แผ่นดินไหวภายในประเทศ ในรอบ 7 วัน
Date Time   Location Depth Magnitude Region Name
( Local ) Lat  Long ( Km )
แผ่นดินไหวเดือนปัจจุบัน  
                 
    14 MAY 21 01:55:30 18.94 N 100.14 E 2.0 mb 1.3 อ.ดอกคำใต้ จว.พะเยา    
                 
    12 MAY 21 02:25:47 19.15 N 100.39 E 1.0 mb 1.9 อ.ปง จว.พะเยา    
                 
    9 MAY 21 16:46:29 18.31 N 100.80 E 3.0 mb 1.7 อ.หนองม่วงไข่ จว.แพร่    
                 
  กลับสู่หน้าหลัก                          
         
 
           
  แผนกวิเคราะห์ข้อมูลแผ่นดินไหว  
  อีเมล์  :  hdrtnsrs@gmail.com  
  อัพเดทล่าสุด  :  วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม  2564