รายงานแผ่นดินไหวนอกประเทศในรอบ 7 วัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  Date Time   Location Depth Magnitude Region Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
     ( Local )   Lat Long   ( Km )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    แผ่นดินไหวเดือนปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    12 AUG 20 01:14:17 30.38 N 94.77 E 34.8 mb 4.9 Eastern Xizang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    11 AUG 20 13:57:50 24.21 N 93.88 E 53.0 mb 4.3 Manipur, India region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    10 AUG 20 00:13:33 30.44 N 94.86 E 10.0 mb 4.9 Eastern Xizang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    9 AUG 20 15:50:14 30.36 N 94.78 E 10.0 mb 4.6 Eastern Xizang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    9 AUG 20 11:52:51 9.70 S 118.89 E 10.0 mb 4.8 Sumbawa Region, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
    8 AUG 20 23:57:03 1.07 N 124.75 E 127.5 mb 4.9 Minahasa, Sulawesi, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    8 AUG 20 23:32:31 9.76 S 118.95 E 10.0 mb 4.9 Sumbawa Region, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    8 AUG 20 19:52:59 54.80 N 158.26 E 24.7 mb 5.3 South of Alaska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    8 AUG 20 17:45:49 9.83 N 118.98 E 10.0 mb 5.3 Sumbawa Region, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    8 AUG 20 17:24:03 9.52 S 118.95 E 10.0 mb 5.0 Sumbawa Region, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    8 AUG 20 17:17:49 9.64 S 119.10 E 10.0 mb 5.1 Sumba Region, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    8 AUG 20 15:44:01 30.41 N 94.78 E 10.0 mb 4.8 Eastern Xizang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    8 AUG 20 07:35:06 43.27 N 87.66 E 10.0 mb 5.3 Northern Xinjiang, China                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    8 AUG 20 00:36:20 24.58 N 94.89 E 104.2 mb 4.3 Myanmar-India Border Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    7 AUG 20 23:33:49 19.57 N 101.34 E 5.0 mb 3.0 Laos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    7 AUG 20 10:00:39 3.82 S 126.27 E 10.0 mb 5.4 Buru, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    7 AUG 20 06:36:43 41.75 S 42.38 E 10.0 mb 6.3 Prince Edward Islands Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    7 AUG 20 05:18:04 15.87 S 74.87 W 10.0 mb 5.5 Near The Coast of Southern Peru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
    6 AUG 20 22:34:43 33.76 N 136.79 E 372.6 mb 5.2 Near The South Coast of Western Honshu, Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    6 AUG 20 10:06:35 37.39 N 138.73 E 177.4 mb 5.1 Near The East Coast of Honshu, Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    6 AUG 20 04:12:06 4.65 S 143.64 E 94.7 mb 5.0 New Guinea, Papua New Guinea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    6 AUG 20 00:53:59 36.10 N 141.88 E 10.0 mb 5.4 Near The East Coast of Honshu, Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    กลับสู่หน้าหลัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
   
 
   แผนกปฏิบัติการข้อมูลแผ่นดินไหว  
   อีเมล์  :  hdrtnsrs@Gmail.com  
     อัพเดทล่าสุด  :  12/8/2020