกวิเคราะห์ข้อมูลแผ่นดินไหว    
     อีเมล์ :  hdrtnsrs@gmail.com    
     อัพเดทล่าสุด :  20/9/2021                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                 
                 
                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                   
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                 
                   
                   
                 
                   
                     
                       
                       
                     
                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      &nb