แผ่นดินไหวภายในประเทศ ในรอบ 7 วัน
Date Time   Location Depth Magnitude Region Name
( Local ) Lat  Long ( Km )
แผ่นดินไหวเดือนปัจจุบัน  
                 
    23 JAN 22 03:21:21 18.68 N 99.61 E 1.0 mb 1.3 อ.แจ้ห่ม จว.ลำปาง  
                                                   
    21 JAN 22 20:23:54 19.48 N 98.97 E 4.0 mb 1.5 อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่  
                                                   
                                                   
  กลับสู่หน้าหลัก                          
         
 
           
  แผนกวิเคราะห์ข้อมูลแผ่นดินไหว  
  อีเมล์  :  hdrtnsrs@gmail.com  
  อัพเดทล่าสุด  :  วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม  2565