รายงานแผ่นดินไหวนอกประเทศในรอบ 7 วัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  Date Time   Location Depth Magnitude Region Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
     ( Local )   Lat Long    ( Km )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  แผ่นดินไหวเดือนปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
    17 JUL 18 14:02:51 11.68 S 166.13 E 10.0 mb 5.9 Santa Cruz lslands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    17 JUL 18 10:58:34 37.59 N 57.03 E 10.0 mb 4.9 Turkmenistan-Iran Border Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    17 JUL 18 04:17:19 20.11 N 98.07 E 5.0 mb 2.4 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    17 JUL 18 02:34:19 14.45 N 146.93 E 21.2 mb 5.0 Rota Region Northern Mariana Islands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    17 JUL 18 02:34:11 36.44 N 140.80 E 46.4 mb 4.9 Near The East Coast of Honshu, Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    16 JUL 18 21:03:12 30.79 S 177.95 W 22.4 mb 5.2 Kermadec Islands, New Zealand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    16 JUL 18 05:48:56 15.65 S 177.78 W 410.4 mb 5.2 Fiji Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    16 JUL 18 00:13:39 42.24 N 143.00 E 62.5 mb 5.0 Hokkaido, Japan Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    15 JUL 18 20:09:15 13.82 N 51.65 E 10.0 mb 5.8 Gulf Of Aden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    15 JUL 18 08:57:18 14.07 N 51.73 E 10.0 mb 5.4 Gulf Of Aden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    14 JUL 18 08:55:02 7.40 S 128.81 E 134.2 mb 4.9 Kepulauan Barat Daya, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    13 JUL 18 19:08:00 18.87 N 94.85 E 10.0 mb 4.5 Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    13 JUL 18 17:44:01 7.29 S 128.61 E 153.2 mb 5.2 Kepulauan Barat Daya, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    13 JUL 18 16:46:50 18.93 S 169.02 E 169.2 mb 6.4 Vanuatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    13 JUL 18 10:13:36 21.50 S 174.34 W 10.0 mb 5.2 Tonga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    13 JUL 18 02:46:48 38.41 N 73.45 E 129.4 mb 5.2 Tajikistan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    12 JUL 18 15:39:24 38.21 N 142.18 E 35.4 mb 4.7 Near The East Coast of Honshu, Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    12 JUL 18 13:51:22 23.35 S 179.91 W 539.6 mb 5.5 South Of The Fiji Islands   SOUTH OF THE FIJI ISLANDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
    12 JUL 18 09:40:16 15.48 N 94.43 E 34.9 mb 4.4 Andaman Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    12 JUL 18 01:18:37 7.65 S 121.65 E 426.0 mb 4.4 Flores Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    11 JUL 18 22:34:16 19.67 S 169.30 E 104.4 mb 4.8 Vanuatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    11 JUL 18 15:22:58 0.20 S 124.60 E 68.3 mb 4.9 Molucca Sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 แผนกปฏิบัติการข้อมูลแผ่นดินไหว  
 อีเมล์  :  hdrtnsrs@gmail.com  
 อัพเดทล่าสุด  :  17/7/2018