รายงานแผ่นดินไหวนอกประเทศในรอบ 7 วัน   
  Date Time   Location Depth Magnitude Region Name  
     ( Local )   Lat Long    ( Km )    
  แผ่นดินไหวเดือนปัจจุบัน                
    14 SEP 18 04:54:24 42.67 N 141.96 E 30.0 mb 4.5 Hokkaido, Japan Region  
    14 SEP 18 04:31:11 36.49 N 71.23 E 229.6 mb 4.6 Hindu Kush Region, Afghanistan  
    14 SEP 18 00:34:13 34.87 S 179.37 W 30.1 mb 5.3 South Of The Kermadec Islands  
                   
    13 SEP 18 23:49:16 3.20 N 128.11 E 137.4 mb 5.0 North Of Halmahera, Indonesia  
    13 SEP 18 05:51:05 39.93 S 44.52 E 10.0 mb 5.2 Southwest Indian Ridge  
    13 SEP 18 05:32:40 3.77 S 151.66 E 10.0 mb 5.4 New Ireland Region, Papua New Guinea  
    13 SEP 18 01:07:50 0.07 N 123.70 E 121.4 mb 4.7 Minahasa ,Sulawesi, Indonesia  
                   
    12 SEP 18 18:06:33 32.75 N 105.68 E 10.0 mb 5.1 Sichuan-Gansu Border Region, China   
    12 SEP 18 14:27:50 5.20 S 102.40 E 46.7 mb 5.1 Southern Sumatra, Indonesia  
    12 SEP 18 13:21:48 36.13 N 31.11 E 58.8 mb 5.2 Western Turkey  
    12 SEP 18 12:50:00 54.72 N 142.87 E 10.0 mb 4.7 Sakhalin, Russia   
    12 SEP 18 11:50:44 26.40 N 90.16 E 10.0 mb 5.3 Assam, India  
                   
    11 SEP 18 23:34:49 36.56 N 71.16 E 145.0 mb 4.3 Afghanistan-Tajikistan Border Region  
    11 SEP 18 22:14:09 54.21 S 146.71 W 10.0 mb 5.5 Pacific-Antarctic Ridge  
    11 SEP 18 22:09:27 54.23 S 146.64 W 10.0 mb 5.3 Pacific-Antarctic Ridge  
    11 SEP 18 20:28:59 41.24 N 142.44 E 43.9 mb 4.6 Hokkaido, Japan Region  
    11 SEP 18 03:24:42 17.98 S 177.94 W 581.2 mb 5.1 Fiji Islands Region  
    11 SEP 18 03:22:26 8.21 S 116.52 E 10.0 mb 5.2 Lombok Region, Indonesia  
    11 SEP 18 02:31:39 22.06 S 170.08 E 10.0 mb 6.3 Southeast Of The Loyalty Islands   
                   
    10 SEP 18 23:57:39 23.15 N 94.66 E 10.0 mb 4.1 Myanmar  
    10 SEP 18 18:57:02 10.81 N 126.31 E 10.0 mb 5.3 Philippine Islands Region  
    10 SEP 18 15:49:17 8.13 S 116.43 E 35.0 mb 4.7 Lombok Region, Indonesia  
    10 SEP 18 15:24:12 28.75 S 71.81 W 10.0 mb 5.0 Offshore Atacama, Chile  
    10 SEP 18 11:19:02 31.84 S 179.33 W 111.0 mb 6.9 The Kermadec Islands Region  
    10 SEP 18 09:43:06 10.67 N 126.24 E 35.0 mb 4.8 Philippine Islands Region  
    10 SEP 18 06:34:20 22.45 S 170.18 E 31.0 mb 5.0 Southeast Of The Loyalty Islands  
    10 SEP 18 03:28:49 52.25 N 157.10 E 144.5 mb 4.9 Kamchatka Peninsula, Russia   
    10 SEP 18 02:31:36 10.04 S 161.48 E 83.2 mb 6.5 Solomon Islands  
                   
    9 SEP 18 20:55:14 42.79 N 141.97 E 31.2 mb 4.7 Hokkaido, Japan Region  
    9 SEP 18 08:11:51 25.00 S 179.88 E 491.5 mb 4.6 South Of The Fiji Islands  
    9 SEP 18 07:06:25 25.02 S 179.94 E 478.9 mb 5.5 South Of The Fiji Islands  
    9 SEP 18 05:27:30 24.47 S 175.56 W 10.0 mb 5.5 South of Tonga  
    9 SEP 18 03:18:47 2.35 N 96.09 E 26.0 mb 4.6 Northern Sumatra, Indonesia  
                   
    8 SEP 18 21:38:56 4.39 S 81.54 W 10.0 mb 5.0 Near The Coast Of Northern Peru  
    8 SEP 18 18:36:50 19.31 N 95.84 E 10.0 mb 3.5 Myanmar  
    8 SEP 18 17:02:50 22.22 S 170.15 E 10.0 mb 5.7 Southeast Of The Loyalty Islands  
    8 SEP 18 14:16:51 7.24 N 126.46 E 10.0 mb 6.2 Mindanao, Philippines  
    8 SEP 18 09:31:31 23.33 N 101.55 E 10.0 mb 5.6 Yunnan, China  
    8 SEP 18 03:44:10 2.72 N 124.96 E 199.8 mb 5.2 Celebes Sea  
    8 SEP 18 00:14:38 8.42 S 116.64 E 13.0 mb 4.8 Lombok Region, Indonesia   
                   
                   
                   
                   
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 แผนกปฏิบัติการข้อมูลแผ่นดินไหว  
 อีเมล์  :  hdrtnsrs@gmail.com  
 อัพเดทล่าสุด  :  14/9/2018