แผ่นดินไหวภายในประเทศในรอบ 7 วัน
Date Time   Location Depth Magnitude Region Name
( Local ) Lat  Long ( Km )
แผ่นดินไหวเดือนปัจจุบัน  
  5 DEC 18 04:13:54 19.70 N 99.14 E 2.0 mb 2.0 อ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม่  
   
    3 DEC 18 22:59:23 19.53 N 99.24 E 5.0 mb 1.9 อ.พร้าว จว.เชียงใหม่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
    3 DEC 18 09:52:39 19.80 N 99.68 E 5.0 mb 3.0 อ.แม่ลาว จว.เชียงราย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  กลับสู่หน้าหลัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
         
 
           
  แผนกปฏิบัติการข้อมูลแผ่นดินไหว  
  อีเมล์  :  hdrtnsrs@gmail.com  
  อัพเดทล่าสุด  :  วันพุธที่ 5 ธันวาคม  2561