แผ่นดินไหวภายในประเทศ ในรอบ 7 วัน
Date Time   Location Depth Magnitude Region Name
( Local ) Lat  Long ( Km )
  แผ่นดินไหวเดือนปัจจุบัน  
                 
    2 JUL 22 06:18:44 18.74 N 99.67 E 2.0 Mb 3.1 อ.แจ้ห่ม จว.ลำปาง  
                                                   
    28 JUN 22 20:06:16 19.26 N 99.76 E 1.0 Mb 2.4 อ.เมืองพะเยา จว.พะเยา  
    28 JUN 22 01:30:14 19.70 N 99.46 E 3.0 Mb 2.2 อ.แม่สรวย จว.เชียงราย  
                                                   
    17 JUN 22 21:44:02 19.19 N 98.40 E 3.0 Mb 2.0 อ.ปาย  จว.แม่ฮ่องสอน  
                                                   
                                                   
  กลับสู่หน้าหลัก                          
         
 
           
  แผนกวิเคราะห์ข้อมูลแผ่นดินไหว  
  อีเมล์  :  hdrtnsrs@gmail.com  
  อัพเดทล่าสุด  :  วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม  2565