รายงานแผ่นดินไหวนอกประเทศในรอบ 7 วัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  Date Time   Location Depth Magnitude Region Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
     ( Local )   Lat Long   ( Km )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    แผ่นดินไหวเดือนปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  10 DEC 19 06:58:01 38.90 S 178.01 E 18.4 mb 5.0 off The East Coast of The North Island of New Zealand  
  10 DEC 19 00:59:47 52.85 S 11.42 E 10.0 mb 5.9 Southwest of Africa  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  9 DEC 19 18:12:47 5.05 N 123.18 E 573.7 mb 4.5 Celebes Sea  
  9 DEC 19 14:20:57 31.69 N 101.34 E 10.0 mb 5.0 Eastern Sichuan, China  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  6 DEC 19 22:42:44 15.04 S 175.07 W 10.0 mb 5.7 Tonga  
  6 DEC 19 20:04:46 15.28 S 175.12 W 10.0 mb 6.0 Tonga  
  6 DEC 19 19:07:52 19.38 N 101.43 E 1.0 mb 3.6 Laos  
  6 DEC 19 02:32:41 7.62 S 128.43 E 120.0 mb 4.5 Banda Sea  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  5 DEC 19 19:24:45 5.36 N 126.77 E 61.0 mb 5.5 Mindanao, Philippines  
  5 DEC 19 16:49:56 19.53 N 101.31 E 2.0 mb 3.2 Laos  
  5 DEC 19 16:13:47 5.42 N 95.80 E 7.0 mb 4.7 Northern Sumatra, Indonesia  
  5 DEC 19 10:23:16 13.68 S 76.09 W 14.9 mb 5.3 Near the Coast of Central Peru  
  5 DEC 19 09:03:20 45.43 N 150.06 E 36.0 mb 5.4 Kuril Islands   
  5 DEC 19 03:10:04 19.06 S 169.58 E 258.6 mb 5.9 Vanuatu  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  4 DEC 19 15:46:17 36.47 N 70.82 E 142.5 mb 5.1 Hindu Kush region, Afghanistan  
  4 DEC 19 13:04:13 6.70 S 130.04 E 159.6 mb 4.9 Banda Sea  
  4 DEC 19 07:38:56 36.81 N 140.51 E 31.8 mb 5.0 Near the East Coast of Honshu, Japan  
  4 DEC 19 06:25:09 43.33 N 147.93 E 10.3 mb 5.2 Kuril Islands   
  4 DEC 19 05:23:15 3.20 S 150.76 E 10.0 mb 5.6 New Ireland Region, Papua New Guinea  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  กลับสู่หน้าหลัก
   
 
   แผนกปฏิบัติการข้อมูลแผ่นดินไหว  
     อีเมล์  :  hdrtnsrs@Gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   อัพเดทล่าสุด  :  11/12/2019