รายงานแผ่นดินไหวนอกประเทศในรอบ 7 วัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  Date Time   Location Depth Magnitude Region Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
     ( Local )   Lat Long   ( Km )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    แผ่นดินไหวเดือนปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  16 SEP 19 13:33:16 17.65 S 178.67 E 540.3 mb 4.6 Fiji Region  
  16 SEP 19 07:29:31 25.94 N 143.05 E 10.0 mb 5.2 Volcano Islands, Japan Region  
   
  15 SEP 19 13:59:18 13.69 N 91.42 W 35.0 mb 5.2 Near the coast of Guatemala  
   
  14 SEP 19 23:21:29 0.97 S 128.55 E 10.0 mb 5.7 Halmahera, Indonesia  
  14 SEP 19 20:25:54 53.98 N 165.92 W 73.1 mb 5.3 Fox Islands, Aleutian Islands, Alaska   
  14 SEP 19 12:15:31 31.38 S 68.63 W 109.0 mb 5.0 San Juan, Argentina  
  14 SEP 19 10:42:06 0.37 S 132.43 E 10.0 mb 5.1 Near the north coast of Papua, Indonesia  
  14 SEP 19 05:53:32 15.38 S 173.17 W 10.0 mb 5.4 Tonga  
   
  13 SEP 19 23:27:19 14.92 N 61.54 W 162.7 mb 4.8 Windward Islands  
  13 SEP 19 17:35:04 25.72 N 102.68 E 10.0 mb 3.8 Yunnan, China  
  13 SEP 19 16:18:19 14.94 N 122.15 E 24.2 mb 4.7 Luzon, Philippines   
  13 SEP 19 15:28:17 14.98 N 122.20 E 32.3 mb 5.2 Luzon, Philippines   
  13 SEP 19 11:29:48 50.61 N 87.23 E 10.0 mb 4.7 Southwestern Siberia, Russia   
  13 SEP 19 11:08:06 50.57 N 87.38 E 10.0 mb 4.9 Southwestern Siberia, Russia   
   
  12 SEP 19 23:53:18 44.46 S 81.55 W 10.0 mb 4.9 West Chile Rise  
  12 SEP 19 22:36:33 27.89 S 74.14 E 10.0 mb 5.2 Mid-Indian Ridge   
  12 SEP 19 21:08:54 27.89 S 74.06 E 10.0 mb 5.1 Mid-Indian Ridge   
  12 SEP 19 19:06:14 30.42 N 138.04 E 468.3 mb 4.1 Izu Islands, Japan Region   
  12 SEP 19 16:22:33 36.66 N 40.69 E 258.8 mb 4.6 Hindu Kush Region, Afghanistan  
  12 SEP 19 03:59:09 47.18 N 152.43 E 122.2 mb 5.0 Kuril Islands  
  12 SEP 19 03:06:42 13.88 N 95.89 E 10.0 mb 4.3 Andaman Sea  
  12 SEP 19 00:51:55 25.58 S 178.32 E 598.6 mb 5.5 South of the Fiji Islands  
   
  11 SEP 19 06:32:34 4.00 N 126.69 E 23.6 mb 5.7 Pulau-Pulau Talaud, Indonesia  
  11 SEP 19 03:32:12 57.08 N 139.48 W 11.9 mb 5.5 off the coast of Southeastern Alaska  
  11 SEP 19 03:18:47 16.27 N 95.12 E 10.0 mb 4.3 near the south coast of Myanmar  
  11 SEP 19 00:45:44 13.64 N 120.98 E 135.8 mb 4.5 Mindoro, Philippines  
   
  10 SEP 19 12:39:24 6.70 N 126.47 E 55.5 mb 5.6 Mindanao, Philippines  
  10 SEP 19 04:24:19 50.46 N 177.20 W 10.0 mb 5.2 Andreanof Islands, Aleutian Islands, Alaska   
  10 SEP 19 01:05:18 10.51 N 64.41 W 10.0 mb 5.5 Near the Coast of Venezuela  
  10 SEP 19 00:17:08 13.51 N 120.96 E 191.0 mb 4.9 Mindoro, Philippines  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  กลับสู่หน้าหลัก
   
 
   แผนกปฏิบัติการข้อมูลแผ่นดินไหว  
     อีเมล์  :  hdrtnsrs@Gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   อัพเดทล่าสุด  :  16/9/2019