แผ่นดินไหวภายในประเทศในรอบ 7 วัน
Date Time   Location Depth Magnitude Region Name
( Local ) Lat  Long ( Km )
แผ่นดินไหวเดือนปัจจุบัน  
                                                 
28 MAR 20 08:12:01 20.29 N 100.21 E 4.0 mb 2.5 อ.เชียงแสน  จว.เชียงราย  
                                                 
22 MAR 20 16:34:35 18.18 N 98.76 E 1.0 mb 1.7 อ.จอมทอง  จว.เชียงใหม่  
                                                 
  กลับสู่หน้าหลัก                          
         
 
           
  แผนกปฏิบัติการข้อมูลแผ่นดินไหว  
  อีเมล์  :  hdrtnsrs@gmail.com  
  อัพเดทล่าสุด  :  วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม  2563