รายงานแผ่นดินไหวนอกประเทศในรอบ 7 วัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  Date Time   Location Depth Magnitude Region Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
     ( Local )   Lat Long    ( Km )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  แผ่นดินไหวเดือนปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
    20 JUL 18 19:32:02 10.32 S 161.23 E 90.0 mb 5.0 Solomon Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    20 JUL 18 17:24:55 28.07 S 63.25 W 587.8 mb 5.6 Santiago Del Estero, Argentina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    20 JUL 18 13:36:35 15.06 N 96.69 E 10.0 mb 3.9 Andaman Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    20 JUL 18 08:39:10 20.56 N 121.76 E 10.0 mb 4.7 Philippine Islands Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    20 JUL 18 02:41:36 21.34 N 102.13 E 1.0 mb 3.4 Laos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    20 JUL 18 01:30:34 6.14 S 148.69 E 31.2 mb 6.0 New Britain Region, Papua New Guinea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    19 JUL 18 21:16:26 54.48 N 160.90 W 17.1 mb 6.0 Alaska Peninsula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    19 JUL 18 20:31:53 17.81 N 97.78 W 55.4 mb 5.7 Oaxaca, Mexico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    19 JUL 18 19:23:37 9.56 S 112.84 E 43.4 mb 5.4 South Of Java, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    19 JUL 18 02:06:04 54.45 N 160.80 W 28.0 mb 5.6 Alaska Peninsula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    18 JUL 18 19:27:11 13.34 N 144.40 E 100.1 mb 4.5 Guam Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    18 JUL 18 16:28:11 3.45 S 145.25 E 10.0 mb 5.3 Near The Coast Of New Guinea, Papua New Guinea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    18 JUL 18 11:37:27 19.00 N 97.55 E 2.0 mb 2.6 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    18 JUL 18 09:05:30 22.42 N 95.48 E 10.0 mb 3.6 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    17 JUL 18 14:02:51 11.68 S 166.13 E 59.0 mb 5.9 Santa Cruz lslands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    17 JUL 18 10:58:34 37.59 N 57.03 E 10.0 mb 4.9 Turkmenistan-Iran Border Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    17 JUL 18 04:17:19 20.11 N 98.07 E 5.0 mb 2.4 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    17 JUL 18 02:34:19 14.45 N 146.93 E 21.2 mb 5.0 Rota Region Northern Mariana Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    17 JUL 18 02:34:11 36.44 N 140.80 E 46.4 mb 4.9 Near The East Coast of Honshu, Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    16 JUL 18 22:18:41 61.40 S 154.84 E 10.0 mb 5.4 Balleny Islands Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    16 JUL 18 21:03:12 30.79 S 177.95 W 22.4 mb 5.2 Kermadec Islands, New Zealand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    16 JUL 18 05:48:56 15.65 S 177.78 W 410.4 mb 5.2 Fiji Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    16 JUL 18 00:13:39 42.24 N 143.00 E 62.5 mb 5.0 Hokkaido, Japan Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    15 JUL 18 20:09:15 13.82 N 51.65 E 10.0 mb 5.8 Gulf Of Aden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    15 JUL 18 08:57:18 14.07 N 51.73 E 10.0 mb 5.4 Gulf Of Aden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    14 JUL 18 08:55:02 7.40 S 128.81 E 134.2 mb 4.9 Kepulauan Barat Daya, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 แผนกปฏิบัติการข้อมูลแผ่นดินไหว  
 อีเมล์  :  hdrtnsrs@gmail.com  
 อัพเดทล่าสุด  :  20/7/2018