แผ่นดินไหวภายในประเทศในรอบ 7 วัน
Date Time   Location Depth Magnitude Region Name
( Local ) Lat  Long ( Km )
แผ่นดินไหวเดือนปัจจุบัน  
  3 MAY 18 07:43:12 19.47 N 99.61 E 3.0 2.3 อ.พาน จว.เชียงราย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  27 APR 18 20:27:00 18.57 N 98.84 E 1.6 อ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  27 APR 18 03:26:09 18.98 N 100.08 E 3.0 2.9 อ.ดอกคำใต้ จว.พะเยา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  กลับสู่หน้าหลัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
         
 
           
  แผนกปฏิบัติการข้อมูลแผ่นดินไหว  
  อีเมล์  :  hdrtnsrs@gmail.com  
  อัพเดทล่าสุด  :  วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม  2561